Vrijwillige voortzetting

Stopt u met uw bedrijf voordat u de AOW-leeftijd bereikt? Dan stopt uw pensioenopbouw ook. U kunt er voor kiezen om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten.

Dit kan (onder voorwaarden) vanaf de datum dat u met uw bedrijf bent gestopt. De vrijwillige voortzetting stopt automatisch na drie jaar.

Wanneer kunt u vrijwillig voortzetten?

Eindigt uw deelneming voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, anders dan door uw overlijden? Dan kunt u onder voorwaarden maximaal drie jaar vrijwillig voortzetten vanaf de datum dat uw deelneming is geëindigd. Na deze drie jaar eindigt de vrijwillige voortzetting automatisch.

Wie betaalt de premie en wat kost het?

U betaalt de premie voor de vrijwillige voortzetting zelf. Hoe hoog de premie is, hangt af van uw situatie. Wanneer u de premie niet betaalt, wordt de vrijwillige voortzetting direct beëindigd.

Kunt u de vrijwillige voortzetting voortijdig beëindigen?

Ja, dat kan. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen dat u per aangetekende post naar ons stuurt. De beëindiging gaat dan in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek hebben ontvangen.

Hoe en binnen welke termijn vraagt u een vrijwillige voortzetting aan?

Een vrijwillige voortzetting moet u schriftelijk aanvragen, binnen negen maanden nadat uw deelneming is geëindigd. Dit doet u door ons een brief of een e-mail te sturen. Geef daarin aan waarom u een vrijwillige voortzetting wenst en per welke datum deze moet ingaan. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, kijken wij of u aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan sturen wij u een offerte. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan wijzen wij uw aanvraag af per brief en leggen wij daarin uit waarom u niet aan de voorwaarden voldoet.


Lees de voorwaarden van vrijwillige voortzetting