Veelgestelde vragen pensioenkeuzeloon en fiscale winst

Let op! Vanaf 1 januari 2015 wordt er naar uw belastbare winst gekeken om te bepalen wat het maximale pensioenloon is waarover u gaat opbouwen. Deze verandering staat helemaal los van de wijziging van de pensioenregeling. BPF Schilders moet deze verandering doorvoeren van de overheid.

Rekenvoorbeelden: uw pensioenkeuzeloon kiezen, hoe doet u dat? En wat betaalt u dan aan premie?

Het kiezen van uw pensioenkeuzeloon is een persoonlijke afweging. Om u hierbij te helpen, hebben wij drie rekenvoorbeelden voor u uitgewerkt. U ziet hoeveel premie u per 4 weken betaalt en hoeveel pensioen u daarmee opbouwt in drie situaties. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld: u kiest voor het minimum pensioenkeuzeloon

Als u kiest voor het minimum pensioenkeuzeloon zoals dat geldt in 2020 (€ 21.337), betaalt u per jaar € 1.643 aan pensioenpremie. Dat is een brutobedrag.

Elke 4 weken ontvangt u een factuur van ongeveer € 124. U ontvangt 13 keer per jaar een factuur.

In de praktijk betaalt u minder, omdat u de betaalde pensioenpremie kunt aftrekken van de belasting.

Per jaar bouwt u hiermee € 122 aan pensioen op. De opbouw is inclusief 8% vakantietoeslag. Als u dit 40 jaar lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 4.894 bruto per jaar. 

Let op: dit voorbeeld is gebaseerd op het huidige pensioenreglement en wetgeving (januari 2020). Aan dit voorbeeld kunt u geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld: u kiest voor een pensioenkeuzeloon ter hoogte van een gemiddelde werknemer in loondienst

Als u werknemer in loondienst zou zijn en een gemiddeld salaris zou verdienen, staat dat gelijk aan een pensioenkeuzeloon van € 33.813. U betaalt dan per jaar € 4.787. Dat is een brutobedrag.

Elke 4 weken ontvangt u een factuur van ongeveer € 369. U ontvangt 13 keer per jaar een factuur.

In de praktijk betaalt u minder, omdat u de betaalde pensioenpremie kunt aftrekken van de belasting.

Per jaar bouwt u hiermee € 356 aan pensioen op. De opbouw is inclusief 8% vakantietoeslag. Als u dit 40 jaar lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 14.261 bruto per jaar. 

Let op: dit voorbeeld is gebaseerd op het huidige pensioenreglement en wetgeving (januari 2020). Aan dit voorbeeld kunt u geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld: u kiest voor het maximum pensioenkeuzeloon

Als u kiest voor het maximum pensioenkeuzeloon zoals dat geldt in 2020 (€ 52.676), betaalt u per jaar € 9.540 aan pensioenpremie. Dat is een brutobedrag.

Elke 4 weken ontvangt u een factuur van ongeveer € 734. U ontvangt 13 keer per jaar een factuur.

In de praktijk betaalt u minder, omdat u de betaalde pensioenpremie kunt aftrekken van de belasting.

Per jaar bouwt u hiermee € 710 aan pensioen op. De opbouw is inclusief 8% vakantietoeslag. Als u dit 40 jaar lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 28.424 bruto per jaar. 

Let op: dit voorbeeld is gebaseerd op het huidige pensioenreglement en wetgeving (januari 2020). Aan dit voorbeeld kunt u geen rechten ontlenen.

Wilt u weten hoe de pensioenpremie wordt berekend? Klikt u dan op de vraag hieronder.

Wat is het verschil tussen pensioenloon en pensioenkeuzeloon?

Het pensioenloon is het inkomen waarover u feitelijk pensioen opbouwt. Het pensioenloon stellen wij als volgt vast:

Het pensioenkeuzeloon wordt vergeleken met uw fiscale winst van drie jaar eerder. Het laagste bedrag van deze beide bedragen is uw pensioenloon. Ligt uw fiscale winst lager dan het minimum pensioenkeuzeloon (€ 21.337 in 2020)? Dan bouwt u over dit lagere bedrag pensioen op. Wij gaan dan dus uit van uw fiscale winst.

Waarom gaat BPF Schilders uit van de fiscale winst van drie jaar eerder?

Jaarlijks doet u aangifte bij de belasting. Nadat de belasting uw aangifte heeft gecontroleerd, wordt uw aanslag definitief. Het controleren van de aangifte kost tijd en het is belangrijk dat wij uitgaan van een definitieve aangifte. Daarom heeft de wetgever bepaald dat wij voor de pensioenopbouw de fiscale winst van drie jaar eerder moeten gebruiken.

Let op! De fiscale winst wordt herrekend naar een fulltime winst. Hiermee bedoelen we dat we de opgegeven winst herrekenen. Heeft u minder dan 1.750 uur (fulltime) gewerkt? Dan herrekenen we de winst naar een winst bij 1.750 uur werken.

Waarom controleren wij uw pensioengegevens?

U kunt uw pensioenpremie als aftrekpost opgeven bij de aangifte Inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat uw pensioenopbouw niet hoger is dan uw fiscale winst.
Is dat wel het geval? Dan kunt u van de Belastingdienst een terugvordering verwachten. Wij helpen u graag om dit te voorkomen. Daarom voeren wij periodiek een controle uit.

Mijn factuur is hoger dan ik had verwacht. Ik vermoed dat dit komt door mijn pensioenkeuzeloon of een verkeerde schatting van mijn fiscale winst. Kan ik dit aanpassen?

U kunt uw gegevens controleren in uw pensioenadministratie. Het pensioenkeuzeloon voor 2021 kunt u tot 1 januari 2021 doorgeven.

Bent u starter en is uw fiscale winst lager dan u had geschat? Of heeft u geen gegevens aan ons doorgegeven en is uw fiscale winst drie jaar geleden (dus in 2017) lager dan het minimum pensioenkeuzeloon (€ 21.337 in 2020)? 
Dan kunt u uw fiscale winst of uw schatting wijzigen. Een correctie voor teveel betaalde pensioenpremie kunt u in een volgende 4 weken factuur verwachten. Tot die tijd bent u verplicht om de facturen die u heeft ontvangen te betalen. 
  • Uw fiscale winst kunt u wijzigen met het formulier 'wijziging opgave fiscale winst'. Vergeet niet de gevraagde stukken mee te sturen. Nadat u het ingevulde formulier met de gevraagde stukken naar ons heeft terug gestuurd, nemen wij dit in behandeling.
  • Een schatting kunt u zelf aanpassen in uw pensioenadministratie.

Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Kan het voorkomen dat ik premie moet betalen als ik mijn inkomensgegevens doorgeef?

Tot 2015 werd voor het bepalen van het recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw, ten onrechte alleen gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Als de verzekeringsarts u volledig arbeidsongeschikt verklaarde, hoefde u geen premie meer te betalen, ongeacht het feit of u nog winst genoot in uw onderneming (een uitkering vanuit een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen winst).

Vanaf 2015 is deze systematiek gewijzigd. Naast de mate van arbeidsongeschiktheid die is vastgesteld door een verzekeringsarts, geeft uw bedrijfsresultaat een goed beeld van uw inkomen vanuit uw arbeidsgeschikte deel. De hoogte van uw premie in 2015 wordt vanaf nu afgeleid van uw bedrijfsresultaat. Het gevolg hiervan kan zijn dat u vanaf 2015 premie moet betalen.

Ik ben arbeidsongeschikt en ik heb een brief ontvangen dat ik mijn inkomensgegevens moet doorgeven. Wat moet ik doen?

U voert op dit moment een onderneming die activiteiten ontplooit in de schilderssector. Daardoor bouwt u automatisch pensioen bij ons op en vragen wij u naar uw gegevens om de hoogte van de pensioenopbouw en premie vast te stellen.

Wij verwachten van u dat u uw inkomensgegevens doorgeeft. Wanneer u geen of weinig activiteiten uitvoert in uw onderneming vanwege uw arbeidsongeschiktheid, dan blijkt dit uit de gegevens die wij van u ontvangen. Bedrijfsactiviteiten zijn echter breder dan alleen schilderswerkzaamheden (denk hierbij aan een telefoongesprek of uw belastingaangifte), waardoor het aantal gewerkte uren nooit 0 (nul) kan bedragen.

Mijn onderneming is op dit moment niet actief, moet ik opgave doen van mijn fiscale winst en uren?

Zolang uw onderneming een actieve inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel, verwachten wij van u dat u altijd uw inkomensgegevens aan ons doorgeeft. Wanneer u geen of weinig activiteiten uitvoert in uw onderneming, dan blijkt dit uit de gegevens die wij van u ontvangen. Bedrijfsactiviteiten zijn echter breder dan alleen schilderswerkzaamheden (denk hierbij aan een telefoongesprek of uw belastingaangifte), waardoor het aantal gewerkte uren nooit 0 (nul) kan bedragen.

Ik ben halverwege het lopende jaar gestart. Hierdoor haal ik het urencriterium niet. Wat moet ik opgeven?

U kunt een schatting van uw fiscale winst maken en de uren opgeven die u in het lopende kalenderjaar verwacht te maken​.

Wat gebeurt er als ik niets doorgeef?

Levert u geen gegevens aan? Dan stellen wij uw pensioenloon voor het jaar na het lopende kalenderjaar vast. Het pensioenloon is in dat geval gelijk aan het geïndexeerde pensioenloon in het lopende kalenderjaar, maar minimaal gelijk aan het minimum pensioenkeuzeloon. Het aantal uren dat u drie jaar vóór het jaar na het lopende kalenderjaar heeft gewerkt, stellen wij op 1.750 (fulltime).

Wij kunnen dan niet voorkomen dat u mogelijk over een hoger pensioenloon pensioen opbouwt dan fiscaal is toegestaan. De Belastingdienst kan dan oordelen dat de premie niet volledig aftrekbaar is. Het is dus in uw eigen belang dat u de juiste gegevens aan ons aanlevert.

Ik ben drie jaar of langer zelfstandig ondernemer. Kan ik tussentijds mijn pensioenkeuzeloon of fiscale winst wijzigen?

Het pensioenkeuzeloon voor 2020 kunt u na 31 december 2019 niet meer wijzigen.

Wel kunt u tot 31 december 2020 (lopende jaar) een verzoek indienen voor een wijziging van uw fiscale winst. Dit doet u met het formulier Wijziging opgave fiscale winst 2020. Dit vindt u onderaan deze pagina.

Vergeet u niet de onderstaande stukken mee te sturen:

  • een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting 2017
  • een kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017

Ontbreekt één van de bovenstaande stukken? Dan volstaat ook een accountantsverklaring met uw jaarcijfers van 2017.

Ik ben starter en ik heb nog niet eerder fiscale gegevens doorgegeven aan BPF Schilders. Wat moet ik doen?

Pensioenloon in eerste jaar vaststellen

Op het moment dat u voor het eerst deelneemt als zelfstandig ondernemer, stellen wij het pensioen(keuze)loon gelijk aan het minimum (€ 21.337 in 2020). U heeft vanaf het moment van inschrijving bij BPF Schilders drie maanden de tijd dit aan te passen. Dit doet u in uw pensioenadministratie.

Is uw geschatte fiscale winst lager dan het door u gekozen pensioenkeuzeloon? Dan gaan wij uit van uw fiscale winst en niet van het door u gekozen pensioenkeuzeloon.
Is uw geschatte fiscale winst hoger dan uw pensioenkeuzeloon? Dan gaan wij uit van het door u gekozen pensioenkeuzeloon. U kunt een pensioenkeuzeloon kiezen tussen het minimum (€ 21.337) en maximum (€ 52.676) pensioenkeuzeloon in 2020.
Wij stellen de pensioenopbouw en de premie vast op basis van het laagste bedrag.

Correctie bij lagere of hogere definitieve fiscale winst

Is uw definitieve fiscale winst lager? Dan wordt de pensioenopbouw uiterlijk in 2023 gecorrigeerd en krijgt u premie terug. Tenzij de Belastingdienst meent dat u de fiscale winst te kwader trouw te hoog heeft vastgesteld. Op dat moment is een deel van de pensioenpremie niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Is uw definitieve fiscale winst hoger? En was uw schatting lager dan uw pensioenkeuzeloon? Dan wordt de pensioenopbouw uiterlijk 2023 gecorrigeerd. U moet dan over 2020 nog extra premie betalen.

Schatting doorgeven

Zolang u starter bent (u heeft nog geen fiscale winst over drie jaar geleden) kunt u jaarlijks voor het komende jaar een schatting doorgeven. Doet u dat niet? Dan bouwt u pensioen op over het geïndexeerde pensioenloon van het jaar daarvoor, maar minimaal over het minimum pensioenkeuzeloon ( € 21.337 in 2020). Wij gaan er dan vanuit dat u 100% (fulltime, ook wel 1.750 uur) werkzaamheden uitvoert voor uw eigen bedrijf.

Is uw schatting lager dan het minimum pensioenkeuzeloon van dat jaar?

Dan heeft dit gevolgen voor het partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is namelijk afhankelijk van de deelnameperiode, pensioenloon en franchise. Doordat een lagere fiscale winst is opgegeven, is ook het verzekerde partnerpensioen lager dan wanneer wordt uitgegaan van het minimum pensioenkeuzeloon. Uw eventuele partner wordt hier door ons met een brief over geïnformeerd.

Ik ben starter en ik had drie jaar geleden nog geen fiscale winst. Kan ik tussentijds mijn pensioenkeuzeloon of de schatting van mijn fiscale winst wijzigen?

Het pensioenkeuzeloon voor 2020 kunt u na 31 december 2019 niet meer wijzigen. Wel kunt u tot 31 december 2020 (lopende jaar) een verzoek indienen voor een wijziging van de schatting van uw fiscale winst. ​Dit doet u in uw pensioenadministratie.

Ik ben starter en ik had drie jaar geleden nog geen fiscale winst. Tot wanneer kan ik mijn pensioenkeuzeloon of schatting fiscale winst doorgeven?

U kunt tot 3 maanden na uw inschrijving bij BPF Schilders al uw gegevens aan ons doorgeven in uw pensioenadministratie.


Formulieren

Download het formulier Wijziging opgave fiscale winst 2020

Download het formulier Wijziging opgave fiscale winst 2019

Download het formulier Wijziging opgave fiscale winst 2018

Download het formulier Wijziging opgave fiscale winst 2017 

Terug naar Pensioenkeuzeloon