Leidt het coronavirus voor u tot financiële problemen?

24 maart 2020

Veel ondernemers hebben het momenteel moeilijk. Door het coronavirus ligt het bedrijfsleven en het gewone leven vrijwel stil. Dit kan bij u als ondernemer leiden tot financiële onzekerheid. En sommige van u dreigen hierdoor mogelijk in betalingsproblemen te komen. Dat begrijpen wij en daarom helpen wij u graag om grotere problemen te voorkomen.

U kunt twee dingen doen. U kunt uw pensioenkeuzeloon naar beneden bijstellen of een betalingsregeling treffen.

  1. Heeft u een hoger pensioenkeuzeloon dan het minimum? Dan kunt u uw pensioenkeuzeloon tot 1 juli 2020 naar beneden bijstellen. Dit doet u via ‘uw pensioenadministratie.’ Wij herberekenen dan de premie die u vanaf 1 januari 2020 heeft betaald.
  2. U kunt ook een betalingsregeling met ons afspreken. Tijdelijk gelden dan andere afspraken voor het innen van de premie. U kunt dan tot 1 juni 2020 uitstel van betaling krijgen. Kiest u daarvoor? Stuur dan naar incasso@bpfschilders.nl een e-mail. Heeft u al een betalingsregeling en kunt u daar niet meer aan voldoen? Ook dan kunt u contact met ons opnemen. Wij beoordelen elke aanvraag zorgvuldig.

Lees meer over het coronavirus en uw pensioen