Met pensioen gaan

Als u straks stopt met werken heeft u ook een inkomen nodig. Daarvoor heeft BPF Schilders het ouderdomspensioen. U krijgt het ouderdomspensioen als u de AOW-leeftijd bereikt, maar u kunt ook eerder met pensioen gaan.

Alles over met pensioen gaan leest u op deze pagina. Of bekijk het filmpje. In 1,5 minuut bent u helemaal op de hoogte.​​

 

Is uw pensioendatum in zicht?

Komt uw pensioendatum eraan? Lees hoe u uw pensioen aanvraagt en welke keuzes u maakt als u met pensioen gaat.

Meer informatie voor ondernemers

Meer informatie voor werknemers

Met pensioen: bereken uw AOW-leeftijd

U krijgt ouderdomspensioen van BPF Schilders vanaf uw AOW-leeftijd en zolang als u leeft. In de eerste maand dat uw uitkering ingaat, ontvangt u een bedrag gebaseerd op de startdatum van uw ouderdomspensioen tot en met het einde van de maand. Het ouderdomspensioen stopt op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. Ongeveer zes maanden voordat uw AOW ingaat, krijgt u een brief van ons. Daarin staat wat u moet doen om uw ouderdomspensioen aan te vragen.

Bereken uw AOW leeftijd

Is uw pensioendatum in zicht?

Komt uw pensioendatum eraan? Lees hoe u uw pensioen aanvraagt en welke keuzes u maakt als u met pensioen gaat.

Meer informatie over met pensioen gaan

Bouwde u een klein pensioen op?

Op uw pensioendatum bekijken wij de hoogte van uw jaarlijkse pensioenuitkering. Is dat op uw pensioendatum lager dan € 592,51 (2024)? Dan ontvangt u van ons een afkoopvoorstel.

Kiest u voor afkoop? Dan ontvangt u uw pensioenbedrag in één keer, binnen zes maanden na uw pensioendatum. Is uw pensioen op uw pensioendatum hoger dan de afkoopgrens? Dan kunt u uw pensioen niet afkopen. U ontvangt van ons dan ook geen voorstel.

Eerder met pensioen? Dat kan ook.

Bij BPF Schilders begrijpen we dat u een zwaar beroep heeft. Daarom maakt onze pensioenregeling het mogelijk om eerder dan uw AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ook kunt u in de aanloop naar uw AOW minder gaan werken.

Eerder dan uw AOW-leeftijd stoppen met werken

Het ouderdomspensioen gaat in zodra u AOW ontvangt. Maar u kunt het ook eerder in laten gaan. U kunt sinds 1 januari 2024 binnen 10 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaan. 

Uw pensioen wordt lager als u eerder met pensioen gaat. Dat komt omdat u minder pensioen opbouwt en u uw ouderdomspensioen langer ontvangt. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen.

Wilt u eerder met pensioen gaan? Laat dat dan op tijd aan ons weten. Als u dat doet, ontvangt u uitleg van ons. In die uitleg staat hoe u uw pensioen aanvraagt. Uw ingevulde aanvraag moet 1 maand voordat u met pensioen wilt gaan bij ons binnen zijn.

Rekenvoorbeelden eerder met pensioen gaan.

Om u een idee te geven wat eerder met pensioen gaan of deeltijdpensioen voor u kan betekenen, hebben wij een aantal rekenvoorbeelden voor u op een rij gezet. De voorbeelden gaan uit van een gemiddeld bruto maandsalaris van een werknemer in de schilderssector. Bij de voorbeelden gaan we er vanuit dat u een partner heeft die nog geen AOW ontvangt. Het AOW-bedrag is bruto, inclusief Inkomensondersteuning en exclusief vakantietoeslag. Het genoemde salaris is inclusief vakantietoeslag.

Op uw AOW-leeftijd met pensioen

Stel: u heeft een maandsalaris van € 2.763 en 40 dienstjaren in de bedrijfstak. U gaat op uw AOW-leeftijd met pensioen. Na pensionering ontvangt u aan AOW per maand € 1.047 (2024). Het totale pensioenbedrag (inclusief AOW) is dan € 2.347 per maand. Dit is ongeveer 85% van uw gemiddelde salaris.

Vijf jaar voor uw AOW-leeftijd een dag met deeltijdpensioen

Stel: u heeft een maandsalaris van € 2.763 en 35 dienstjaren in de bedrijfstak. U gaat vijf jaar voor uw AOW-leeftijd een dag met deeltijdpensioen. Uw maandsalaris tijdens het deeltijdpensioen wordt dan € 2.210. Het deeltijdpensioen wordt € 177. Het totale inkomen is dan € 2.387. Dit is ongeveer 80% van uw oorspronkelijke salaris. Na pensionering ontvangt u aan AOW per maand € 1.047. Het totale pensioenbedrag (inclusief AOW) is dan € 2.260 per maand. Dit is 82% van uw gemiddelde maandsalaris.

Twee jaar voor uw AOW-leeftijd twee dagen met deeltijdpensioen

Stel: u heeft een maandsalaris van € 2.763 en 38 dienstjaren in de bedrijfstak. U gaat twee jaar voor uw AOW-leeftijd twee dagen met deeltijdpensioen. Uw maandsalaris tijdens het deeltijdpensioen wordt dan € 1.658. Het deeltijdpensioen wordt € 448. Totaal € 2.106. Dit is 76% van uw oorspronkelijke salaris. Na pensionering ontvangt u aan AOW per maand € 1.047. Het totale pensioenbedrag (inclusief AOW) is dan € 2.267 per maand. Dit is 82% van uw gemiddelde maandsalaris.

Gedeeltelijk eerder met pensioen? Dit zijn de mogelijkheden.

Wilt u blijven werken maar het rustiger aan doen? U kan dan uw pensioen helemaal in laten gaan. U blijft werken maar geniet ook van uw pensioen. Voor de uren die u werkt, bouwt u pensioen op.

U kunt ook voor deeltijdpensioen kiezen. U werkt minder en ontvangt alvast een deel van uw pensioen. Over het deel dat u blijft werken, bouwt u pensioen op.

U heeft geen toestemming van uw werkgever nodig om uw pensioen eerder in te laten gaan.

En als u arbeidsongeschikt bent?

Ook als u arbeidsongeschikt bent, kunt u eerder met pensioen dan op uw AOW-leeftijd. Hoeveel pensioen u eerder kunt opnemen, hangt af van het uitkeringspercentage van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering en van het percentage premievrije voortzetting. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden.

Keuzes in het ouderdomspensioen

Lager ouderdomspensioen en hoger partnerpensioen

U bouwt bij BPF Schilders naast uw ouderdomspensioen ook partnerpensioen op. Dit is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. U kunt er voor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor extra partnerpensioen. Uw partner ontvangt dan meer partnerpensioen als u overlijdt. Uw ouderdomspensioen wordt dan wel lager.

Hoger ouderdomspensioen en lager partnerpensioen

U bouwt het partnerpensioen ook op als u geen partner heeft. U kunt ervoor kiezen om dit partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Heeft u geen partner? Dan ruilen wij automatisch uw partnerpensioen in voor een hoger ouderdomspensioen. Heeft u wel een partner? Dan moet uw partner toestemming geven voor deze keuze.

Eerst meer ouderdomspensioen en dan minder

U kunt er voor kiezen om eerst een tijdje een hoger pensioen te krijgen, gevolgd door een lager pensioen. Eerst meer, dan minder pensioen is bijvoorbeeld handig als u de eerste jaren van uw pensionering uw hypotheek wilt aflossen. Er gelden wel twee voorwaarden:

  1. Het verschil tussen het hoge en lage pensioen mag niet meer zijn dan 25 procent.
  2. U kunt een hoger ouderdomspensioen ontvangen tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW leeftijd. Daarna ontvangt u automatisch het lagere pensioen. U ontvangt hier een wijzigingsbericht van.

AOW-overbrugging

Als uw pensioen eerder ingaat, ontvangt u op dat moment nog geen AOW van de overheid. U heeft te maken met een zogeheten AOW-gat. Wij bieden u de mogelijkheid om dit tijdelijke verschil in inkomen te overbruggen vanaf het moment dat u een ouderdomspensioen ontvangt tot aan het moment dat uw AOW ingaat. Uw levenslange ouderdomspensioen wordt hierdoor wel verlaagd.

Let op: De laatste twee keuzes kunt u alleen maken als u uw ouderdomspensioen volledig in laat gaan.

Kunt u uw keuze(s) nog wijzigen?

Gaat uw ouderdomspensioen in binnen één maand na ontvangst van uw schriftelijk verzoek tot wijziging? Dan kunt u niet meer op uw keuze(s) terugkomen. Gaat uw pensioen later in? Dan kunt u nog wel op uw keuze(s) terugkomen.

Plan uw pensioen met de online pensioenplanner

Om te weten wanneer u met pensioen kan, is het handig om eerst te weten hoeveel pensioen u straks kunt verwachten. Met de pensioenplanner in Infodesk kunt u bij iedere gewenste pensioenleeftijd berekenen hoeveel pensioen u kunt verwachten. Daarnaast heeft het Nibud een pensioenrekentool waarmee u kunt berekenen of u na uw pensionering genoeg geld heeft om te doen wat u zou willen of moeten doen. Het is dus een aanvulling op de pensioenplanner die laat zien welk pensioen u straks kunt verwachten.

Bereken hoeveel pensioen u kunt verwachten

Pensioen aanvragen, hoe doe ik dat?

Hoe vraagt u uw pensioen aan? Wij hebben dit voor u in een makkelijk overzicht gezet. U kunt dit simpel en eenvoudig online aanvragen. Klik op de afbeelding voor een leesbare pdf:

Pensioenbijeenkomsten en -spreekuren

Elk jaar organiseren wij pensioenbijeenkomsten en -spreekuren. Wij vinden het belangrijk om u persoonlijk te informeren over uw pensioenmogelijkheden. Als u dit jaar 56 bent of 56 wordt of u bent ouder, dan krijgt u hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Ook organiseren wij voor alle deelnemers, ongeacht hun leeftijd, bijeenkomsten. Kijk hier voor meer informatie.

Waar vind ik het pensioenreglement?

Het pensioenreglement vindt u hier.

Waarom is het belangrijk dat uw BSN bekend is bij BPF Schilders?

Krijgt u binnenkort pensioen van BPF Schilders? Dat pensioen moeten wij iedere maand opgeven aan de Belastingdienst. Daarvoor hebben wij uw Burgerservicenummer (BSN) nodig.
In sommige gevallen is dat niet bij ons bekend. In dat geval sturen wij u eerst een brief. Hier leest u wat u dan moet doen:

Wat moet u doen als u een BSN heeft en deze is nog niet bij ons bekend?

Stuur ons een kopie van uw Nederlandse paspoort, uw Nederlandse identiteitskaart (ID) of uw Nederlandse rijbewijs. Daarop staat uw BSN. Op uw paspoort of identiteitskaart staat het BSN onder het kopje ‘persoonsnummer’. Zorg dat uw BSN goed leesbaar is op de kopie. Zet ook uw klantnummer op de kopie. Stuur de kopie met het klantnummer naar het volgende adres:

BPF Schilders
Postbus 702
3700 AS Zeist
Nederland

Wat moet u doen als u geen BSN heeft?

Heeft u geen BSN, bent u uw BSN kwijt of twijfelt u of u een BSN heeft? Zorg er dan voor dat u een BSN krijgt. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Als u al te maken heeft met een van de volgende organisaties kunt u daar uw BSN aanvragen:

  • de Belastingdienst of
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB) of
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of
  • CAK

Zij zorgen er dan voor dat u wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw gegevens komen vervolgens in de ‘Registratie Niet-ingezetenen’ (RNI) en u krijgt daarna een BSN. U kunt hiervoor vanuit het buitenland contact met hen opnemen. U hoeft hiervoor dus niet naar Nederland te reizen.

Heeft u niét te maken met een van deze organisaties? Laat u zich dan inschrijven in de BRP. Uw gegevens komen dan in de RNI en u krijgt een BSN. Dit doet u door een afspraak te maken bij één van de negentien RNI-loketten in Nederland. U moet hiervoor dan wel naar Nederland reizen. Meer informatie vindt u op rvig.nl/brp/rni.

Wat gebeurt er als BPF Schilders uw BSN niet heeft?

Is uw BSN niet bij ons bekend? Dan moeten wij van de Belastingdienst op uw pensioen belasting inhouden volgens het zogenaamde ‘anoniementarief’. Dat betekent dat u te veel belasting betaalt. Ook betaalt u dan een bijdrage voor de zorgverzekering terwijl dat niet hoeft. Hierdoor krijgt u netto minder pensioen dan als uw BSN wel bekend is.

Stuurt u later alsnog een BSN? Dan krijgt u het bedrag aan belasting dat u dit jaar te veel heeft betaald weer terug van ons. Wat u in eerdere jaren te veel heeft betaald, krijgt u niet terug van ons. Dat kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. 

Voor ondernemers: Ik ben met pensioen en ontvang nog een factuur. Klopt dit?

Dit is juist. Omdat uw facturen altijd achteraf in rekening worden gebracht kunt u nog 1 of 2 facturen van ons ontvangen wanneer u met pensioen bent. Deze factuur/facturen heeft/hebben betrekking op het tijdvak van voor uw pensioendatum.

Voor werknemers: Pensioenopbouw tijdens de DAP-regeling

Vanaf 2 april 1951 bouwden deelnemers aan de pensioenregeling van BPF Schilders vanaf hun 18e tot 65e jaar pensioen op volgens de zogeheten Dagafhankelijke pensioenregeling, oftewel de DAP-regeling. In deze regeling betaalde iedere deelnemer dezelfde premie per werkweek, onafhankelijk van de hoogte van het werkelijk verdiende loon.

De pensioenopbouw in deze regeling wordt uitgedrukt in aantallen betaalde weekpremies. Aan de weekpremie in een periode is een waarde voor de pensioenopbouw gekoppeld. In de loop der jaren is deze waarde een aantal keren verhoogd. De aanspraken en rechten worden op dezelfde wijze aangepast als de aanspraken en rechten uit de huidige regeling.

Waarde van het pensioen per gewerkte week

In onderstaande tabel staat hoeveel pensioen er werd opgebouwd per gewerkte week in de DAP-regeling.

Periode

Waarde pensioen per gewerkte week

15-04-1951 tot 04-06-1962

€ 1,13

04-06-1962 tot 27-05-1968

€ 1,25

27-05-1968 tot 18-04-1988

€ 1,31

18-04-1988 tot 15-04-1991

€ 1,41

 

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft in de periode 27-05-1968 tot 18-04-1988 gewerkt in de schilderssector. Het aantal gewerkte weken is 300. Dan heeft u over deze periode € 393,43 (300 x € 1,31) pensioen opgebouwd.

Wilt u blijven werken na uw AOW-leeftijd?

Dat kan, maar u bouwt geen pensioen meer op na uw AOW-leeftijd. U betaalt dan ook geen pensioenpremie meer. U kunt uw pensioen niet uitstellen tot ná de AOW-leeftijd.

Wel mag u werken naast het pensioen dat u van ons krijgt. Werken naast uw pensioen heeft misschien wel gevolgen voor uw belastingaangifte. Dat komt omdat u verschillende inkomens ontvangt.

Gaat u met pensioen en heeft u nog niet alle premies betaald?

Dan wordt uw pensioen eventueel verminderd met de waarde van de aanspraken die niet zijn betaald. Hiervan heeft u eerder betalingsherinneringen ontvangen. Dit geldt ook voor het opgebouwde (bijzonder) partnerpensioen en wezenpensioen in geval u komt te overlijden. 


Benieuwd naar wat u aan pensioen kunt verwachten?

Plan uw pensioen 

In deze vlog vraagt ondernemer Henry of hij moet doorgaan met werken tot zijn AOW of eerder kan stoppen met werken. Hij vindt het beroep namelijk best zwaar. Peter van BPF Schilders beantwoordt zijn vraag:

Bekijk ook de 5 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.