Premie betalen

Uw factuur betalen: u ontvangt eens per 4 weken een factuur. Dit was voorheen per kwartaal. Heeft u personeel in dienst en zijn de loongegevens bij ons geregistreerd? Dan ontvangt u één factuur voor uzelf en voor uw werknemer(s). Hier leest u hoe u de factuur betaalt en hoe de factuur wordt berekend.

Let op!
Uw factuur is berekend met de premiepercentages en -variabelen die gelden sinds 4 januari 2021.
Het volledige overzicht vindt u hier.

 

Wat staat er op uw factuur?

De factuur en de specificaties vindt u in uw pensioenadministratie. Op de factuurspeci​ficatie staat een specificatie van de pensioenpremie en de bedrijfstakeigen regeling(en) die op u van toepassing zijn als u personeel in dienst heeft.

Uw factuur bestaat uit één pagina. Daarop staat onder andere de bedrijfsnaam, het bedrag dat u moet betalen, factuurnummer, factuurdatum en uw klantnummer zoals u bent geregistreerd bij BPF Schilders.​​​

Hoe ontvangt u de factuur?

U ontvangt de factuur per post. De factuur en de specificaties vindt u in uw pensioenadministratie.

Wilt u uw factuur digitaal ontvangen?

Wel zo makkelijk want u ontvangt dan een e-mailbericht van ons wanneer uw factuur gereed staat in 'uw pensioenadministratie'. Om de factuur in te zien hoeft u niet eerst in te loggen. Daarvoor hebben wij wel een e-mailadres nodig waarop u dit bericht wilt ontvangen. U geeft dit in uw profiel bij 'factuur e-mailadres' aan ons door.

Voordelen van een digitale factuur:

 1. U ontvangt uw facturen altijd op het door u gekozen e-mailadres.
 2. Voor het inzien van uw factuur hoeft u niet in te loggen op ‘uw pensioenadministratie'.
 3. Een digitale factuur is minder belastend voor het milieu.

Hoe betaalt u de factuur?

U kunt op twee manieren betalen: via automatische incasso of het bedrag van de factuur overmaken op ons bankrekeningnummer NL30INGB0650093674 t.n.v. BPF Schilders onder vermelding van klant- en factuurnummer.

1. Het gemak en de voordelen van automatische incasso

Het gebruik van automatische incasso geeft veel gemak. BPF Schilders incasseert dan 3 weken na de factuurdatum de pensioenpremie van uw bankrekening. De automatische incasso gaat in per de eerstvolgende factuur. Het grote voordeel van automatische incasso is dat het u tijd scheelt en u niet meer hoeft te onthouden op welke datum u de pensioenpremie moet overmaken. U heeft er verder geen omkijken naar. Bovendien voorkomt het fouten en correcties, want wij zorgen ervoor dat u elke maand de juiste premie betaalt.

De voordelen van automatische incasso op een rij:

 • Minimale inspanning: wij nemen u werk uit handen.
 • U zit nergens aan vast: afschrijvingen waar u het niet mee eens bent, kunt u altijd binnen 56 dagen ongedaan maken.
 • Maximale controle: u kunt de machtiging stopzetten wanneer u wilt. Een e-mail aan machtiging@bpfschilders.nl of een brief aan ons volstaat. Vermeld daarin uw klantnummer en per welke datum u de automatische incasso wilt beëindigen.
 • Kostenbesparend: automatische incasso bespaart ons en daarmee u kosten.
 • Zo geregeld: wilt u profiteren van de voordelen van automatische incasso? Stuur dan het machtigingsformulier volledig ingevuld aan ons terug. U kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar machtiging@bpfschilders.nl

2. Overmaken op ons bankrekeningnummer

U betaalt uw factuur door het bedrag over te maken op de bankrekeninggegevens die op de factuur staan. Vermeld het factuurnummer en uw klant- of instantienummer zodat de betaling juist verwerkt kan worden. U vindt deze gegevens rechts bovenaan op uw factuur. ​​ ​​​​​​​​

Wat gebeurt er als u niet (op tijd) betaalt?

Wij begrijpen dat het een enkele keer kan voorkomen dat u vergeet uw factuur op tijd te betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan sturen wij u een aanmaning. U heeft dan nog 14 dagen de tijd om de factuur alsnog te betalen. Betaalt u de factuur ook na de aanmaning niet op tijd? Dan dragen wij uw betalingsachterstand over aan een incassobureau. U moet dan wettelijke handelsrente betalen over de achterstallige premie en incassokosten betalen. Betaalt u de achterstallige pensioenpremie, rente en incassokosten niet? Dan kunnen wij gebruik maken van een dwangbevel. Andere maatregelen kunnen zijn het aanvragen van faillissement of beslaglegging op uw voertuigen.

Bekijk het incassoproces

Tip: Voorkom een te late betaling door de premie te betalen via automatische incasso. U betaalt dan altijd op tijd het juiste bedrag.

Betalingsregeling aanvragen?

Kunt u uw facturen tijdelijk niet of moeilijk betalen? BPF Schilders helpt u. U kunt een betalingsregeling aanvragen.

Wat houdt een betalingsregeling in?

Wij innen de premies voor een goed pensioen voor u en uw eventuele werknemers. Kunt u uw pensioenpremie niet afdragen? Dan kunt u met ons een betalingsregeling treffen. U betaalt dan uw gehele openstaande saldo in termijnen af. We spreken samen af in hoeveel termijnen (maanden) u ons betaalt. Als dit maar binnen 6 maanden is.
Wij kunnen wettelijke rente berekenen over de openstaande premie vanaf de vervaldatum van de factuur.

Wat moet u doen?

 1. Stuur een verzoek tot een betalingsregeling op naar incasso@bpfschilders.nl met daarin om welke facturen het gaat en wat voor regeling u wilt.
 2. Wenst u een terugbetaaltermijn van 4,5 of 6 maanden? Dan hebben wij meer informatie nodig om uw aanvraag te beoordelen.

  Bent u werkgever?
  Stuur dan een Winst- en verliesrekening en een actueel Kasstroomoverzicht als bijlagen mee in pdf-formaat.

  Bent u ondernemer?
  Stuur dan een inkomsten- en uitgavenoverzicht in pdf-formaat mee.

Wanneer krijgt u antwoord?

Wij beoordelen uw aanvraag zorgvuldig. Binnen 5 werkdagen ontvangt u bericht van ons.

Is uw achterstallige premie (gedeeltelijk) overgedragen aan een incassobureau?

Dan kunnen wij geen betalingsregeling treffen voor het gehele openstaande saldo. Voor de betaling van de bedragen die al zijn overgedragen aan een incassobureau, kunt u contact opnemen met het incassobureau.


Download de machtiging 'Automatische  incasso'