Pensioenkeuzeloon aanpassen

U heeft uw pensioenkeuzeloon 2022 voor 16 december 2021 aan ons door moeten geven. Dit kan een lastige keuze zijn geweest. In 2021 wist u natuurlijk nog niet wat 2022 u financieel zou brengen. Daarom geven wij u met de Keuzevergelijker tot 1 juli 2022 de mogelijkheid om uw pensioenkeuzeloon aan te passen.

Wat kiest u?
U wilt natuurlijk vooraf weten wat het aanpassen van uw pensioenkeuzeloon betekent. Met onderstaande Keuzevergelijker kunt u makkelijk uw 'oude' en uw 'nieuwe' keuze vergelijken. Ook maken wij voor u overzichtelijk wat uw ‘nieuwe’ keuze voor uw factuurbedrag betekent.*) Toelichting Keuzevergelijker
De rekenvoorbeelden in deze Keuzevergelijker gaan van actuele wetgeving en het actuele pensioenreglement van BPF Schilders. De voorbeelden gaan uit van een deelnemer die nu 25 jaar is en 40 jaar pensioen opbouwt. In de voorbeelden is geen rekening gehouden met toeslagverlening of verlaging en fiscale aftrekbaarheid van de betaalde premie. Een deel van uw pensioenpremie wordt gereserveerd voor een pensioen voor uw partner en kinderen, als u komt te overlijden. Het partnerpensioen is ongeveer 75% van uw pensioen. De belastingwetgeving bepaalt dat uw pensioenopbouw niet gebaseerd mag zijn op een hoger bedrag dan uw winst. Alleen dan is uw pensioenpremie fiscaal aftrekbaar. Als u te veel pensioen opbouwt, kunt u een naheffing verwachten van de Belastingdienst. Aan de voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen.

Terug naar Pensioenkeuzeloon

Pas uw pensioenkeuzeloon aan