Pensioenkeuzeloon en pensioenloon

Als zelfstandig ondernemer bouwt u pensioen op bij BPF Schilders. U kunt zelf kiezen hoeveel pensioen u jaarlijks opbouwt. Dit is het pensioenkeuzeloon. Wel is daaraan een minimum- en maximumbedrag verbonden. De premie die u hiervoor betaalt is fiscaal aftrekbaar. Hieronder leggen wij u uit welke regels gelden voor het kiezen van uw pensioenkeuzeloon.

Geldt er een minium- en een maximumbedrag voor het pensioenkeuzeloon?

Ja, er geldt een minimum- en een maximumbedrag voor het pensioenkeuzeloon. In 2017 is dit minimaal € 19.575,00 en maximaal € 48.311,10. Uw pensioenkeuzeloon kan echter hoger zijn dan de fiscale winst die u drie jaar geleden had. Als dat het geval is, dan bouwt u pensioen op over maximaal de hoogte van de fiscale winst. Om te voorkomen dat wij uw pensioenloon te hoog vast stellen (hoger  dan fiscaal  toegestaan), vragen wij naast uw pensioenkeuzeloon ook gegevens ter vaststelling van uw fiscale winst en gewerkte uren op. Op basis van deze gegevens berekenen wij uw pensioenloon. U kunt uw pensioenkeuzeloon elk jaar aanpassen.

Hoe wordt de pensioenpremie berekend?

Deze wordt als volgt berekend:

Pensioenloon – franchise*) = grondslag

Grondslag x 25,2% (premiepecentage 2017) = pensioenpremie per jaar

Voorbeeld

U kiest voor het minimum pensioenkeuzeloon (2017):

€ 19.575 – € 13.585 = € 5.990

€ 5.990 x 25,2% = € 1.509 = pensioenpremie per jaar

*) Bij BPF Schilders is de franchise per week 1 van 2017 € 13.585,00.

Rekenvoorbeelden: Hoe kies ik mijn pensioenkeuzeloon en wat betaal ik dan aan premie?

Het kiezen van uw pensioenkeuzeloon is een persoonlijke afweging. Om u hierbij te helpen, hebben wij drie rekenvoorbeelden voor u uitgewerkt. U ziet hoeveel premie u per kwartaal betaalt en hoeveel pensioen u daarmee opbouwt in drie situaties. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld: u kiest voor het minimum pensioenkeuzeloon

Als u kiest voor het minimum pensioenkeuzeloon zoals dat geldt in 2017 (€ 19.575), betaalt u per jaar € 1.509 aan pensioenpremie. Dat is een brutobedrag.

Verdeeld in kwartalen zijn dit de volgende bedragen in 2017:

  • Kwartaal 1, 2 en 4: € 347 (12 weken)
  • Kwartaal 3: € 463 (16 weken)

In de praktijk betaalt u minder, omdat u de betaalde pensioenpremie kunt aftrekken van de belasting.

Per jaar bouwt u hiermee € 121 aan pensioen op. De opbouw is inclusief 8% vakantietoeslag. Als u dit 30 jaar lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 3.639 bruto per jaar. Als u dit 40 jaar lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 4.852 bruto per jaar. Na 40 jaar bedraagt het pensioen inclusief AOW dan ongeveer 45% van het gemiddelde salaris van een werknemer in loondienst.

Let op: dit voorbeeld is gebaseerd op het huidige pensioenreglement en wetgeving (januari 2017). Aan dit voorbeeld kunt u geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld: u kiest voor een pensioenkeuzeloon ter hoogte van een gemiddelde werknemer in loondienst

Als u werknemer in loondienst zou zijn en een gemiddeld salaris zou verdienen, staat dat gelijk aan een pensioenkeuzeloon van € 33.150. U betaalt dan per jaar € 4.930. Dat is een brutobedrag.

Verdeeld in kwartalen zijn dit de volgende bedragen:

  • Kwartaal 1, 2 en 4: € 1.138 (12 weken)
  • Kwartaal 3: € 1.516 (16 weken)

In de praktijk betaalt u minder, omdat u de betaalde pensioenpremie kunt aftrekken van de belasting.

Per jaar bouwt u hiermee € 396 aan pensioen op. De opbouw is inclusief 8% vakantietoeslag. Als u dit 30 jaar lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 11.886 bruto per jaar. Als u dit 40 jaar lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 15.848 bruto per jaar. Na 40 jaar bedraagt het pensioen inclusief AOW dan ongeveer 78% van het gemiddelde salaris van een werknemer in loondienst.

Let op: dit voorbeeld is gebaseerd op het huidige pensioenreglement en wetgeving (januari 2017). Aan dit voorbeeld kunt u geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld: u kiest voor het maximum pensioenkeuzeloon

Als u kiest voor het maximum pensioenkeuzeloon zoals dat geldt in 2017 (€ 48.311,10), betaalt u per jaar € 8.751 aan pensioenpremie. Dat is een brutobedrag.

Verdeeld in kwartalen zijn dit de volgende bedragen:

  • Kwartaal 1, 2 en 4: € 2.019 (12 weken)
  • Kwartaal 3: € 2.693 (16 weken)

In de praktijk betaalt u minder, omdat u de betaalde pensioenpremie kunt aftrekken van de belasting.

Per jaar bouwt u hiermee € 703 aan pensioen op. De opbouw is inclusief 8% vakantietoeslag. Als u dit 30 jaar lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 21.096 bruto per jaar. Als u dit 40 jaar lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 28.128 bruto per jaar. Na 40 jaar bedraagt het pensioen inclusief AOW dan ongeveer 79% van het gemiddelde salaris van een werknemer in loondienst.

Let op: dit voorbeeld is gebaseerd op het huidige pensioenreglement en wetgeving (januari 2017). Aan dit voorbeeld kunt u geen rechten ontlenen.

Wilt u weten hoe de pensioenpremie wordt berekend? Klikt u dan op de vraag hieronder.

Hoe geeft u uw pensioenkeuzeloon door?

Uw pensioenkeuzeloon geeft u door via Onlinedesk. In de Snelstartgids vindt u een handzame instructie.

Download de stap-voor-stap instructie via de Snelstartgids Onlinedesk.

Hoe wordt het pensioenloon vastgesteld?

Berekening pensioenkeuzeloon

Het pensioenloon is het inkomen waarover u feitelijk pensioen opbouwt. Het pensioenloon wordt als volgt vastgesteld:

Het pensioenkeuzeloon wordt vergeleken met uw fiscale winst van drie jaar eerder. Het laagste bedrag van deze beide bedragen is uw pensioenloon. Het kan dus zijn dat uw fiscale winst lager is dan het minimum pensioenkeuzeloon (€ 19.575,00 in 2017). In dat geval gaan wij uit van uw fiscale winst, en niet van het minimum pensioenkeuzeloon.

Let op: de fiscale winst wordt herrekend naar een fulltime winst.

Voorbeeld 1: lage fiscale winst en minimum pensioenkeuzeloon

Voorbeeld 2: hoge fiscale winst en minimum pensioenkeuzeloon

Had u drie jaar geleden nog geen fiscale winst? Download het schattingsformulier.

In dat geval merken wij u aan als starter. Op het moment dat u voor het eerst deelneemt als zelfstandige, stellen wij het pensioenloon gelijk aan het minimum (€ 19.575 in 2017). U heeft vanaf het moment van inschrijving bij BPF Schilders drie maanden de tijd dit aan te passen. Dit doet u met het formulier Opgave schatting fiscale winst en pensioenkeuzeloon dat u onderaan deze pagina en op Onlinedesk kunt downloaden.
Zolang u starter bent, kunt u jaarlijks voor het komende jaar dit formulier invullen. Dat moet uiterlijk in  december van het huidige jaar. U wordt hierover per brief geïnformeerd. 

Wat u nog moet weten.

  • Geeft u geen gegevens op? Dan registreren wij uw huidige pensioenloon (incl. eventuele indexatie), tenzij dit lager is dan het minimum pensioenloon (€ 19.575 in 2017). In dat geval registeren wij het minimum pensioenloon. We gaan er vanuit dat u fulltime werkt (1.750 uur per jaar).
  • De gegevens die u invult, of die wij voor u invullen omdat u niets aan ons doorgeeft, moeten wij doorgeven aan de Belastingdienst.
  • Blijkt achteraf dat uw fiscale winst aanmerkelijk lager was dan uw pensioenloon? Dan kan de Belastingdienst oordelen dat een deel van de pensioenpremie niet aftrekbaar is. In dat geval kunt u een naheffing van de Belastingdienst verwachten. Het is in uw eigen belang dat u tijdig een juiste opgave doet.


Formulieren

Download het formulier Opgave schatting fiscale winst en pensioenkeuzeloon 2018.

Download het formulier Opgave schatting fiscale winst en pensioenkeuzeloon 2017.

Ga naar veelgestelde vragen over pensioenkeuzeloon