Overlijden

Als u overlijdt hebben uw nabestaanden wellicht recht op nabestaandenpensioen. Uw partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen en uw kinderen op wezenpensioen.

Wanneer er recht bestaat op een nabestaandenpensioen, ontvangen uw nabestaanden na uw overlijden een aanvraagformulier van BPF Schilders.
 
Uw nabestaanden hoeven het overlijden niet door te geven als u in Nederland woonde. Wij ontvangen dit bericht van de gemeente.
Woonde u in het buitenland?  Dan moeten uw nabestaanden een kopie van de overlijdensakte opsturen. Wanneer er recht bestaat op een nabestaandenpensioen, ontvangt de nabestaande een aanvraagformulier van BPF Schilders. 


ANW-vangnetregeling

Heeft uw partner na uw overlijden genoeg inkomen? Misschien verdient uw partner een eigen inkomen en heeft uw partner recht op een Anw-uitkering van de overheid. U kunt daarnaast via BPF Schilders de ANW-vangnetregeling afsluiten.

Lees meer over de ANW-vangnetregeling

Partnerpensioen

Partnerpensioen is de uitkering die uw partner mogelijk krijgt van BPF Schilders, na uw overlijden.

Lees meer over Partnerpensioen

Wezenpensioen

Wezenpensioen is de uitkering die uw kinderen krijgen van BPF Schilders, na uw overlijden.

Lees meer over Wezenpensioen

Postuum aanvragen van pensioen

BPF Schilders keert pensioen dat is ingegaan, maar niet is opgevraagd, na het overlijden van de pensioengerechtigde op verzoek alsnog uit. Maar alleen aan de partner en/of kinderen, niet aan andere erfgenamen.

Een pensioengerechtigde is:

  • De persoon die ouderdomspensioen heeft opgebouwd bij BPF Schilders
  • De partner die partnerpensioen en/of een uitkering uit de ANW-vangnetregeling ontvangt van BPF Schilders
  • Een kind dat wezenpensioen ontvangt van BPF Schilders

Het gaat om de volgende niet-opgevraagde pensioenen:

  • ouderdomspensioen (vanaf de AOW leeftijd)
  • (bijzonder) partnerpensioen *
  • ANW-vangnetregeling *
  • wezenpensioen

* alleen de kinderen van de pensioengerechtigde kunnen het verzoek indienen

Het verzoek moet binnen vijf jaar na het overlijden van de pensioengerechtigde bij BPF Schilders zijn ingediend.

Is hieraan voldaan? Dan wordt het pensioen, dat tot de datum van overlijden nog niet is uitgekeerd, in één keer zonder rente uitbetaald.

BPF Schilders gaat zelf niet actief op zoek naar een mogelijke partner of kinderen.

Bekijk ook de 5 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.