In vier stappen een goede start

Op deze pagina leest u meer over de vier stappen die u moet doorlopen om voor uzelf te kunnen beginnen. 

Stap 1:  Inschrijving Kamer van Koophandel (KVK)

Zodra u voor uzelf  begint, schrijft u zich in bij de KVK. BPF Schilders ontvangt periodiek een lijst van de KvK met alle nieuwe inschrijvingen in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.

Stap 2: Toetsing inschrijving

Bent u bij de KVK ingeschreven als Schilders-, Afwerkings- of Glaszetbedrijf? Dan gaat u pensioen opbouwen bij BPF Schilders. Wij nemen eerst nog telefonisch contact met u op. In dit gesprek stellen wij u een aantal vragen. Op basis van uw antwoorden beoordelen wij of u onder onze collectieve pensioenregeling valt en inderdaad pensioen gaat opbouwen bij BPF Schilders. 

Pensioen opbouwen bij BPF Schilders
De overheid heeft het besluit tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-,
Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) genomen. Dit houdt in dat iedereen die in deze bedrijfstak werkt, pensioen opbouwt bij BPF Schilders. Voor een eerlijke uitvoering van de pensioenregeling is het belangrijk dat iedereen die in deze bedrijfstak werkt, ook bij BPF Schilders is aangemeld en pensioenpremie betaalt. Wij controleren hier actief op. Heeft u het vermoeden dat een collega-ondernemer onterecht niet deelneemt aan de pensioenregeling van BPF Schilders? Dan kunt u dit bij ons
melden, zodat wij dit kunnen onderzoeken. Wij nemen uw melding anoniem in behandeling; u ontvangt geen terugkoppeling van de resultaten.

Verplichtstelling…is zo gek nog niet
Wat zijn de voordelen van een collectief pensioen? U leest het hier.

 
Stap 3:  Bevestiging van inschrijving

Valt u als ondernemer onder BPF Schilders? Dan schrijven wij u in. U ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving. Ook krijgt u uitgebreide informatie over het pensioen bij BPF Schilders en wat u zelf nog moet regelen. U kunt na inschrijving ook gebruik maken van 'Uw pensioenadministratie.'

Uw pensioenadministratie 
Uw pensioenadministratie is het werkgevers- en ondernemersportaal van BPF Schilders.


Stap 4:  Berekening pensioenpremie

Als ondernemer bepaalt u zelf hoeveel pensioen u opbouwt. We noemen dit het pensioenkeuzeloon. Er geldt wel een minimum en een maximum bedrag. En uw pensioenloon mag niet hoger zijn dan uw fiscale winst. Aan de hand van de verwachte fiscale winst kunnen wij uw pensioenpremie vaststellen. U kunt dit aan ons doorgeven in uw pensioenadministratie.

Geen gegevens? Dan stellen wij uw pensioenpremie vast
Wanneer wij geen gegevens van u ontvangen, gaan wij uit van het minimum pensioenkeuzeloon (€ 24.743 in 2024). Verwacht u dit jaar een lagere of hogere fiscale winst? Dan is het van belang dat u dit aan ons doorgeeft in uw pensioenadministratie. Zo betaalt u de juiste pensioenpremie en komt u niet voor verrassingen te staan.


Neemt u werknemers aan?

​Groeit uw onderneming en neemt u een eerste werknemer in dienst? Dan gaat uw werknemer ook pensioen opbouwen bij BPF Schilders. Hoe bouwt u pensioen op voor uw werknemer? U leest het op de werkgeverspagina Klant worden​​.

​​​​Heeft u nog vragen? Neem dan contact​ met ons op. Wij helpen u graag verder!​