Speciaal voor gepensioneerden

Geen verkiezingen verantwoordingsorgaan

9 mei 2022

Er hebben zich precies zes pensioengerechtigden kandidaat gesteld voor het verantwoordingsorgaan (VO) van BPF Schilders. Dit betekent dat er geen verkiezingen plaatsvinden. De nieuwe leden worden per 1 juli 2022 geïnstalleerd in het verantwoordingsorgaan. In het Pensioenblad van begin juli stellen wij hen aan u voor.

Kandidaatstelling

Het VO bestaat uit twaalf leden, waarvan zes vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden. Eerder dit jaar zijn pensioengerechtigden via de website, de e-nieuwsbrief en het Pensioenblad gevraagd zich kandidaat te stellen voor het verantwoordingsorgaan.

Omdat precies zes personen zich kandidaat hebben gesteld, vinden er dit jaar geen verkiezingen plaats. De kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld, worden direct als verkozen beschouwd. Hadden meer dan zes personen zich kandidaat gesteld? Dan had BPF Schilders alle pensioengerechtigden uitgenodigd om een stem uit te brengen op één van de kandidaten.

Het verantwoordingsorgaan

De komende vier jaar is de periode dat het oude pensioenstelsel overgaat naar het nieuwe stelsel. Dit zijn belangrijke jaren voor de leden van het VO om de belangen van gepensioneerden te behartigen​. Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen hierop invloed uitoefenen. Het verantwoordingsorgaan oordeelt namelijk of het bestuur van BPF Schilders verantwoorde beslissingen neemt en adviseert hen over een aantal onderwerpen.

Meer weten over het verantwoordingsorgaan?

Hier leest u alles over het VO.