Lees alles over het pensioenkeuzeloon

Als ondernemer bouwt u pensioen op bij BPF Schilders. Hoeveel? Dat bepaalt u zelf, binnen bepaalde regels.

Eén keer per jaar geeft u aan ons de gewerkte uren en de hoogte van uw fiscale winst door. Ook kiest u uw pensioenkeuzeloon. De belastingwetgeving bepaalt dat uw pensioenopbouw niet hoger mag zijn dan uw fiscale winst van drie jaar terug.

Voorbeeld
Voor 2023 geeft u de winst en uren op van 2020. Deze gegevens geeft u aan ons door vóór 16 december 2022.

In deze vlog vraagt ondernemer Henry waarom hij jaarlijks zijn fiscale winst en pensioenkeuzeloon moet doorgeven. Harrie van BPF Schilders beantwoordt zijn vraag:

Meer lezen? Lees de veelgestelde vragen hieronder.

Heeft u suggesties of vragen die er niet bij staan? Laat het ons weten!

 

Belangrijke begrippen: pensioenloon, pensioenkeuzeloon en fulltime fiscale winst

Pensioenkeuzeloon
Het bedrag dat u kiest waarover u (op fulltime basis) pensioen wilt opbouwen. De hoogte ligt tussen het maximum pensioenloon en het minimum pensioenkeuzeloon.

Pensioenloon
Het bedrag waarover u daadwerkelijk pensioen opbouwt.  

Fulltime fiscale winst
Deze is gelijk aan uw fiscale winst gedeeld door uw deeltijdfactor en gedeeld door 1,08.

Uw fiscale winst is uw winst uit onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek en vóór de ten laste van de winst gebrachte pensioenpremie van u zelf. Deze gegevens vindt u in uw aangifte inkomstenbelasting.

Wat is het verschil tussen pensioenloon en het pensioenkeuzeloon?

Uw pensioenopbouw baseren wij op uw pensioenloon. Dit bedrag is gelijk aan uw pensioenkeuzeloon of uw fulltime fiscale winst. Over hoeveel pensioenloon u pensioen opbouwt, kunt u binnen bepaalde regels zelf kiezen.

Het pensioenkeuzeloon ligt in 2022 tussen het minimum pensioenkeuzeloon (€ 21.826) en het maximum pensioenloon (€ 53.968). Is uw fulltime fiscale winst lager dan € 21.826? Dan is uw pensioenloon gelijk aan uw fulltime fiscale winst.

LET OP: Werkt u minder dan 1.750 uur? Dan wordt uw opgegeven winst omgerekend naar fulltime (1.750 uren). Dit is door de Belastingdienst bepaald.

Geldt er een minimum- en een maximumbedrag voor het pensioenkeuzeloon?

Ja, er geldt een minimum- en een maximumbedrag voor het pensioenkeuzeloon. In 2022 is dit minimaal € 21.826 en maximaal € 53.968. Uw pensioenkeuzeloon kan echter hoger zijn dan de fiscale winst die u drie jaar geleden had. Als dat het geval is, dan bouwt u pensioen op over maximaal de hoogte van de fiscale winst. Wij willen voorkomen dat wij uw pensioenloon te hoog vaststellen (hoger dan fiscaal toegestaan). Daarom vragen wij naast uw pensioenkeuzeloon ook gegevens ter vaststelling van uw fiscale winst en gewerkte uren op. Op basis van deze gegevens berekenen wij uw pensioenloon. U kunt uw pensioenkeuzeloon elk jaar aanpassen.

Waarom gaat BPF Schilders uit van de fiscale winst van drie jaar eerder?

Jaarlijks doet u uw aangifte inkomstenbelasting. Nadat de Belastingdienst uw aangifte heeft gecontroleerd, wordt uw aanslag definitief. Het controleren van de aangifte kost tijd en het is belangrijk dat wij kunnen uitgaan van uw definitieve aangifte. Daarom heeft de wetgever bepaald dat wij voor de pensioenopbouw de fiscale winst van drie jaar eerder moeten gebruiken. Voor 2022 geldt bijvoorbeeld de fiscale winst van 2019. Wanneer u drie jaar geleden nog geen winst behaalde, wordt u gezien als starter.

LET OP: Werkt u minder dan 1.750 uur? Dan wordt uw opgegeven fiscale winst omgerekend naar fulltime (1.750 uren). Dit is door de Belastingdienst bepaald.

Hoe en waar geef ik mijn pensioenkeuzeloon door?

Uw pensioenkeuzeloon geeft u door via ‘uw pensioenadministratie’. U geeft vóór 16 december 2022 uw fiscale winst en uren op van 2020. Hierna heeft u tot 1 juli 2023 om uw pensioenkeuzeloon aan te passen. Het teveel of tekort aan betaalde premie wordt met terugwerkende kracht verrekend.

Wat gebeurt er als ik niets doorgeef voor het jaar 2022?

Levert u geen gegevens aan? Dan stellen wij uw pensioenloon voor 2022 vast op uw pensioenloon van 2021 op fulltime basis, verhoogd met de cao-loonstijging in 2021. 

Blijkt achteraf dat uw fiscale winst lager is dan uw pensioenloon? Dan kan de Belastingdienst oordelen dat een deel van uw betaalde pensioenpremie niet aftrekbaar is. U kunt dan een naheffing van de Belastingdienst verwachten. Het is daarom in uw belang tijdig de juiste gegevens aan te leveren.

Rekenvoorbeelden: mijn pensioenkeuzeloon kiezen, hoe doe ik dat? En wat betaal ik dan aan premie?

Het kiezen van uw pensioenkeuzeloon is een persoonlijke afweging. Om u hierbij te helpen, hebben wij  rekenvoorbeelden voor u uitgewerkt. U kunt ook gebruikmaken van de Keuzehulp. Vergeet niet dat uw premie onder bedrijfskosten valt en daarmee fiscaal aftrekbaar is.

Let op: deze voorbeelden zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement en wetgeving (januari 2022) en gaan uit van een fulltime winst (1.750 uur). U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld: uw pensioenloon is gelijk aan het minimum pensioenkeuzeloon

Pensioenloon

€ 21.826 bruto per jaar (minimale pensioenkeuzeloon)

Pensioenpremie per jaar

€ 2.009 bruto per jaar

Factuur per 4 weken

€ 155

Pensioenopbouw

€ 125 bruto per jaar (incl. vakantietoeslag)

Pensioenopbouw na 42 jaar

€ 5.262 bruto per jaar (inclusief vakantietoeslag)

Elk vier weken ontvangt u een factuur (13 keer per jaar). Als u deze pensioenpremie 42 jaar lang betaald, kunt u een levenslang pensioen bereiken van € 5.262 bruto per jaar. Inclusief AOW bedraagt dit ongeveer 40% van het gemiddelde salaris (inclusief vakantiegeld) van een werknemer in loondienst. Om uzelf later te voorzien van een goed pensioen is het belangrijk bewust een keuze te maken over het pensioenkeuzeloon.

Rekenvoorbeeld: uw pensioenloon is gelijk aan het loon ter hoogte van een gemiddeld werknemer in loondienst

Pensioenloon

€ 38.470 bruto per jaar (gemiddeld salaris werknemer in loondienst, exclusief vakantiegeld)

Pensioenpremie per jaar

€ 7.019 bruto per jaar

Factuur per vier weken

€ 539

Pensioenopbouw

€ 437 bruto per jaar (incl. vakantietoeslag)

Pensioenopbouw na 42 jaar

€ 18.383 bruto per jaar (inclusief vakantietoeslag)

Elk vier weken ontvangt u een factuur (13 keer per jaar). Als u deze pensioenpremie 42 jaar lang betaald, kunt u een pensioen bereiken van € 18.383 bruto per jaar. Inclusief AOW bedraagt dit ongeveer 76% van het gemiddelde salaris (inclusief vakantiegeld) van een werknemer in loondienst. Om uzelf later te voorzien van een goed pensioen is het belangrijk bewust een keuze te maken over de hoogte van het pensioenkeuzeloon.

Hoe wordt de pensioenpremie berekend?

Deze wordt als volgt berekend:

Pensioenloon– franchise* = pensioengrondslag

Pensioengrondslag x 30,1% (premiepercentage 2022) x deeltijdfactor = pensioenpremie per jaar

*Het deel van het pensioenloon waarover u géén pensioen opbouwt (en dus ook geen premie over betaalt). Bij BPF Schilders is de franchise per week 1 van 2022 vastgesteld op € 15.151.

LET OP: Werkt u minder dan 1.750 uur? Dan wordt uw opgegeven fiscale winst omgerekend naar fulltime (1.750 uren). Dit is door de Belastingdienst bepaald.

LET OP: In onderstaande voorbeelden wordt gewerkt met vastgestelde bedragen en percentages van 2021. Dit kan jaarlijks verschillen.

In de volgende voorbeelden kiezen we voor een pensioenkeuzeloon dat gelijk is aan de fulltime fiscale winst. Omdat het pensioenkeuzeloon gelijk is aan de fulltime fiscale winst, is dat het pensioenloon. Over de fulltime fiscale winst wordt dus pensioenpremie betaald en pensioen opgebouwd.

Voorbeeld voltijd (1.750 uren of meer)

Gewerkte uren drie jaar geleden: 1.750 uur (=maximum)

Deeltijdfactor: 100,0% (1.750/1.750)

Fiscale winst: € 25.000

Fulltime fiscale winst: € 23.148 (fiscale winst omgerekend op basis van deeltijdfactor en gedeeld door 1,08)

Minimum pensioenkeuzeloon 2022   € 21.826

Pensioenkeuzeloon: € 23.148

Berekening pensioenpremie (pensioenloon = pensioenkeuzeloon):
€ 23.148 - € 15.151 = € 7.997

€ 7.997 x 30,10% = € 2.0407 x 100% =

€ 2.407 pensioenpremie per jaar

 

Voorbeeld deeltijd (minder dan 1.750 uren):

Gewerkte uren drie jaar geleden:      1.500 uur

Deeltijdfactor: 85,7% (1.500/1.750)

Fiscale winst: € 20.500 (bij 1.500 gewerkte uren)

Fulltime fiscale winst: € 22.148 (fiscale winst omgerekend op basis van deeltijdfactor en gedeeld door 1,08)

Minimum pensioenkeuzeloon 2022   € 21.826

Pensioenkeuzeloon: € 22.148

Berekening pensioenpremie (pensioenloon = pensioenkeuzeloon):
€ 22.148 - € 15.151 = € 6.997

€ 6.997 x 30,10% = € 2.106 x 85,7% =  

€ 1.805 pensioenpremie per jaar

Is mijn pensioenpremie fiscaal aftrekbaar?

Ja, uw pensioenpremie is fiscaal aftrekbaar. De pensioenpremie die u betaalt aan BPF Schilders valt onder bedrijfskosten. Hierdoor betaalt de Belastingdienst mee aan uw pensioen. Hoeveel precies? Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw belastingadviseur kan u hier meer over vertellen.

De Belastingdienst heeft bepaald dat uw maximale pensioenopbouw (en dus ook de pensioenpremie) gebaseerd mag worden op de fiscale winst van drie jaar terug. Is uw fulltime fiscale winst hoger dan het maximale pensioenloon? Dan gaat BPF Schilders uit van het maximale pensioenloon. Uw belastingadviseur of financieel adviseur kan u adviseren over welk pensioenkeuzeloon u het beste pensioen kunt opbouwen.

Blijkt achteraf dat uw fulltime fiscale winst lager dan uw pensioenloon was? Dan kan de Belastingdienst oordelen dat een deel van uw betaalde pensioenpremie niet aftrekbaar is. U kunt dan een naheffing van de Belastingdienst verwachten. Het is daarom in uw belang tijdig de juiste gegevens aan te leveren.

Waarom geeft BPF Schilders mijn gegevens door aan de Belastingdienst?

BPF Schilders geeft bepaalde gegevens door aan de Belastingdienst. Dit is wettelijk verplicht.

Eén keer per jaar leveren wij gegevens aan bij de Belastingdienst. Dit heet 'renseignering'. De Belastingdienst gebruikt de doorgegeven gegevens voor hun controle of uw pensioenopbouw binnen de fiscale grenzen blijft.

Onderstaande informatie over ondernemers leveren wij aan bij de Belastingdienst:

  • Uw pensioenloon waarover wij uw premies berekenden
  • Uw deeltijdfactor
  • De premies die wij aan u in rekening brachten en die u terugkreeg
  • Of u een starter bent of niet. De eerste 3 jaar wordt u gezien als starter

Kan ik mijn pensioenkeuzeloon over 2022 nog aanpassen?

U kunt uw pensioenkeuzeloon tot 1 juli van dat jaar op ‘uw pensioenadministratie’ aanpassen. Wij herrekenen dan de premie die vanaf PRIS-periode 1-2022 is betaald.

Het doorgeven van uw pensioenkeuzeloon kan best een lastige keuze zijn geweest. In het jaar ervoor wist u natuurlijk nog niet wat jaar daarop u financieel zou brengen. Daarom geven wij u elk jaar vóór 1 juli de mogelijkheid om uw pensioenkeuzeloon aan te passen

Had u drie jaar geleden nog geen fiscale winst?

Dan merken wij u aan als starter. Op het moment dat u voor het eerst deelneemt als zelfstandige, stellen wij uw pensioenloon gelijk aan het minimum pensioenkeuzeloon (€ 21.826) op basis van fulltime uren (1.750). U heeft vanaf het moment van inschrijving bij BPF Schilders drie maanden de tijd dit aan te passen. Een schatting geeft u door via ‘uw pensioenadministratie’. Wij passen uw schatting aan zodra wij uw definitieve fiscale winstgegevens ontvangen. Waarschijnlijk is dat bij de opgave van uw pensioenkeuzeloon drie jaar later.

Kan ik mijn fiscale winst nog aanpassen?

Heeft u uw fiscale winst verkeerd doorgegeven? Dit bedrag kunt u over de afgelopen 6 jaar nog wijzigen via Uw pensioenadministratie. Vergeet niet het gevraagde bewijsstuk aan te passen en te uploaden. Nadat u het ingevulde formulier met het gevraagde bewijsstuk heeft geupload, nemen wij dit in behandeling.

Waarom zou ik mijn pensioenkeuzeloon aanpassen?

Gaan de zaken beter dan verwacht? Dan kunt u overwegen om uw pensioenkeuzeloon aan te passen. Een hoger pensioenloon betekent ook een hoger partnerpensioen en wezenpensioen wanneer u komt te overlijden. Ook heeft u dan meer dekking premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid als u arbeidsongeschikt wordt. De keuze is aan u.

De kosten die u betaalt voor pensioen, zijn bedrijfskosten. Hierdoor brengt een hoger pensioenkeuzeloon uw belastbaar inkomen omlaag.

Is uw pensioenkeuzeloon hoger dan het minimum pensioenkeuzeloon? Dan kunt u uw pensioenkeuzeloon ook verlagen. U bouwt dan minder pensioen op waardoor het partner- en wezenpensioen ook minder wordt en uw dekking premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid lager wordt.

Ik heb een brief ontvangen waarin jullie mij vragen om mijn pensioengegevens. Waarom ontvang ik deze brief? Waarom controleren jullie mijn pensioengegevens?

U kunt uw pensioenpremie als aftrekpost opgeven bij de aangifte Inkomensbelasting. Voorwaarde is dat uw pensioenopbouw niet hoger is dan uw fiscale winst.

Is dat wel het geval? Dan accepteert de Belastingdienst het teveel aan pensioenpremie niet als bedrijfskosten. U kunt dan van de Belastingdienst een terugvordering verwachten. Wij helpen u graag om dit te voorkomen. Daarom controleren wij jaarlijks alle starters en 7,5% van de aangesloten bedrijven.

Als u voor het jaar 2019 een schatting heeft doorgegeven, dan controleren wij deze met uw daadwerkelijke gegevens. Mocht uw definitieve fiscale winst lager zijn, dan krijgt u premie terug. Is uw definitieve fiscale winst hoger dan uw schatting? Dan moet u over 2019 nog extra premie betalen.

Wat moet u doen?
Voor het controleren van uw pensioenopbouw 2022, vragen wij u de volgende gegevens aan te leveren:

Optie 1: Een gewaarmerkte verklaring van de accountant met daarop de winst vóór ondernemersaftrek 2019 en de wijziging in de hoogte van de oudedagsreserve.

Optie 2: De pagina van uw aangifte inkomstenbelasting 2019 waar uw winst uit onderneming of inkomsten uit overig werk op staan. Is er een wijziging geweest in de hoogte van uw oudedagsreserve? Dan ook deze pagina.

Let op! Zorg ervoor dat u de gegevens die wij niet van u nodig hebben, onleesbaar maakt.

Hier ziet u hoe u dat doet.

Stuurt u deze gegevens niet op? Dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

TIP! U kunt uw aangifte en definitieve aanslag in Mijn Belastingdienst downloaden.

Bent u arbeidsongeschikt bent en heeft u recht op premievrije voortzetting? Ook dan kunt u door ons worden aangeschreven voor het controleren van uw pensioengegevens. Wanneer u geen of weinig activiteiten uitvoert in uw onderneming vanwege arbeidsongeschiktheid, dan blijkt dit uit de gegevens die wij van u ontvangen. Bedrijfsactiviteiten zijn echter breder dan alleen schilderwerkzaamheden (denk hierbij aan een telefoongesprek of uw belastingaangifte), waardoor het aantal gewerkte uren nooit nul kan bedragen.

Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Kan het voorkomen dat ik premie moet betalen als ik mijn inkomensgegevens doorgeef?

Ja. U betaalt premie over uw pensioenloon van uw arbeidsgeschikte deel. Ondanks uw arbeidsongeschiktheid kan het zijn dat u premie bent verschuldigd. Dit is afhankelijk van uw geschatte fiscale winst over 2022, de fiscale winst en gewerkte uren in het jaar 2019.

Mijn onderneming is momenteel niet actief, moet ik opgave doen van mijn fiscale winst en uren?

Zolang uw onderneming een actieve inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel, verwachten wij van u dat u altijd uw inkomensgegevens aan ons doorgeeft. Wanneer u geen of weinig activiteiten uitvoert in uw onderneming, dan blijkt dit uit de gegevens die wij van u ontvangen.

Bedrijfsactiviteiten zijn echter breder dan alleen schilderwerkzaamheden (zoals een telefoongesprek of belastingaangifte), waardoor het aantal gewerkte uren nooit nul kan bedragen.

Heeft u tijdelijk geen inkomsten? Bijvoorbeeld tijdens de bouwvak of winterstop? Dan gaat de betaling van uw pensioenpremie wel gewoon door. De pensioenpremie is namelijk gebaseerd op de winst over een heel jaar. Iedere 4 weken ontvangt u van ons een factuur van 1/13e deel van de pensioenpremie op jaarbasis. De pensioenpremie is dus te vergelijken met bijvoorbeeld de premie voor een autoverzekering die maandelijks wordt betaald.

Ik ben halverwege het lopende jaar gestart. Wat moet ik opgeven?

U kunt een schatting van uw fiscale winst maken en de uren opgeven die u in het lopende kalenderjaar verwacht te maken.

Terug naar Pensioenkeuzeloon

Kies uw pensioenkeuzeloon in 'Uw pensioenadministratie'