Premie betalen

Ieder kwartaal ontvangt u een factuur voor de betaling van de pensioenpremie. Met ingang van premiejaar 2019 gaat dit veranderen en ontvangt u eens per vier weken een factuur. Heeft u personeel in dienst en zijn de loongegevens bij ons geregistreerd? Dan ontvangt u één factuur voor uzelf en voor uw werknemer(s).

Wat staat er op uw factuur?

U ontvangt de factuur per post. De factuur en de specificaties van de factuur vindt u in uw pensioenadministratie​. Op de factuurspeci​ficatie staat een specificatie van de pensioenpremie en de bedrijfstakeigen regeling(en) die op u van toepassing zijn als u personeel in dienst heeft.

Uw factuur bestaat uit één pagina. Daarop staat onder andere de bedrijfsnaam, het bedrag dat u moet betalen, factuurnummer, factuurdatum en uw klantnummer zoals u bent geregistreerd bij BPF Schilders.​​​

Uw facturen in 2018

Over het premiejaar 2018 ontvang u de facturen nog per kwartaal. Dit zijn periodes van 12 weken.

Uw factuur derde kwartaal 2018
De factuur van het derde kwartaal van 2018 gaat over een periode van 16 weken in plaats van over 12 weken. Hierdoor valt deze factuur hoger uit dan de andere kwartaalfacturen.

De reden is dat een jaar uit 52 weken bestaat. Daarom gaan het eerste, tweede en vierde kwartaal over 12 weken en het derde kwartaal over 16 weken.​​​​​​

Hoe betaalt u de factuur?

U kunt op twee manieren betalen: via automatische incasso of het bedrag van de factuur overmaken op ons bankrekeningnummer.

1. Het gemak en de voordelen van automatische incasso

Het gebruik van automatische incasso geeft veel gemak. BPF Schilders incasseert dan de pensioenpremie van uw bankrekening. Het grote voordeel van automatische incasso is dat het u tijd scheelt en u niet meer hoeft te onthouden op welke datum u de pensioenpremie moet overmaken. U heeft er verder geen omkijken naar. Bovendien voorkomt het fouten en correcties, want wij zorgen ervoor dat u elke maand de juiste premie betaalt.

De voordelen van automatische incasso op een rij:

  • Minimale inspanning: wij nemen u werk uit handen.
  • U zit nergens aan vast: afschrijvingen waar u het niet mee eens bent, kunt u altijd binnen 56 dagen ongedaan maken.
  • Maximale controle: u kunt de machtiging stopzetten wanneer u wilt. Een e-mail aan machtiging@bpfschilders.nl of een brief aan ons volstaat. Vermeld daarin uw klantnummer en per welke datum u de automatische incasso wilt beëindigen.
  • Kostenbesparend: automatische incasso bespaart ons en daarmee u kosten.
  • Zo geregeld: wilt u profiteren van de voordelen van automatische incasso? Stuur dan het machtigingsformulier volledig ingevuld aan ons terug. U kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar machtiging@bpfschilders.nl

2. Overmaken op ons bankrekeningnummer

U betaalt uw factuur door het bedrag over te maken op de bankrekeninggegevens die op de factuur staan. Vermeld het factuurnummer en uw klant- of instantienummer zodat de betaling juist verwerkt kan worden. U vindt deze gegevens rechts bovenaan op uw factuur. ​​ ​​​​​​​​

Wat gebeurt er als u niet (op tijd) betaalt?

Wij begrijpen dat het een enkele keer kan voorkomen dat u vergeet uw factuur op tijd te betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan sturen wij u een aanmaning. U heeft dan nog 14 dagen de tijd om de factuur alsnog te betalen. Betaalt u de factuur ook na de aanmaning niet op tijd? Dan dragen wij uw betalingsachterstand over aan een incassobureau. U moet dan wettelijke handelsrente betalen over de achterstallige premie en incassokosten betalen. Betaalt u de achterstallige pensioenpremie, rente en incassokosten niet? Dan kunnen wij gebruik maken van een dwangbevel. Andere maatregelen kunnen zijn het aanvragen van faillissement of beslaglegging op uw voertuigen.

Bekijk het incassoproces

Tip: Voorkom een te late betaling door de premie te betalen via automatische incasso. U betaalt dan altijd op tijd het juiste bedrag.


Download de machtiging 'Automatische  incasso'