Arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt, betaalt u het eerste jaar zelf uw pensioenpremie. Bent u langer dan één jaar (dit is gelijk aan 52 weken) ziek? Dan heeft u onder voorwaarden recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. U moet dit zelf bij ons aanvragen.

Eén jaar ziek

Er is pas sprake van arbeidsongeschiktheid als u langer dan één jaar ziek bent. Het eerste jaar van ziekte is er dus geen sprake van premievrije voortzetting. U moet het eerste jaar dus zelf de pensioenpremie betalen. Wij raden u aan hierover advies te vragen, als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat afsluiten.

Premievrije voortzetting

Bent u langer dan één jaar ziek? Dan heeft u onder voorwaarden recht op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. U leest hieronder in welke situaties u recht heeft op premievrije voortzetting en hoe u het aan kunt vragen.

In deze vlog vraagt ondernemer Wilco: 'Als ik een ongeval krijg, heeft dat dan gevolgen voor mijn pensioen?' Peter van BPF Schilders beantwoordt zijn vraag:

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

Wilt u in aanmerking komen voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw? Dan is een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering wettelijk verplicht. Daarnaast gelden er aanvullende voorwaarden​.

Komt u in aanmerking voor premievrije voortzetting? Dan geldt deze zolang u een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en u nog geen ouderdomspensioen van BPF Schilders ontvangt. U wordt periodiek gekeurd om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. BPF Schilders betaalt de keuringskosten.​​

Bent u niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

Heeft u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten of ontvangt u een éénmalige uitkering? Ook dan komt u onder voorwaarden​ in aanmerking voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. De premievrije voortzetting duurt dan maximaal drie jaar.

U wordt gekeurd om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. U betaalt zelf € 250 als tegemoetkoming in de kosten. Hierna toetst BPF Schilders gedurende de looptijd van drie jaar niet meer of u nog voldoet aan alle voorwaarden voor premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw vanwege arbeidsongeschiktheid.​​​

Hoe vraagt u premievrije voortzetting aan?

Gaat uw tweede ziektejaar (na 52 weken) in en wilt u zich laten keuren door een onafhankelijke keuringsinstantie? Neem dan vóór week 52 van uw eerste ziektejaar contact​ met ons op.

U ontvangt dan een brief met meer informatie en een machtingsformulier waarmee u toestemming geeft voor het in gang zetten van het onafhankelijk beoordelingstraject. U vult het machtigingsformulier in en stuurt het terug naar BPF Schilders. Daarna informeert de onafhankelijke keuringsinstantie u over de verdere gang van zaken.​​​​

Vraag uw premievrije voortzetting binnen 5 jaar aan

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan heeft u recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Vraag dit binnen 5 jaar na uw eerste ziektejaar (week 52) aan, anders vervalt dit recht.

Wat gebeurt er als u de aanvraag na 5 jaar indient?
Dan wordt de aanvraag altijd aan de pensioencommissie van BPF Schilders voorgelegd. Die beoordeelt of er sprake is van bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat het recht met terugwerkende kracht wordt toegekend.

Bent u werknemer in loondienst geweest? En wilt u de WIA vrijwillig voortzetten?

Heeft u voor uw ondernemerschap gewerkt als werknemer in loondienst? Dan heeft u naast het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, ook de mogelijkheid zich bij UWV te verzekeren. U kunt bij UWV een verzekering voor de WIA, maar ook voor de Ziektewet afsluiten. Als u kiest voor UWV, moet u zich wel binnen 13 weken na beëindiging van uw dienstverband aanmelden voor de verzekering bij UWV

Als u dan arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u van UWV een WIA-uitkering tot uw AOW-leeftijd. UWV vraagt geen medische keuring als de WIA vrijwillig wordt voortgezet. Deze WIA-uitkering is een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daardoor komt u in aanmerking voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Wij raden u aan advies te vragen bij uw adviseur of het vrijwillig voortzetten van de WIA past bij uw persoonlijke situatie.

Heeft u een verzekering voor de Wet Inkomen en Arbeid (WIA)?

Heeft u een WIA-verzekering? Als u dan arbeidsongeschiktheid raakt, ontvangt u van UWV een WIA-uitkering tot uw AOW-leeftijd. Deze WIA-uitkering is een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daardoor komt u in aanmerking voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

Mogelijk heeft u recht op een Ziektewet-uitkering. Kijk hiervoor op de website van UWV.

Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheid? Ga naar veelgestelde vragen.

 Ga naar veelgestelde vragen.

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen?

Dan heeft u een informatieplicht om wijzigingen die UWV doorvoert in uw arbeidsongeschiktheid, aan ons door te geven. Doet u dit niet? Dan loopt u kans dat u te weinig arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt waardoor BPF Schilders u moet nabetalen. Of dat u teveel arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt en dat aan ons moet terugbetalen.


Wat gebeurt er met uw pensioen als u arbeidsongeschikt raakt?

Let op! Als u langer dan 52 weken ziek bent, heeft u onder voorwaarden recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Dit gaat niet vanzelf, u moet dit zelf bij ons aanvragen.

Klik op onderstaande afbeelding voor een duidelijk overzicht:

Bekijk ook de 5 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.