English

Premie betalen

U betaalt premie aan ons en daarvoor ontvangt u eens per 4 weken achteraf een factuur. Heeft u personeel in dienst en zijn de loongegevens bij ons geregistreerd? Dan ontvangt u één factuur voor uzelf en voor uw werknemer(s). Hier leest u hoe u de factuur betaalt en hoe de factuur wordt berekend.

Wilt u meer weten over uw pensioenpremie en een rekenvoorbeeld zien hoeveel het u kost en hoeveel het u oplevert? Ga dan naar de pagina Pensioenpremie

Meer weten over het betalen van premie? Lees de veelgestelde vragen hieronder.


Premie

Hoe wordt de pensioenpremie berekend?

Deze wordt als volgt berekend:

Pensioenloon– franchise* = pensioengrondslag

Pensioengrondslag x 30,1% (premiepercentage 2024) x deeltijdfactor = pensioenpremie per jaar

*Het deel van het pensioenloon waarover u géén pensioen opbouwt (en dus ook geen premie over betaalt). Bij BPF Schilders is de franchise per week 1 van 2024 vastgesteld op € 17.559.

LET OP: Werkt u minder dan 1.750 uur? Dan wordt uw opgegeven fiscale winst omgerekend naar fulltime (1.750 uren). Dit is door de Belastingdienst bepaald.

LET OP: In onderstaande voorbeelden wordt gewerkt met vastgestelde bedragen en percentages van 2024. Dit kan jaarlijks verschillen.

In de volgende voorbeelden kiezen we voor een pensioenkeuzeloon dat gelijk is aan de fulltime fiscale winst. Omdat het pensioenkeuzeloon gelijk is aan de fulltime fiscale winst, is dat het pensioenloon. Over de fulltime fiscale winst wordt dus pensioenpremie betaald en pensioen opgebouwd.

Voorbeeld voltijd (1.750 uren of meer)

Gewerkte uren drie jaar geleden: 1.750 uur (=maximum)

Deeltijdfactor: 100,0% (1.750/1.750)

Fiscale winst: € 27.500

Fulltime fiscale winst: € 25.463 (fiscale winst omgerekend op basis van deeltijdfactor en gedeeld door 1,08)

Minimum pensioenkeuzeloon 2024   € 24.743

Pensioenkeuzeloon: € 24.743

Berekening pensioenpremie (pensioenloon = pensioenkeuzeloon):
€ 24.743- € 17.559 = € 7.184

€ 7.184 x 30,10% = € 2.162

€ 2.162 x 100% = € 2.162

€ 2.162 pensioenpremie per jaar


Voorbeeld deeltijd (minder dan 1.750 uren):

Gewerkte uren drie jaar geleden: 1.500 uur

Deeltijdfactor: 85,7% (1.500/1.750)

Fiscale winst: € 23.500 (bij 1.500 gewerkte uren)

Fulltime fiscale winst: € 25.390 (fiscale winst omgerekend op basis van deeltijdfactor en gedeeld door 1,08)

Minimum pensioenkeuzeloon 2024   € 24.743

Pensioenkeuzeloon: € 25.390

Berekening pensioenpremie (pensioenloon = pensioenkeuzeloon):
€ 25.390 - € 17.559 = € 7.831

€ 7.831 x 30,10% = € 2.357 (voltijd)

€ 2.357 x 85,7% = € 2.020 (deeltijd)

Is mijn pensioenpremie fiscaal aftrekbaar?

Ja, uw pensioenpremie is fiscaal aftrekbaar. De pensioenpremie die u betaalt aan BPF Schilders valt onder bedrijfskosten. Hierdoor betaalt de Belastingdienst mee aan uw pensioen. Hoeveel precies? Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw belastingadviseur kan u hier meer over vertellen.

De Belastingdienst heeft bepaald dat uw maximale pensioenopbouw (en dus ook de pensioenpremie) gebaseerd mag worden op de fiscale winst van drie jaar terug. Is uw fulltime fiscale winst hoger dan het maximale pensioenloon? Dan gaat BPF Schilders uit van het maximale pensioenloon. Uw belastingadviseur of financieel adviseur kan u adviseren over welk pensioenkeuzeloon u het beste pensioen kunt opbouwen.

Blijkt achteraf dat uw fulltime fiscale winst lager dan uw pensioenloon was? Dan kan de Belastingdienst oordelen dat een deel van uw betaalde pensioenpremie niet aftrekbaar is. U kunt dan een naheffing van de Belastingdienst verwachten. Het is daarom in uw belang tijdig de juiste gegevens aan te leveren.


Factuur

Let op!
Uw factuur is berekend met de premiepercentages en -variabelen die gelden sinds 1 januari 2024.
Het volledige overzicht vindt u hier.

Factuur betalen: gemak en voordelen van automatische incasso

U kunt op twee manieren betalen: via automatische incasso of het bedrag van de factuur overmaken op ons bankrekeningnummer NL30INGB0650093674 t.n.v. BPF Schilders onder vermelding van klant- en factuurnummer.

1. Het gemak en de voordelen van automatische incasso

Het gebruik van automatische incasso geeft veel gemak. BPF Schilders incasseert dan 3 weken na de factuurdatum de pensioenpremie van uw bankrekening. De automatische incasso gaat in per de eerstvolgende factuur. Het grote voordeel van automatische incasso is dat het u tijd scheelt en u niet meer hoeft te onthouden op welke datum u de pensioenpremie moet overmaken. U heeft er verder geen omkijken naar. Bovendien voorkomt het fouten en correcties, want wij zorgen ervoor dat u elke 4 weken de juiste premie betaalt.

De voordelen van automatische incasso op een rij:

 • Minimale inspanning: wij nemen u werk uit handen.
 • U zit nergens aan vast: afschrijvingen waar u het niet mee eens bent, kunt u altijd binnen 56 dagen ongedaan maken.
 • Maximale controle: u kunt de machtiging stopzetten wanneer u wilt. Een e-mail aan machtiging@bpfschilders.nl of een brief aan ons volstaat. Vermeld daarin uw klantnummer en per welke datum u de automatische incasso wilt beëindigen.
 • Kostenbesparend: automatische incasso bespaart ons en daarmee u kosten.
 • Zo geregeld: wilt u profiteren van de voordelen van automatische incasso? Dan kunt u ons machtigen. Dit doet u digitaal of per post.

  Vul het formulier 'machtiging automatische incasso' online in

  Download het formulier 'machtiging automatische incasso'

 • Kiest u voor post? Stuur dan het machtigingsformulier volledig ingevuld aan ons terug. U kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar machtiging@bpfschilders.nl

2. Overmaken op ons bankrekeningnummer

U betaalt uw factuur door het bedrag over te maken op de bankrekeninggegevens die op de factuur staan. Vermeld het factuurnummer en uw klant- of instantienummer zodat de betaling juist verwerkt kan worden. U vindt deze gegevens rechts bovenaan op uw factuur. ​​ ​​​​​​​​

Wat staat er op uw factuur?

Voor de factuur en de specificaties logt u in op Uw pensioenadministratie en gaat u naar 'Factuur bekijken'. Op de factuurspeci​ficatie staat een specificatie van de pensioenpremie die van toepassing is als u personeel in dienst heeft en/of als u zelf pensioen opbouwt.

Uw factuur bestaat uit één pagina. Daarop staat onder andere de bedrijfsnaam, het bedrag dat u moet betalen, factuurnummer, factuurdatum en uw klantnummer zoals u bent geregistreerd bij BPF Schilders.​​​

Uw factuur: digitaal of per post?

Voor de factuur en de specificaties logt u in op Uw pensioenadministratie en gaat u naar 'Factuur bekijken'.

Ontvangt u uw factuur nog niet digitaal? Meld u dan hier aan!

Dat is gemakkelijk voor u, beter voor het milieu en het scheelt kosten. U ontvangt dan een e-mailbericht van ons wanneer uw factuur gereed staat in 'Uw pensioenadministratie'. 

Lees wat u moet doen

Openstaande factuur: wat gebeurt er als u niet (op tijd) betaalt?

Wij begrijpen dat het een keer kan voorkomen dat u vergeet uw factuur op tijd te betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan sturen wij u een herinnering. U heeft dan nog 14 dagen de tijd om de factuur alsnog te betalen. Betaalt u de factuur ook na de herinnering niet op tijd? Dan dragen wij uw betalingsachterstand over aan een incassobureau. U moet dan wettelijke handelsrente betalen over de achterstallige premie en incassokosten betalen. Betaalt u de achterstallige pensioenpremie, rente en incassokosten niet? Dan kunnen wij gebruik maken van een dwangbevel. Andere maatregelen kunnen zijn het aanvragen van faillissement of beslaglegging op uw voertuigen.

Bekijk het incassoproces

Tip: Voorkom een te late betaling door de premie te betalen via automatische incasso. U betaalt dan altijd op tijd het juiste bedrag.

Mijn factuur is overgedragen naar een incassobureau, wat moet ik doen?

U kunt contact opnemen met het incassobureau om het openstaande bedrag te voldoen. Ook kunt u bij het incassobureau terecht voor het aanvragen van een betalingsregeling.

Welke premiefacturen staan nog open?

Hiervoor logt u in bij 'Uw pensioenadministratie'. Ga naar de pagina 'factuur bekijken'. Daar staat een overzicht van de betaalde en openstaande facturen.

Over welke periode(n) gaat mijn factuur?

De periode(n) waarover uw factuur gaat, kunt u rechts bovenaan uw factuur vinden. 

Wat betekent een ‘A’ of een ‘Z’ op mijn factuur?

De ‘A’ staat voor ambtshalve, en de ‘Z’ voor ziek. Indien uw premie ambtshalve is vastgesteld, zult u een ‘A’ op uw factuur zien staan. Bent u arbeidsongeschikt? Dan kunt u dit op uw factuur zien staan als een ‘Z’.

Ben ik verplicht de facturen van BPF Schilders te voldoen?

Als ondernemer in de schilders sector bouwt u verplicht pensioen op bij BPF Schilders. Daar horen de premiefacturen die u elke vier weken van ons ontvangt bij. U bent verplicht deze te voldoen. 

Er zit een blokkade op mijn factuur, wat moet ik doen?

U kunt contact opnemen met onze klantenservice via onze contactpagina.

Welke van mijn facturen zijn overgedragen naar een incassobureau?

U kunt contact opnemen met onze klantenservice via onze contactpagina.

Ik werk bij een administratiekantoor. Waarom krijgt mijn klant een verhoogde factuur?

Levert u de loongegevens niet tijdig aan dan worden deze vastgesteld op basis van het maximum uurloon en het aantal gewerkte uren.

Ik ben met pensioen. Waarom ontvang ik achteraf nog facturen van BPF Schilders?

Het is mogelijk dat u nog facturen van ons ontvangt als u met pensioen bent. Dat komt omdat uw facturen altijd achteraf in rekening worden gebracht. De facturen hebben betrekking op het tijdvak van vóór uw pensioendatum. De hoogte van uw Ouderdomspensioen kan eventueel nog verminderd worden met de waarde van de aanspraken die niet door u zijn betaald. Als dit het geval is, dan heeft u hier betalingsherinneringen van ontvangen.


Algemeen

Waarom geeft BPF Schilders mijn gegevens door aan de Belastingdienst?

BPF Schilders geeft bepaalde gegevens door aan de Belastingdienst. Dit is wettelijk verplicht.

Eén keer per jaar leveren wij gegevens aan bij de Belastingdienst. Dit heet 'renseignering'. De Belastingdienst gebruikt de doorgegeven gegevens voor hun controle of uw pensioenopbouw binnen de fiscale grenzen blijft.

Onderstaande informatie over ondernemers leveren wij aan bij de Belastingdienst:

 • Uw pensioenloon waarover wij uw premies berekenden
 • Uw deeltijdfactor
 • De premies die wij aan u in rekening brachten en die u terugkreeg
 • Of u een starter bent of niet. De eerste 3 jaar wordt u gezien als starter

Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?

Kunt u uw facturen tijdelijk niet of moeilijk betalen? BPF Schilders helpt u. U kunt een betalingsregeling aanvragen.

Wat houdt een betalingsregeling in?

Wij innen de premies voor een goed pensioen voor u en uw eventuele werknemers. Kunt u uw pensioenpremie niet afdragen? Dan kunt u met ons een betalingsregeling treffen. U betaalt dan uw gehele openstaande saldo in termijnen af. We spreken samen af in hoeveel termijnen (maanden) u ons betaalt. Als dit maar binnen 6 maanden is.
Wij kunnen wettelijke rente berekenen over de openstaande premie vanaf de vervaldatum van de factuur.

Wat moet u doen?

 1. Log in op Uw pensioenadministratie ga naar 'Factuur bekijken'. Heeft u openstaande facturen? Dan ziet u onder uw facturen een button met de tekst Betalingsregeling aanvragen.
 2. Wenst u een terugbetaaltermijn van 4,5 of 6 maanden? Dan hebben wij meer informatie nodig om uw aanvraag te beoordelen.

  Bent u werkgever?
  Stuur dan een Winst- en verliesrekening en een actueel Kasstroomoverzicht als bijlagen mee in pdf-formaat.

  Bent u ondernemer?
  Stuur dan een inkomsten- en uitgavenoverzicht in pdf-formaat mee.

Wanneer krijgt u antwoord?

Wij beoordelen uw aanvraag zorgvuldig. Binnen 5 werkdagen ontvangt u per e-mail bericht van ons.

Is uw achterstallige premie (gedeeltelijk) overgedragen aan een incassobureau?

Dan kunnen wij geen betalingsregeling treffen voor het gehele openstaande saldo. Voor de betaling van de bedragen die al zijn overgedragen aan een incassobureau, kunt u contact opnemen met het incassobureau.

Ik ben een ondernemer en ik heb een brief ontvangen waarin jullie mij vragen om mijn pensioengegevens. Waarom ontvang ik deze brief en controleren jullie mijn pensioengegevens?

U kunt uw pensioenpremie als aftrekpost opgeven bij de aangifte Inkomensbelasting. Voorwaarde is dat uw pensioenopbouw niet hoger is dan uw fiscale winst. 

Is dat wel het geval? Dan accepteert de Belastingdienst het teveel aan pensioenpremie niet als bedrijfskosten. U kunt dan van de Belastingdienst een terugvordering verwachten. Wij helpen u graag om dit te voorkomen. Daarom controleren wij jaarlijks alle starters en 7,5% van de aangesloten bedrijven. 

Als u voor het jaar 2021 een schatting heeft doorgegeven, dan controleren wij deze met uw daadwerkelijke gegevens. Mocht uw definitieve fiscale winst lager zijn, dan krijgt u premie terug. Is uw definitieve fiscale winst hoger dan uw schatting? Dan moet u over 2021 nog extra premie betalen. 

Wat moet u doen? 
Voor het controleren van uw pensioenopbouw 2024, vragen wij u de volgende gegevens aan te leveren: 

Optie 1: Een gewaarmerkte verklaring van de accountant met daarop de winst vóór ondernemersaftrek 2021 en de wijziging in de hoogte van de oudedagsreserve. 

Optie 2: De pagina van uw aangifte inkomstenbelasting 2021 waar uw winst uit onderneming of inkomsten uit overig werk op staan. Is er een wijziging geweest in de hoogte van uw oudedagsreserve? Dan ook deze pagina. 

Let op! Zorg ervoor dat u de gegevens die wij niet van u nodig hebben, onleesbaar maakt. 

Hier ziet u hoe u dat doet

Stuurt u deze gegevens niet op? Dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. 

Tip: U kunt uw aangifte en definitieve aanslag in Mijn Belastingdienst downloaden. 

Bent u arbeidsongeschikt bent en heeft u recht op premievrije voortzetting? Ook dan kunt u door ons worden aangeschreven voor het controleren van uw pensioengegevens. Wanneer u geen of weinig activiteiten uitvoert in uw onderneming vanwege arbeidsongeschiktheid, dan blijkt dit uit de gegevens die wij van u ontvangen. Bedrijfsactiviteiten zijn echter breder dan alleen schilderwerkzaamheden (denk hierbij aan een telefoongesprek of uw belastingaangifte), waardoor het aantal gewerkte uren nooit nul kan bedragen. 

Wanneer moet ik mijn gegevens aanleveren en wanneer worden deze gefactureerd?

Levert u de loongegevens binnen vier weken aan na de laatste dag van de 4-wekelijkse periode, dan ontvangt u op de hieronder vermelde factuurdatum de premiefactuur op basis van de door u aangeleverde gegevens.

4-wekelijkse periode Begint op Eindigt op Factuurdatum
2024-01 maandag 1 januari 2024 zondag 28 januari 2024 dinsdag 5 maart 2024
2024-02 maandag 29 januari 2024 zondag 25 februari 2024 dinsdag 2 april 2024
2024-03 maandag 26 februari 2024 zondag 24 maart 2024 dinsdag 30 april 2024
2024-04 maandag 25 maart 2024 zondag 21 april 2024 dinsdag 28 mei 2024
2024-05 maandag 22 april 2024 zondag 19 mei 2024 dinsdag 25 juni 2024
2024-06 maandag 20 mei 2024 zondag 16 juni 2024 dinsdag 23 juli 2024
2024-07 maandag 17 juni 2024 zondag 14 juli 2024 dinsdag 20 augustus 2024
2024-08 maandag 15 juli 2024 zondag 11 augustus 2024 dinsdag 17 september 2024
2024-09 maandag 12 augustus 2024 zondag 8 september 2024 dinsdag 15 oktober 2024
2024-10 maandag 9 september 2024 zondag 6 oktober 2024 dinsdag 12 november 2024
2024-11 maandag 7 oktober 2024 zondag 3 november 2024 dinsdag 10 december 2024
2024-12 maandag 4 november 2024 zondag 1 december 2024 dinsdag 7 januari 2025
2024-13 maandag 2 december 2024 zondag 29 december 2024 dinsdag 4 februari 2025


Vul de machtiging 'Automatische incasso' online in

Download de machtiging 'Automatische incasso'

Heeft u een wijziging in de bestaande machtiging van de premie? Download dan het onderstaande formulier: 

Download 'Wijziging bestaande machtiging automatische incasso'

Bent u werkgever en heeft u het antwoord op uw vraag nog niet gevonden? Kijk dan op de pagina premie betalen voor werkgevers.