Pensioenpremie

U betaalt ieder kwartaal premie voor uw pensioen. Deze premie betaalt u helemaal zelf. De premie is wel fiscaal aftrekbaar. Het bestuur van BPF Schilders stelt de hoogte van de pensioenpremie jaarlijkst vast.

Wat is de hoogte van de premie?

U betaalt ieder kwartaal premie voor uw pensioen. U betaalt deze premie helemaal zelf. In de praktijk betaalt u minder dan wat op de factuur staat, omdat u de betaalde pensioenpremie kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. U betaalt hierdoor minder belasting. In 2017 is de premie die u betaalt 25,2% van uw pensioengrondslag. De premie is ongewijzigd ten opzichte van 2016.

Betaling van uw pensioenpremie met automatische incasso.

Gebruik maken van automatische incasso geeft veel gemak. Hiermee zorgt u ervoor dat u altijd op tijd en het juiste bedrag betaalt. Wilt u overstappen op automatische incasso? Dan kunt u hiervoor eenvoudig een machtiging afgeven met onderstaand machtigingsformulier. Als u per automatische incasso betaalt, hoeft u niets te doen.

Download formulier 'machtiging automatische incasso'.