Premie betalen

Uw factuur betalen: u ontvangt eens per 4 weken achteraf een factuur. Heeft u personeel in dienst en zijn de loongegevens bij ons geregistreerd? Dan ontvangt u één factuur voor uzelf en voor uw werknemer(s). Hier leest u hoe u de factuur betaalt en hoe de factuur wordt berekend.

Let op!
Uw factuur is berekend met de premiepercentages en -variabelen die gelden sinds 3 januari 2023.
Het volledige overzicht vindt u hier.

Wilt u meer weten over uw pensioenpremie en een rekenvoorbeeld zien hoeveel het u kost en hoeveel het u oplevert? Ga dan naar de pagina Pensioenpremie

Factuur betalen: gemak en voordelen van automatische incasso

U kunt op twee manieren betalen: via automatische incasso of het bedrag van de factuur overmaken op ons bankrekeningnummer NL30INGB0650093674 t.n.v. BPF Schilders onder vermelding van klant- en factuurnummer.

1. Het gemak en de voordelen van automatische incasso

Het gebruik van automatische incasso geeft veel gemak. BPF Schilders incasseert dan 3 weken na de factuurdatum de pensioenpremie van uw bankrekening. De automatische incasso gaat in per de eerstvolgende factuur. Het grote voordeel van automatische incasso is dat het u tijd scheelt en u niet meer hoeft te onthouden op welke datum u de pensioenpremie moet overmaken. U heeft er verder geen omkijken naar. Bovendien voorkomt het fouten en correcties, want wij zorgen ervoor dat u elke 4 weken de juiste premie betaalt.

De voordelen van automatische incasso op een rij:

  • Minimale inspanning: wij nemen u werk uit handen.
  • U zit nergens aan vast: afschrijvingen waar u het niet mee eens bent, kunt u altijd binnen 56 dagen ongedaan maken.
  • Maximale controle: u kunt de machtiging stopzetten wanneer u wilt. Een e-mail aan machtiging@bpfschilders.nl of een brief aan ons volstaat. Vermeld daarin uw klantnummer en per welke datum u de automatische incasso wilt beëindigen.
  • Kostenbesparend: automatische incasso bespaart ons en daarmee u kosten.
  • Zo geregeld: wilt u profiteren van de voordelen van automatische incasso? Dan kunt u ons machtigen. Dit doet u digitaal of per post.

    Vul het formulier 'machtiging automatische incasso' online in

    Download het formulier 'machtiging automatische incasso'

  • Kiest u voor post? Stuur dan het machtigingsformulier volledig ingevuld aan ons terug. U kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar machtiging@bpfschilders.nl

2. Overmaken op ons bankrekeningnummer

U betaalt uw factuur door het bedrag over te maken op de bankrekeninggegevens die op de factuur staan. Vermeld het factuurnummer en uw klant- of instantienummer zodat de betaling juist verwerkt kan worden. U vindt deze gegevens rechts bovenaan op uw factuur. ​​ ​​​​​​​​

Wat staat er op uw factuur?

De factuur en de specificaties vindt u in Uw pensioenadministratie. Op de factuurspeci​ficatie staat een specificatie van de pensioenpremie die van toepassing is als u personeel in dienst heeft en/of als u zelf pensioen opbouwt.

Uw factuur bestaat uit één pagina. Daarop staat onder andere de bedrijfsnaam, het bedrag dat u moet betalen, factuurnummer, factuurdatum en uw klantnummer zoals u bent geregistreerd bij BPF Schilders.​​​

Hoe wordt de pensioenpremie berekend?

Deze wordt als volgt berekend:

Pensioenloon– franchise* = pensioengrondslag

Pensioengrondslag x 30,1% (premiepercentage 2023) x deeltijdfactor = pensioenpremie per jaar

*Het deel van het pensioenloon waarover u géén pensioen opbouwt (en dus ook geen premie over betaalt). Bij BPF Schilders is de franchise per week 1 van 2023 vastgesteld op € 16.326.

LET OP: Werkt u minder dan 1.750 uur? Dan wordt uw opgegeven fiscale winst omgerekend naar fulltime (1.750 uren). Dit is door de Belastingdienst bepaald.

LET OP: In onderstaande voorbeelden wordt gewerkt met vastgestelde bedragen en percentages van 2023. Dit kan jaarlijks verschillen.

In de volgende voorbeelden kiezen we voor een pensioenkeuzeloon dat gelijk is aan de fulltime fiscale winst. Omdat het pensioenkeuzeloon gelijk is aan de fulltime fiscale winst, is dat het pensioenloon. Over de fulltime fiscale winst wordt dus pensioenpremie betaald en pensioen opgebouwd.

Voorbeeld voltijd (1.750 uren of meer)

Gewerkte uren drie jaar geleden: 1.750 uur (=maximum)

Deeltijdfactor: 100,0% (1.750/1.750)

Fiscale winst: € 25.000

Fulltime fiscale winst: € 23.148 (fiscale winst omgerekend op basis van deeltijdfactor en gedeeld door 1,08)

Minimum pensioenkeuzeloon 2023   € 22.433

Pensioenkeuzeloon: € 23.148

Berekening pensioenpremie (pensioenloon = pensioenkeuzeloon):
€ 23.148 - € 16.326 = € 6.822

€ 6.822 x 30,10% = € 2.054 x 100% =

€ 2.054 pensioenpremie per jaar

 

Voorbeeld deeltijd (minder dan 1.750 uren):

Gewerkte uren drie jaar geleden:      1.500 uur

Deeltijdfactor: 85,7% (1.500/1.750)

Fiscale winst: € 21.500 (bij 1.500 gewerkte uren)

Fulltime fiscale winst: € 23.225 (fiscale winst omgerekend op basis van deeltijdfactor en gedeeld door 1,08)

Minimum pensioenkeuzeloon 2023   € 22.433

Pensioenkeuzeloon: € 23.225

Berekening pensioenpremie (pensioenloon = pensioenkeuzeloon):
€ 23.225 - € 16.326 = € 6.899

€ 6.899 x 30,10% = € 2.106 x 85,7% =  

€ 1.780 pensioenpremie per jaar

Is mijn pensioenpremie fiscaal aftrekbaar?

Ja, uw pensioenpremie is fiscaal aftrekbaar. De pensioenpremie die u betaalt aan BPF Schilders valt onder bedrijfskosten. Hierdoor betaalt de Belastingdienst mee aan uw pensioen. Hoeveel precies? Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw belastingadviseur kan u hier meer over vertellen.

De Belastingdienst heeft bepaald dat uw maximale pensioenopbouw (en dus ook de pensioenpremie) gebaseerd mag worden op de fiscale winst van drie jaar terug. Is uw fulltime fiscale winst hoger dan het maximale pensioenloon? Dan gaat BPF Schilders uit van het maximale pensioenloon. Uw belastingadviseur of financieel adviseur kan u adviseren over welk pensioenkeuzeloon u het beste pensioen kunt opbouwen.

Blijkt achteraf dat uw fulltime fiscale winst lager dan uw pensioenloon was? Dan kan de Belastingdienst oordelen dat een deel van uw betaalde pensioenpremie niet aftrekbaar is. U kunt dan een naheffing van de Belastingdienst verwachten. Het is daarom in uw belang tijdig de juiste gegevens aan te leveren.

Waarom geeft BPF Schilders mijn gegevens door aan de Belastingdienst?

BPF Schilders geeft bepaalde gegevens door aan de Belastingdienst. Dit is wettelijk verplicht.

Eén keer per jaar leveren wij gegevens aan bij de Belastingdienst. Dit heet 'renseignering'. De Belastingdienst gebruikt de doorgegeven gegevens voor hun controle of uw pensioenopbouw binnen de fiscale grenzen blijft.

Onderstaande informatie over ondernemers leveren wij aan bij de Belastingdienst:

  • Uw pensioenloon waarover wij uw premies berekenden
  • Uw deeltijdfactor
  • De premies die wij aan u in rekening brachten en die u terugkreeg
  • Of u een starter bent of niet. De eerste 3 jaar wordt u gezien als starter

Uw factuur: digitaal of per post?

U ontvangt de factuur per post. De factuur en de specificaties vindt u in Uw pensioenadministratie.

Liever digitaal? Dat kan!

Wel zo makkelijk want u ontvangt dan een e-mailbericht van ons wanneer uw factuur gereed staat in 'Uw pensioenadministratie'. En het biedt veel voordelen!

Lees wat u moet doen

Openstaande factuur: wat gebeurt er als u niet (op tijd) betaalt?

Wij begrijpen dat het een keer kan voorkomen dat u vergeet uw factuur op tijd te betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan sturen wij u een herinnering. U heeft dan nog 14 dagen de tijd om de factuur alsnog te betalen. Betaalt u de factuur ook na de herinnering niet op tijd? Dan dragen wij uw betalingsachterstand over aan een incassobureau. U moet dan wettelijke handelsrente betalen over de achterstallige premie en incassokosten betalen. Betaalt u de achterstallige pensioenpremie, rente en incassokosten niet? Dan kunnen wij gebruik maken van een dwangbevel. Andere maatregelen kunnen zijn het aanvragen van faillissement of beslaglegging op uw voertuigen.

Bekijk het incassoproces

Tip: Voorkom een te late betaling door de premie te betalen via automatische incasso. U betaalt dan altijd op tijd het juiste bedrag.

Betalingsregeling aanvragen?

Kunt u uw facturen tijdelijk niet of moeilijk betalen? BPF Schilders helpt u. U kunt een betalingsregeling aanvragen.

Wat houdt een betalingsregeling in?

Wij innen de premies voor een goed pensioen voor u en uw eventuele werknemers. Kunt u uw pensioenpremie niet afdragen? Dan kunt u met ons een betalingsregeling treffen. U betaalt dan uw gehele openstaande saldo in termijnen af. We spreken samen af in hoeveel termijnen (maanden) u ons betaalt. Als dit maar binnen 6 maanden is.
Wij kunnen wettelijke rente berekenen over de openstaande premie vanaf de vervaldatum van de factuur.

Wat moet u doen?

  1. Ga naar Factuur bekijken. U logt in op Uw pensioenadministratie en komt hierna direct op de pagina met uw facturen. Heeft u openstaande facturen? Dan ziet u onder uw facturen een button met de tekst Betalingsregeling aanvragen.
  2. Wenst u een terugbetaaltermijn van 4,5 of 6 maanden? Dan hebben wij meer informatie nodig om uw aanvraag te beoordelen.

    Bent u werkgever?
    Stuur dan een Winst- en verliesrekening en een actueel Kasstroomoverzicht als bijlagen mee in pdf-formaat.

    Bent u ondernemer?
    Stuur dan een inkomsten- en uitgavenoverzicht in pdf-formaat mee.

Wanneer krijgt u antwoord?

Wij beoordelen uw aanvraag zorgvuldig. Binnen 5 werkdagen ontvangt u per e-mail bericht van ons.

Is uw achterstallige premie (gedeeltelijk) overgedragen aan een incassobureau?

Dan kunnen wij geen betalingsregeling treffen voor het gehele openstaande saldo. Voor de betaling van de bedragen die al zijn overgedragen aan een incassobureau, kunt u contact opnemen met het incassobureau.

Ik ben met pensioen en ontvang nog een factuur. Klopt dit?

Dit is juist. Omdat uw facturen altijd achteraf in rekening worden gebracht kunt u nog 1 of 2 facturen van ons ontvangen wanneer u met pensioen bent. Deze factuur/facturen heeft/hebben betrekking op het tijdvak van voor uw pensioendatum.


Vul de machtiging 'Automatische incasso' online in

Download de machtiging 'Automatische  incasso' 

Heeft u een wijziging in de bestaande machtiging van de premie? Download dan het onderstaande formulier:

Download 'Wijziging bestaande machtiging automatische incasso'