Voorwaarden arbeidsongeschiktheid

Op uw verzoek blijft de opbouw van het pensioen doorlopen als u arbeidsongeschikt wordt verklaard op basis van gangbare arbeid. Gangbare arbeid houdt in: werkzaamheden die u in theorie kunt uitvoeren. Daarbij wordt gekeken waar u toe in staat bent met uw krachten en bekwaamheden. Dit geldt ná doorbetaling van de pensioenpremie tijdens de ziekteperiode van 52 weken (is gelijk aan één jaar).

Ook moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

  • u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en u ontvangt nog geen ouderdomspensioen; en
  • u ontvangt een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van gangbare arbeid, uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering die door het bestuur is toegelaten.
  • op uw eerste ziektedag nam u al deel in de pensioenregeling van BPF Schilders.
  • vraag de premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw binnen 5 jaar na uw eerste ziektejaar (week 52) aan, anders vervalt dit recht.

Ontvangt u geen inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering en voldoet u aan de eerste bovengenoemde voorwaarde? Dan gelden de onderstaande voorwaarden:

  • u voldoet aan de voorwaarden van vrijwillige voortzetting; en
  • uit de beoordeling van een onafhankelijke keuringsinstantie die door het bestuur is aangewezen, blijkt dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid op basis van gangbare arbeid. U moet hiervoor eenmalig € 250,00 betalen als tegemoetkoming in de keuringskosten, of
  • u heeft een verzekering, maar deze voldoet niet aan de vereisten van het bestuur.

Dan kunt u uw pensioenopbouw maximaal drie jaar premievrij voortzetten.