Arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt, betaalt u het eerste jaar zelf uw pensioenpremie. Bent u langer dan één jaar ziek? Dan heeft u onder voorwaarden recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

Eén jaar ziek

Er is pas sprake van arbeidsongeschiktheid als u langer dan één jaar ziek bent. Het eerste jaar van ziekte is er dus geen sprake van premievrije voortzetting. U moet het eerste jaar dus zelf de pensioenpremie betalen. Wij raden u aan hierover advies te vragen, als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat afsluiten.

Premievrije voortzetting

Bent u langer dan één jaar ziek? Dan heeft u onder voorwaarden recht op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. U leest hieronder in welke situaties u recht heeft op premievrije voortzetting en hoe u het aan kunt vragen.

In deze vlog vraagt ondernemer Wilco: 'Als ik een ongeval krijg, heeft dat dan gevolgen voor mijn pensioen?' Peter van BPF Schilders beantwoordt zijn vraag:

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

Wilt u in aanmerking komen voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw? Dan is een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering wettelijk verplicht. Daarnaast gelden er aanvullende voorwaarden​.

Komt u in aanmerking voor premievrije voortzetting? Dan geldt deze zolang u een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en u nog geen ouderdomspensioen van BPF Schilders ontvangt. U wordt periodiek gekeurd om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. BPF Schilders betaalt de keuringskosten.​​

Bent u niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

Heeft u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten of ontvangt u een éénmalige uitkering? Ook dan komt u onder voorwaarden​ in aanmerking voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. De premievrije voortzetting duurt dan maximaal drie jaar.

U wordt gekeurd om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. U betaalt zelf € 250 als tegemoetkoming in de kosten. Hierna toetst BPF Schilders gedurende de looptijd van drie jaar niet meer of u nog voldoet aan alle voorwaarden voor premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw vanwege arbeidsongeschiktheid.​​​

Hoe vraagt u premievrije voortzetting aan?

Gaat uw tweede ziektejaar (na 52 weken) in en wilt u zich laten keuren door een onafhankelijke keuringsinstantie? Neem dan vóór week 52 van uw eerste ziektejaar contact​ met ons op.

U ontvangt dan een brief met meer informatie en een machtingsformulier waarmee u toestemming geeft voor het in gang zetten van het onafhankelijk beoordelingstraject. U vult het machtigingsformulier in en stuurt het terug naar BPF Schilders. Daarna informeert de onafhankelijke keuringsinstantie u over de verdere gang van zaken.​​​​

Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheid? Ga naar veelgestelde vragen.

 Ga naar veelgestelde vragen.


Wat gebeurt er met uw pensioen als u arbeidsongeschikt raakt?

Klik op onderstaande afbeelding voor een duidelijk overzicht.