Regels toeslagverlening en het inhalen van gemiste toeslagen

​BPF Schilders moet zich bij het verlenen van toeslag houden aan regels die de overheid aan pensioenfondsen heeft opgelegd. Dit geldt ook voor het alsnog kunnen toekennen van gemiste toeslagen. Hieronder leggen wij u de regels uit.

Regels voor het verlenen van toeslag

  • Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% per 30 september van ieder jaar, is toeslagverlening niet mogelijk.
  • Bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger per 30 september van ieder jaar, is gedeeltelijke toeslagverlening mogelijk.
  • De beleidsdekkingsgraad voor volledige toeslagverlening is onder andere afhankelijk van de rente. In ons geval kan dit bijvoorbeeld 140% zijn bij een rentestand van 3%.

Door nieuwe regelgeving die geldt per 1 juli 2022 kan het bestuur afwijken van de hierboven genoemde regels en toeslag verlenen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger.

Regels voor het inhalen van gemiste toeslagen

Onze beleidsdekkingsgraad was de laatste jaren te laag om de pensioenen volledig aan te kunnen passen aan de prijsinflatie. Het volledig inhalen van gemiste toeslagen door prijsinflatie is pas mogelijk als er een volledige toeslag kan worden gegeven. Hiervoor mogen we niet in één keer alle dan beschikbare financiële reserves gebruiken. Dat moeten we in kleine stapjes verdelen, net zoals dat bij verlagen het geval is.