Verhoging pensioen met 9,44% in 2023

25 november 2022

BPF Schilders verhoogt in 2023 de pensioenen met 9,44%. Deze verhoging, die wij ook wel toeslagverlening noemen, gaat in per 1 januari 2023. 

Na positief advies van het Verantwoordingsorgaan heeft BPF Schilders besloten toeslag te verlenen. De toeslagverlening geldt voor iedereen die ouderdoms- en partnerpensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij BPF Schilders. En voor mensen die nog pensioen hebben staan bij BPF Schilders, maar geen pensioen meer bij ons opbouwen. De verhoging van 9,44% geldt niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van BPF Schilders. 

Ontvangt u momenteel pensioen van BPF Schilders?

Bij de betaling van uw pensioen in januari (rond de 15e van de maand) wordt uw pensioen verhoogd met 9,44%. Op uw pensioenspecificatie die vanaf 9 januari 2023 op Infodesk staat, vindt u meer informatie over wat de verhoging precies voor uw pensioen betekent.

Waarom verhoging pensioen?

Het is de ambitie van BPF Schilders om jaarlijks het pensioen te verhogen. Of een verhoging mogelijk is, is onder andere afhankelijk van de financiële situatie van een pensioenfonds. Het reguliere beleid van BPF Schilders is dat we de pensioenen gedeeltelijk verhogen als de beleidsdekkingsgraad op peildatum 30 september 2022 hoger is dan 110%. Op de peildatum was de beleidsdekkingsgraad 126,3%. Daarom besloot het bestuur van BPF Schilders om de pensioenen te verhogen.

Ondanks de verhoging lukt het niet om de pensioenen helemaal mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders was niet hoog genoeg om deze stijging volledig te compenseren. Desondanks vindt BPF Schilders het fijn om toeslag te kunnen verlenen nu de prijzen van onder andere de dagelijkse boodschappen en energie fors zijn gestegen. Bij de toeslagverlening van 9,44% maakt BPF Schilders geen gebruik van de nieuwe regelgeving die per 1 juli 2022 is ingegaan.