English

Wat zijn de voordelen van collectief pensioen?

​U bouwt pensioen op bij BPF Schilders. Dat doet u samen met uw collega-schilders. Dat heet collectief pensioen. Aan samen pensioen opbouwen zitten veel voordelen.

Lagere kosten

Bij BPF Schilders bouwt u samen met collega-schilders pensioen op. Daarom krijgt u pensioen tegen een relatief lage premie. Ook heeft BPF Schilders geen winstdoelstelling. We hoeven geen rekening te houden met aandeelhouders.

Minder risico

U deelt de risico's in de beleggingen met uw collega-schilders. Gaat het minder goed met de beleggingen of de economie? Dan vangen we samen de tegenvaller op. U deelt ook de goedmaker in betere tijden.

Voordelen aan pensioen opbouwen

U bouwt verplicht pensioen op bij BPF Schilders. Dat geldt voor iedereen die in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf sector werkt. Uw pensioen geeft u een inkomen op uw oude dag. Lees meer over de voordelen van pensioen opbouwen.

Pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt raakt

Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u niet meer werken en verdient u minder of niets. Uw pensioenopbouw hoeft niet te stoppen. U kunt bij BPF Schilders pensioen opbouwen zonder daarvoor premie te betalen. Dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden en heet premievrije pensioenopbouw.

Ontvangt u tijdens uw arbeidsongeschiktheid nog inkomen uit uw bedrijf? Dan bent u verplicht dit aan ons door te geven. Over dit inkomen betaalt u premie.

Partnerpensioen: inkomen voor uw partner als u overlijdt

Uw partner krijgt elke maand een partnerpensioen als u overlijdt. Zolang zij of hij leeft.

De hoogte van dit pensioen wordt berekend alsof u tot uw AOW-leeftijd pensioenpremie betaalde. Dat levert een levenslang partnerpensioen op.

Stel: u overlijdt op uw 40ste. BPF Schilders doet dan alsof u tot uw AOW-leeftijd pensioen opbouwde. Dat hogere bedrag telt mee om te berekenen hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt.

Bij veel andere oplossingen krijgt uw partner na uw overlijden een bedrag in één keer. Dat kan een flinke som geld zijn. Maar bedenk wel dat het niet meer is dan dat u tot uw overlijden bij elkaar spaarde.

Woont u wel samen, maar is dat niet officieel vastgelegd?
Meld uw partner bij ons aan

Inkomen voor uw kinderen als u overlijdt

Uw kinderen krijgen een uitkering als u overlijdt. Dat heet wezenpensioen. Uw kinderen krijgen die uitkering tot ze 23 jaar zijn. Meer weten over de voorwaarden en hoogte van het wezenpensioen?

Lees meer over wezenpensioen

Uw premie kunt uw aftrekken in de belastingaangifte

U kunt uw premie aftrekken in de belastingaangifte. De pensioenpremie die u betaalt aan BPF Schilders valt onder bedrijfskosten. Hierdoor betaalt de Belastingdienst mee aan uw pensioen.

U betaalt dan minder belasting. Dat scheelt weer. De pensioenkosten van nu, zijn uw inkomen van later.

Uw pensioenopbouw kiezen

U kiest elk jaar binnen bepaalde regels zelf hoeveel pensioen u opbouwt. U kunt per jaar kiezen om meer of minder op te bouwen. Dat heet pensioenkeuzeloon.

Lees meer over het pensioenkeuzeloon

Meer pensioen ontvangen dan uw inleg

Wist u dat u bij ons ongeveer twee keer meer pensioen krijgt dan u aan premie inlegde? 

Dat komt omdat BPF Schilders de premie die u belegt betaald. Zo blijft de pensioenpremie betaalbaar. En groeit uw pensioen mee met de stijgende prijzen.

Lees waarom we beleggen


Video's over de voordelen van collectief pensioen

Wilt u meer weten over de voordelen van pensioenopbouw? Kijk onderstaande video's.

"Het leven gaat niet altijd over rozen"

Schilder Keoma de Graaff (33) vindt vooral het levenslange partnerpensioen een prettig idee.  

Voordelen samen pensioen opbouwen

Samen met uw collega-schilders pensioen opbouwen heeft voordelen. Bent u benieuwd welke? 

Veelgestelde vragen

Waarom bouw ik samen met collega-schilders pensioen op?

Omdat u samen pensioen opbouwt, krijgt u pensioen tegen een relatief lage premie. We beleggen uw pensioenpremie, maar hebben geen winstdoelstelling. Ook hoeven we geen rekening te houden met aandeelhouders.

U deelt de risico's in de beleggingen met uw collega-schilders. Gaat het slechter met de beleggingen of de economie? Dan vangen we samen de tegenvaller op. U deelt ook de goedmaker in betere tijden.

Welke pensioenkeuzes heb ik?

Gaat u bijna met pensioen? U kunt verschillende keuzes voor uw pensioen maken. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid partnerpensioen en of u eerder wilt stoppen met werken.

Meer over pensioenkeuzes

Ik wil geen pensioen opbouwen. Kan ik bezwaar maken?

Nee. U bouwt verplicht pensioen op bij BPF Schilders. Dat is wettelijk bepaald voor iedereen die in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf sector werkt.