Arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt, betaalt u het eerste jaar zelf uw pensioenpremie. Bent u langer dan één jaar ziek? Dan heeft u onder voorwaarden recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. U moet dit zelf bij ons aanvragen.

Eén jaar ziek

Er is pas sprake van arbeidsongeschiktheid als u langer dan één jaar ziek bent. Het eerste jaar van ziekte is er dus geen sprake van premievrije voortzetting. U moet het eerste jaar dus zelf de pensioenpremie betalen. Wij raden u aan hierover advies te vragen, als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat afsluiten.

Premievrije voortzetting

Bent u langer dan één jaar ziek? Dan heeft u onder voorwaarden recht op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. U leest hieronder in welke situaties u recht heeft op premievrije voortzetting en hoe u het aan kunt vragen.

In deze vlog vraagt ondernemer Wilco: 'Als ik een ongeval krijg, heeft dat dan gevolgen voor mijn pensioen?' Peter van BPF Schilders beantwoordt zijn vraag:

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

Wilt u in aanmerking komen voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw? Dan is een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering wettelijk verplicht. Daarnaast gelden er aanvullende voorwaarden​.

Komt u in aanmerking voor premievrije voortzetting? Dan geldt deze zolang u een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en u nog geen ouderdomspensioen van BPF Schilders ontvangt. U wordt periodiek gekeurd om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. BPF Schilders betaalt de keuringskosten.​​

Bent u niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

Heeft u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten of ontvangt u een éénmalige uitkering? Ook dan komt u onder voorwaarden​ in aanmerking voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. De premievrije voortzetting duurt dan maximaal drie jaar.

U wordt gekeurd om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. U betaalt zelf € 250 als tegemoetkoming in de kosten. Hierna toetst BPF Schilders gedurende de looptijd van drie jaar niet meer of u nog voldoet aan alle voorwaarden voor premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw vanwege arbeidsongeschiktheid.​​​

Hoe vraagt u premievrije voortzetting aan?

Gaat uw tweede ziektejaar (na 52 weken) in en wilt u zich laten keuren door een onafhankelijke keuringsinstantie? Neem dan vóór week 52 van uw eerste ziektejaar contact​ met ons op.

U ontvangt dan een brief met meer informatie en een machtingsformulier waarmee u toestemming geeft voor het in gang zetten van het onafhankelijk beoordelingstraject. U vult het machtigingsformulier in en stuurt het terug naar BPF Schilders. Daarna informeert de onafhankelijke keuringsinstantie u over de verdere gang van zaken.​​​​

Bent u werknemer in loondienst geweest? En wilt u de WIA vrijwillig voortzetten?

Heeft u voor uw ondernemerschap gewerkt als werknemer in loondienst? Dan heeft u naast het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, ook de mogelijkheid zich bij UWV te verzekeren. U kunt bij UWV een verzekering voor de WIA, maar ook voor de Ziektewet afsluiten. Als u kiest voor UWV, moet u zich wel binnen 13 weken na beëindiging van uw dienstverband aanmelden voor de verzekering bij UWV

Als u dan arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u van UWV een WIA-uitkering tot uw AOW-leeftijd. UWV vraagt geen medische keuring als de WIA vrijwillig wordt voortgezet. Deze WIA-uitkering is een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daardoor komt u in aanmerking voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Wij raden u aan advies te vragen bij uw adviseur of het vrijwillig voortzetten van de WIA past bij uw persoonlijke situatie.

Heeft u een verzekering voor de Wet Inkomen en Arbeid (WIA)?

Heeft u een WIA-verzekering? Als u dan arbeidsongeschiktheid raakt, ontvangt u van UWV een WIA-uitkering tot uw AOW-leeftijd. Deze WIA-uitkering is een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daardoor komt u in aanmerking voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

Mogelijk heeft u recht op een Ziektewet-uitkering. Kijk hiervoor op de website van UWV.

Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheid? Ga naar veelgestelde vragen.

 Ga naar veelgestelde vragen.

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen?

Dan heeft u een informatieplicht om wijzigingen die UWV doorvoert in uw arbeidsongeschiktheid, aan ons door te geven. Doet u dit niet? Dan loopt u kans dat u te weinig arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt waardoor BPF Schilders u moet nabetalen. Of dat u teveel arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt en dat aan ons moet terugbetalen.


Wat gebeurt er met uw pensioen als u arbeidsongeschikt raakt?

Let op! Als u langer dan 1 jaar ziek bent, heeft u onder voorwaarden recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Dit gaat niet vanzelf, u moet dit zelf bij ons aanvragen.

Klik op onderstaande afbeelding voor een duidelijk overzicht:

Bekijk ook de 5 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.