Brief voor gepensioneerden verbeterd met behulp van klantenpanel

11 mei 2022

Regelmatig vragen wij aan de leden van ons klantenpanel wat zij vinden van de informatie die zij ontvangen van BPF Schilders. Dit keer legden we de gepensioneerde leden van het klantenpanel een brief voor. De waardevolle inzichten hebben ervoor gezorgd dat we de brief konden verbeteren.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan

In mei 2022 zouden verkiezingen plaatsvinden, waarbij namens pensioengerechtigden nieuwe leden voor het verantwoordingsorgaan gekozen zouden worden. Door middel van een brief zouden pensioengerechtigden die zijn aangesloten bij BPF Schilders worden opgeroepen om een stem uit te brengen op een van de kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld. De verkiezingen gaan niet door (daarover leest u hier meer), daarom zal de brief dit jaar niet verstuurd worden. Toch zijn we erg blij met de feedback die we hebben gekregen van het klantenpanel.

‘Hou het kort en krachtig’

Met behulp van het klantenpanel hebben we nu een heldere brief klaarliggen, die in de toekomst van nut zal zijn. Panelleden krijgen tijdens het onderzoek de kans om verbeterpunten te benoemen. Deze verbeterpunten hebben geholpen om de boodschap in de brief nog duidelijker te formuleren. Verder werd de brief door de leden van het klantenpanel informatief en begrijpelijk gevonden en is deze gemiddeld met een 7,2 beoordeeld, waarbij twee derde van de gepensioneerde leden een 8 of hoger gaf.