In vier stappen een goede start als ondernemer

Begint u voor uzelf? Ook dan bouwt u pensioen bij ons op. Lees welke vier stappen u moet nemen om een goede start als ondernemer te maken.

Stap 1:  Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)

Begint u voor uzelf? Dan schrijft u zich in bij de Kamer van Koophandel (KvK). BPF Schilders ontvangt regelmatig de nieuwe inschrijvingen in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf van de KvK.

Stap 2: Aanmelding controleren

Bent u bij de KVK ingeschreven als Schilders-, Afwerkings- of Glaszetbedrijf? Dan gaat u pensioen opbouwen bij BPF Schilders. Wij nemen eerst nog telefonisch contact met u op. In dit gesprek stellen wij u een aantal vragen. Op basis van uw antwoorden beoordelen wij of u onder onze collectieve pensioenregeling valt en inderdaad pensioen gaat opbouwen bij BPF Schilders. 

Pensioen opbouwen bij BPF Schilders
De overheid heeft het besluit tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-,
Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) genomen. Dit betekent dat iedereen die in deze bedrijfstak werkt, pensioen opbouwt bij BPF Schilders. Voor een eerlijke uitvoering van de pensioenregeling moet iedereen in de bedrijfstak zich bij BPF Schilders aanmelden en pensioenpremie betalen. Wij controleren hier actief op.

Heeft u het vermoeden dat een collega-ondernemer onterecht niet deelneemt aan de pensioenregeling van BPF Schilders? Dan kunt u dit bij ons melden. Wij nemen uw melding anoniem in behandeling. U ontvangt geen bericht van de resultaten.

Verplichtstelling…is zo gek nog niet
Wat zijn de voordelen van een collectief pensioen? U leest het hier.

 
Stap 3:  Bevestiging van inschrijving

Valt u als ondernemer onder BPF Schilders? Dan schrijven wij u in. U ontvangt van ons een bericht als u bent ingeschreven. Ook krijgt u meer informatie over het pensioen bij BPF Schilders en wat u zelf nog moet regelen. Nadat u bent ingeschreven kunt u Uw pensioenadministratie gebruiken.

Uw pensioenadministratie 
Uw pensioenadministratie is het werkgevers- en ondernemersportaal van BPF Schilders.


Stap 4:  Berekening pensioenpremie

Als ondernemer bepaalt u zelf hoeveel pensioen u opbouwt. We noemen dit het pensioenkeuzeloon. Er geldt een minimum en een maximum bedrag. Ook mag uw pensioenloon niet hoger zijn dan uw fiscale winst. Met de verwachte fiscale winst kunnen wij uw pensioenpremie vaststellen. U kunt dit aan ons laten weten in Uw pensioenadministratie.

Geen gegevens? Dan stellen wij uw pensioenpremie vast
Geeft u uw gegevens niet door? Dan gaan wij uit van het minimum pensioenkeuzeloon (€ 24.743 in 2024). Verwacht u dit jaar een lagere of hogere fiscale winst? Dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft in Uw pensioenadministratie. Zo betaalt u de juiste pensioenpremie en komt u niet voor verrassingen te staan.


Neemt u werknemers aan?

​Groeit uw onderneming en neemt u een eerste werknemer in dienst? Dan gaat uw werknemer ook pensioen opbouwen bij BPF Schilders. Hoe bouwt u pensioen op voor uw werknemer? U leest het op de werkgeverspagina Klant worden​​.

​​​​Heeft u nog vragen? Neem dan contact​ met ons op. Wij helpen u graag verder!​