Veelgestelde vragen arbeidsongeschiktheid

Ik ben arbeidsongeschikt en ik heb een brief ontvangen dat ik mijn inkomensgegevens moet doorgeven. Hoe kan dat?

U voert op dit moment een onderneming die activiteiten ontplooit in de schilderssector. Daardoor bouwt u automatisch pensioen bij ons op en vragen wij u naar uw gegevens om de hoogte van de pensioenopbouw en premie vast te stellen.

Wanneer u geen of weinig activiteiten uitvoert in uw onderneming vanwege uw arbeidsongeschiktheid, blijkt dit uit de gegevens die wij van u ontvangen. Bedrijfsactiviteiten zijn echter breder dan alleen schilderswerkzaamheden (denk hierbij aan een telefoongesprek of uw belastingaangifte), waardoor het aantal gewerkte uren nooit 0 (nul) kan bedragen.

Voor de premieoplegging kijken wij naar de fiscale winst van het huidige jaar, tenzij de fiscale winst van 3 jaar geleden (t-3) lager was dan de fiscale winst van het huidige jaar.

Kan het voorkomen dat ik premie moet betalen als ik mijn inkomensgegevens doorgeef?

Tot 2015 werd voor het bepalen van het recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw, ten onrechte alleen gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Als de verzekeringsarts u volledig arbeidsongeschikt verklaarde, hoefde u geen premie meer te betalen, ongeacht het feit of u nog winst genoot in uw onderneming (een uitkering vanuit een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen winst).

Vanaf 2015 is deze systematiek gewijzigd. Naast de mate van arbeidsongeschiktheid die is vastgesteld door een verzekeringsarts, geeft uw bedrijfsresultaat een goed beeld van uw inkomen vanuit uw arbeidsgeschikte deel. De hoogte van uw premie in 2015 wordt vanaf nu afgeleid van uw bedrijfsresultaat. Het gevolg hiervan kan zijn dat u vanaf 2015 premie moet betalen en uw premievrije pensioenopbouw wordt verlaagd.

Wat zijn de gevolgen voor de premievrije voortzetting als ik gedurende mijn arbeidsongeschiktheid een schildersbedrijf heb?

Wij verwachten dat u jaarlijks uw gegevens aanlevert aan BPF Schilders, zolang u een onderneming voert in de Schilderssector. Op basis van deze gegevens wordt uw pensioenloon, premie en pensioenopbouw berekend. Ondanks uw arbeidsongeschiktheid bent u, afhankelijk van uw bedrijfsresultaat en gewerkte uren, premie verschuldigd.

Daarnaast stelt een verzekeringsarts uw mate van arbeidsongeschiktheid vast. Afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid, heeft u onder voorwaarden (gedeeltelijk) recht op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw op basis van een eerder vastgestelde grondslag. Het recht op premievrije voortzetting wordt verlaagd als uw totale pensioengevende inkomen na arbeidsongeschiktheid hoger is dan voor uw arbeidsongeschiktheid.  

Over welke grondslag vindt premievrije opbouw van het ouderdomspensioen plaats?

De grondslag wordt vanaf 2015 als volgt berekend: het gemiddelde van de pensioenlonen over de laatste vijf kalenderjaren, voorafgaande aan de eerste ziektedag. Tenzij de deelnemer een kortere periode heeft deelgenomen. Bij een kortere periode geldt het gemiddelde pensioenloon van deze kortere periode (voorafgaand aan de ziekte).

Ik heb al een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hoe weet ik of die aan de voorwaarden voldoet om voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw in aanmerking te komen?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering moet op basis van gangbare arbeid zijn afgesloten. Als dit niet zo is, dan moet u een onafhankelijk beoordelingstraject doorlopen om de mate van arbeidsongeschikt op basis van gangbare arbeid vast te stellen. Leest u hiervoor de voorwaarden.

Wanneer stopt mijn premievrije pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt ben?

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering die tot bijvoorbeeld 60-jarige leeftijd uitkeert? Dan stopt op dat moment ook uw premievrije pensioenopbouw bij BPF Schilders. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of het voortzetten van de WIA. Laat u hierover adviseren door een adviseur.

Ik ben werknemer in loondienst geweest. Kan ik de WIA vrijwillig voortzetten?

Heeft u voor uw ondernemerschap gewerkt als werknemer in loondienst? Dan heeft u naast het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, ook de mogelijkheid zich bij UWV te verzekeren. U kunt bij UWV een verzekering voor de WIA, maar ook voor de Ziektewet afsluiten. Als u kiest voor UWV, moet u zich wel binnen 13 weken na beëindiging van uw dienstverband aanmelden voor de verzekering bij UWV

Als u dan arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u van UWV een WIA-uitkering tot uw AOW-leeftijd. Het UWV vraagt geen medische keuring als de WIA vrijwillig wordt voortgezet. Deze WIA-uitkering is een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daardoor komt u in aanmerking voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Wij raden u aan advies te vragen bij uw adviseur of het vrijwillig voortzetten van de WIA past bij uw persoonlijke situatie.

Heeft u een verzekering voor de Wet Inkomen en Arbeid (WIA)?

Heeft u een WIA-verzekering? Als u dan arbeidsongeschiktheid raakt, ontvangt u van UWV een WIA-uitkering tot uw AOW-leeftijd. Deze WIA-uitkering is een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daardoor komt u in aanmerking voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

Mogelijk heeft u recht op een Ziektewet-uitkering. Kijk hiervoor op de website van het UWV.