Premie betalen

U ontvangt iedere vier weken een factuur voor de betaling van de pensioenpremie voor uw werknemers. Deze is gebaseerd op de aangeleverde loongegevens in de voorgaande periode.

Tenaamstelling rekening BPF Schilders per 1 april 2020
Heeft u problemen met het invoeren van de naamgeving ‘Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf’ bij de betaalopdracht? Gebruik dan de korte omschrijving: BPF Schilders. Het bankrekeningnummer zelf is ongewijzigd.

Factuurdata ANW-vangnet 2020
De factuur voor de betaling van de premie van de ANW-vangnetregeling is een uitzondering. Die ontvangt u elk kwartaal. De factuurdatums voor deze premie in 2020 zijn:

PRIS-periode Factuurdatum
2019-11 t/m 2019-13 25 februari 2020
2020-01 t/m 2020-03 7 april 2020
2020-04 t/m 2020-06 30 juni 2020
2020-07 t/m 2020-10 21 oktober 2020
2020-11 t/m 2020-13 20 januari 2021

 

Waar vindt u de factuurspecificatie?

De factuur en de specificaties vindt u in uw pensioenadministratie. Op de specificatie staan de premies gespecificeerd per werknemer.

In de digitale factuur vindt u:

  • Een specificatie van de premie per product.
  • Een specificatie van de premie per product, per werknemer.
  • Eventueel uw eigen pensioenpremie.

Hoe komen de bedragen op de factuur tot stand?

De verschillende premiepercentages worden in de regel 1 x per jaar opnieuw vastgesteld. De factuurberekening vindt plaats op basis van rekenregels en de loongegevens.

Bekijk de premiepercentages

Download de Rekenwijzer 2020

Wanneer krijgt u de jaarafrekening?

De factuur van periode 13 is meteen de jaarafrekening. Correcties achteraf kunt u via uw pensioenadministratie aanleveren. 

Hoe betaalt u de factuur?

U kunt op twee manieren betalen: via automatische incasso of het bedrag van de factuur overmaken op ons bankrekeningnummer.

1. Het gemak en de voordelen van automatische incasso

Het gebruik van automatische incasso geeft veel gemak. BPF Schilders incasseert dan 3 weken na de factuurdatum de pensioenpremie van uw bankrekening. Het grote voordeel van automatische incasso is dat het u tijd scheelt en u niet meer hoeft te onthouden op welke datum u de pensioenpremie voor u en uw werknemers moet overmaken. U heeft er verder geen omkijken naar. Bovendien voorkomt het fouten en correcties, want wij zorgen ervoor dat u elke maand de juiste premie betaalt.

De voordelen van automatische incasso op een rij:

  • Minimale inspanning: wij nemen u werk uit handen.
  • U zit nergens aan vast: afschrijvingen waar u het niet mee eens bent, kunt u altijd binnen 56 dagen ongedaan maken.
  • Maximale controle: u kunt de machtiging stopzetten wanneer u wilt. Een e-mail aan machtiging@bpfschilders.nl of een brief aan ons volstaat. Vermeld daarin uw klantnummer en per welke datum u de automatische incasso wilt beëindigen.
  • Zo geregeld: wilt u profiteren van de voordelen van automatische incasso? Stuur dan het machtigingsformulier volledig ingevuld aan ons terug. U kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar machtiging@bpfschilders.nl

2. Overmaken op ons bankrekeningnummer

U betaalt uw factuur door het bedrag over te maken op de bankrekeninggegevens die op de factuur staan. Vermeld het factuurnummer en uw klant- of instantienummer zodat de betaling juist verwerkt kan worden. U vindt deze gegevens rechts bovenaan op uw factuur.

Wat gebeurt er als u niet (op tijd) betaalt?

Wij begrijpen dat het een enkele keer kan voorkomen dat u vergeet uw factuur op tijd te betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan sturen wij u een aanmaning. U heeft dan nog 14 dagen de tijd om de factuur alsnog te betalen. Betaalt u de factuur ook na de aanmaning niet op tijd? Dan dragen wij uw betalingsachterstand over aan een incassobureau. U moet dan wettelijke handelsrente betalen over de achterstallige premie en incassokosten betalen. Betaalt u de achterstallige pensioenpremie, rente en incassokosten niet? Dan kunnen wij gebruik maken van een dwangbevel. Andere maatregelen kunnen zijn het aanvragen van faillissement of beslaglegging op uw voertuigen.

Bekijk het incassoproces

Tip! Voorkom een te late betaling door de premie te betalen via automatische incasso. U betaalt dan altijd op tijd het juiste bedrag.

 

Download het machtigingsformulier 'Automatische incasso'