Uitschrijven bij BPF Schilders

Als zelfstandig ondernemer bouwt u pensioen op bij BPF Schilders en neemt u deel aan de collectieve pensioenregeling. Dit is een besluit dat de overheid genomen heeft en is daarmee wettelijk bepaald. Wilt u uw bedrijf uitschrijven? Dat kan alleen als uw werkzaamheden niet vallen onder BPF Schilders. Onder de collectieve pensioenregeling van BPF Schilders vallen onder andere de volgende werkzaamheden (inclusief de voorbereidende werkzaamheden): schilderen, glaszetten, behangen, spuitwerk, latexspuiten en isoleren. Kijk voor alle werkzaamheden hieronder. Ook leest u hier wat u moet doen om uw inschrijving bij BPF Schilders te beëindigen. 

Welke werkzaamheden vallen onder de collectieve pensioenregeling?

Hieronder vallen het bedrijfsmatig verrichten van één of meer van de volgende werkzaamheden:

 • het aan of in roerende en onroerende zaken aanbrengen van verven of soortgelijke producten en het verrichten van werkzaamheden die met het aanbrengen van deze materialen samenhangen, als schoonmaken, egaliseren, repareren van ondergronden, et cetera;
 • het aanbrengen van behangsel, respectievelijk van andere te plakken afwerkingsmaterialen en het verrichten van werkzaamheden die met het aanbrengen van deze materialen samenhangen, als schoonmaken, egaliseren, repareren van ondergronden, et cetera, uitgezonderd vloerbedekking, betimmeringen en gordijnen;
 • het plaatsen van al of niet isolerende beglazing;
 • het isoleren van spouwmuren, dakschotten en vloeren aan en in woningen en gebouwen en andere onroerende zaken;
 • het plaatsen van steigers als dit in verband staat met het (doen) verrichten van bovenomschreven werkzaamheden;
 • het direct geven van technische en/of organisatorische leiding aan werknemers bij de uitvoering van de hiervoor omschreven werkzaamheden.


Uitschrijven van uw bedrijf: lees wat u in welke situatie moet doen

Ik stop met mijn onderneming en deze is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel

Als uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel is uitgeschreven ontvangen wij daarna automatisch bericht van de Kamer van Koophandel. Uw aansluiting bij BPF Schilders wordt dan automatisch beëindigd.

U krijgt van ons een bevestiging

Wij sturen u een brief nadat wij uw beëindiging hebben verwerkt. Daarin bevestigen wij dat u bent uitgeschreven bij BPF Schilders. 

Let op: als uw onderneming niet met één of meer van de volgende SBI-codes staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, dan ontvangen wij geen bericht van de Kamer van Koophandel. 

 • 4331 Stukadoren
 • 4332 Bouwtimmeren
 • 4333 Afwerken van vloeren en wanden
 • 4334 Schilderen en Glaszetten

Wij verzoeken u om in dat geval zelf een uittreksel met de bevestiging te uploaden via de volgende 5 stappen:

 1. Ga naar Uw pensioenadministratie, log in en klik op de button 'uploaden'.
 2. Hier kiest u in het formulier bij onderwerp voor 'overig' en bij soort document voor 'correspondentie'.
 3. Bij de 'toelichting' vult u in 'uitschrijving onderneming bij de KVK'.
 4. Vergeet uw KVK-uittreksel niet te uploaden.
 5. Vervolgens klikt u op de button 'versturen'.

Mijn werkzaamheden zijn veranderd

Zijn uw werkzaamheden veranderd? En vindt u dat u hierdoor niet meer onder de collectieve pensioenregeling van BPF Schilders valt? Dan volgt u de volgende twee stappen:

Stap 1
Toets uw werkzaamheden met het besluit tot deelneming aan het bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders). Vallen uw werkzaamheden onder dit besluit? Dan kunt u zich niet uitschrijven. Het gaat om de daadwerkelijke werkzaamheden die uw onderneming uitvoert. Ongeacht de werkzaamheden die u bij de Kamer van Koophandel heeft laten registreren of de naam van uw onderneming. Vindt u dat uw werkzaamheden hier niet onder vallen? Ga dan naar stap 2.

Stap 2
Vallen uw werkzaamheden niet onder het besluit tot deelneming? Wijzig dan uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK). U ontvangt hiervan een bevestiging van de KVK.

 • Ga naar Uw pensioenadministratie, log in en klik up de button 'uploaden' om deze bevestiging te uploaden. 
 • Kies in het formulier bij onderwerp voor 'overig' en bij soort document voor 'correspondentie'.
 • Bij 'toelichting' geeft u aan waarom u vindt dat uw werkzaamheden niet meer onder de collectieve pensioenregeling vallen en u beschrijft welke werkzaamheden u hoofdzakelijk uitvoert.
 • Vervolgens klikt u op de button 'versturen'. Op basis van de door u ingestuurde gegevens gaat BPF Schilders uw verzoek toetsen. Mogelijk neemt een medewerker van BPF Schilders nog contact met u op voor aanvullende vragen of voor het maken van een afspraak voor een boekencontrole.

Ik ben het niet eens met de collectieve pensioendeelneming

De overheid heeft het besluit genomen en is daarmee wettelijk bepaald. Dit houdt in dat iedereen die in deze bedrijfstak werkt, pensioen opbouwt bij BPF Schilders. Dit geldt ook voor zelfstandig ondernemers. Voor een eerlijke uitvoering van de pensioenregeling is het belangrijk dat iedereen die in deze bedrijfstak werkt, ook bij BPF Schilders is aangemeld.

De volgende werkzaamheden vallen onder het besluit van deelneming:

 • het aan of in roerende en onroerende zaken aanbrengen van verven of soortgelijke producten en het verrichten van werkzaamheden die met het aanbrengen van deze materialen samenhangen, als schoonmaken, egaliseren, repareren van ondergronden, et cetera;
 • het aanbrengen van behangsel, respectievelijk van andere te plakken afwerkingsmaterialen en het verrichten van werkzaamheden die met het aanbrengen van deze materialen samenhangen, als schoonmaken, egaliseren, repareren van ondergronden, et cetera, uitgezonderd vloerbedekking, betimmeringen en gordijnen;
 • het plaatsen van al of niet isolerende beglazing;
 • het isoleren van spouwmuren, dakschotten en vloeren aan en in woningen en gebouwen en andere onroerende zaken;
 • het plaatsen van steigers als dit in verband staat met het (doen) verrichten van bovenomschreven werkzaamheden;
 • het direct geven van technische en/of organisatorische leiding aan werknemers bij de uitvoering van de hiervoor omschreven werkzaamheden.

Ik kan de facturen niet meer betalen

Optie 1: Betalingsregeling
Het niet kunnen betalen van de premiefacturen is helaas geen reden om uw bedrijf te mogen uitschrijven bij BPF Schilders. Wel kunnen wij u een betalingsregeling aanbieden. Stuur hiervoor een e-mail naar incasso@bpfschilders.nl. In deze e-mail geeft u aan om welke facturen het gaat en wat voor betalingsregeling u wenst. Wenst u een terugbetaaltermijn van 4, 5 of 6 maanden? Stuur dan een inkomsten- en uitgavenoverzicht in pdf-formaat mee. Wij beoordelen uw aanvraag en binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons een bericht. Afhankelijk van uw voorkeur ontvangt u dit bericht digitaal of per post.

Optie 2: Mijn pensioengegevens (fiscale winst) zijn onjuist
Hoeveel pensioen u opbouwt, bepaalt u zelf, binnen bepaalde regels. Mogelijk hebben wij uw pensioengegevens vastgesteld omdat u zelf geen gegevens heeft ingediend. Dit kan leiden tot een te hoge pensioenpremie. Heeft u uw fiscale winst verkeerd of niet doorgegeven? Dit bedrag kunt u over de afgelopen 6 jaar nog wijzigen. Klik hier voor meer informatie.