Premie betalen

Uw factuur betalen: u ontvangt iedere vier weken een factuur voor de betaling van de pensioenpremie voor uw werknemers. Deze is gebaseerd op de aangeleverde loongegevens in de voorgaande periode. Hier leest u hoe u de factuur betaalt en hoe de factuur wordt berekend. Voor een toelichting kunt u de Rekenwijzer downloaden.

Factuurdata ANW-vangnet 2024

De factuur voor de betaling van de premie van de ANW-vangnetregeling is een uitzondering. Die ontvangt u elk kwartaal. De factuurdatums voor deze premie zijn:

PRIS periode Factuurdatum
2023-11 t/m 2023-13 dinsdag 23 januari 2024
2024-01 t/m 2024-03 dinsdag 16 april 2024
2024-04 t/m 2024-06 dinsdag 9 juli 2024
2024-07 t/m 2024-10 dinsdag 22 oktober 2024
2024-11 t/m 2024-13 dinsdag 14 januari 2025


Download de meest actuele Rekenwijzer

Let op! De Rekenwijzer kan tussentijds wijzigen. Zorg ervoor dat u altijd de meest actuele versie op deze website download.

Factuur betalen: gemak en voordelen van automatische incasso

U kunt op twee manieren betalen: via automatische incasso of het bedrag van de factuur overmaken op ons bankrekeningnummer NL30INGB0650093674 t.n.v. BPF Schilders onder vermelding van klant- en factuurnummer.

1. Het gemak en de voordelen van automatische incasso

Het gebruik van automatische incasso geeft veel gemak. BPF Schilders incasseert dan 3 weken na de factuurdatum de pensioenpremie van uw bankrekening. Het grote voordeel van automatische incasso is dat het u tijd scheelt en u niet meer hoeft te onthouden op welke datum u de pensioenpremie voor u en uw werknemers moet overmaken. U heeft er verder geen omkijken naar. Bovendien voorkomt het fouten en correcties, want wij zorgen ervoor dat u elke 4 weken de juiste premie betaalt.

De voordelen van automatische incasso op een rij:

2. Overmaken op ons bankrekeningnummer

U betaalt uw factuur door het bedrag over te maken op de bankrekeninggegevens die op de factuur staan. Vermeld het factuurnummer en uw klant- of instantienummer zodat de betaling juist verwerkt kan worden. U vindt deze gegevens rechts bovenaan op uw factuur.

Uw factuur: digitaal of per post?

U ontvangt de factuur per post. Voor de factuur en de specificaties logt u in op Uw pensioenadministratie en gaat u naar 'Factuur bekijken'.

Liever digitaal? Dat kan!

Wel zo makkelijk want u ontvangt dan een e-mailbericht van ons wanneer uw factuur gereed staat in 'Uw pensioenadministratie'. En het biedt veel voordelen!

Lees wat u moet doen

Waar vindt u de factuurspecificatie?

Voor de factuur en de specificaties logt u in op Uw pensioenadministratie en gaat u naar 'Factuur bekijken'. Op de specificatie staan de premies gespecificeerd per werknemer.

In de digitale factuur vindt u:

 • Een specificatie van de premie per product.
 • Een specificatie van de premie per product, per werknemer.
 • Eventueel uw eigen pensioenpremie.

Hoe komen de bedragen op de factuur tot stand?

De verschillende premiepercentages worden in de regel 1 x per jaar opnieuw vastgesteld. De factuurberekening vindt plaats op basis van rekenregels en de loongegevens.

Bekijk de premiepercentages

Download de Rekenwijzer

Wanneer krijgt u de jaarafrekening?

De factuur van periode 13 is meteen de jaarafrekening. Correcties achteraf kunt u via uw pensioenadministratie aanleveren. 

Openstaande factuur: wat gebeurt er als u niet (op tijd) betaalt?

Wij begrijpen dat het een keer kan voorkomen dat u vergeet uw factuur op tijd te betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan sturen wij u een herinnering. U heeft dan nog 14 dagen de tijd om de factuur alsnog te betalen. Betaalt u de factuur ook na de herinnering niet op tijd? Dan dragen wij uw betalingsachterstand over aan een incassobureau. U moet dan wettelijke handelsrente betalen over de achterstallige premie en incassokosten betalen. Betaalt u de achterstallige pensioenpremie, rente en incassokosten niet? Dan kunnen wij gebruik maken van een dwangbevel. Andere maatregelen kunnen zijn het aanvragen van faillissement of beslaglegging op uw voertuigen.

Bekijk het incassoproces

Tip! Voorkom een te late betaling door de premie te betalen via automatische incasso. U betaalt dan altijd op tijd het juiste bedrag.

Kunt u de pensioenpremies van BPF Schilders niet meer betalen?

Kan uw bedrijf de pensioenpremies van BPF Schilders niet meer betalen? Dan moet u dit als bestuurder schriftelijk bij ons melden. Doet u dit niet op tijd, dan gaat de wetgever ervan uit dat het niet betalen van de pensioenpremie te wijten is aan de bestuurder. Dit betekent dat iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de achterstallige pensioenpremie. Hoofdelijke aansprakelijkheid kan alleen worden voorkomen als de bestuurder aannemelijk kan maken dat het niet juist of niet tijdig voldoen aan de meldingsplicht niet aan de bestuurder te wijten is.

Wilt u melden dat u in betalingsonmacht verkeert? Stuur dan het volledig ingevulde en ondertekende formulier Melding betalingsonmacht per e-mail naar incasso@bpfschilders.nl of print het uit en stuur dit per post naar ons op. Hoe u dit doet leest u in het formulier.

Wat gebeurt er met uw melding?
Vul het formulier volledig en juist in. Verstuur het formulier binnen twee weken nadat u de premies had moeten betalen. Als u dit niet doet, is de melding niet rechtsgeldig. Wij stellen u dan aansprakelijk voor het niet betalen van de premies. Wij beoordelen uw melding binnen twee maanden nadat u deze verstuurt. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Wij kunnen u om extra informatie vragen. Bewaar voor uw eigen administratie een kopie van het formulier en eventuele bijlagen die u verstuurt.

Hoe lang blijft uw melding geldig?
Bij uw melding geeft u aan om welk tijdvak het gaat. Als de financiële situatie niet verbetert, kan uw bedrijf waarschijnlijk de premies over volgende tijdvakken ook niet betalen. U hoeft de betalingsonmacht dan niet opnieuw te melden. De betalingsonmacht eindigt pas wanneer u de premies heeft betaald waarvoor u hebt gemeld, of wanneer wij u schriftelijk laten weten dat geen sprake meer is van betalingsonmacht.

Apart verzoeken om uitstel van betaling en betalingsregeling
Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek om een betalingsregeling. U moet hiervoor apart een verzoek bij ons indienen.

Betalingsregeling aanvragen?

Kunt u uw facturen tijdelijk niet of moeilijk betalen? BPF Schilders helpt u. U kunt een betalingsregeling aanvragen.

Wat houdt een betalingsregeling in?

Wij innen de premies voor een goed pensioen voor u en uw eventuele werknemers. Kunt u uw pensioenpremie niet afdragen? Dan kunt u met ons een betalingsregeling treffen. U betaalt dan uw gehele openstaande saldo in termijnen af. We spreken samen af in hoeveel termijnen (maanden) u ons betaalt. Als dit maar binnen 6 maanden is.
Wij kunnen wettelijke rente berekenen over de openstaande premie vanaf de vervaldatum van de factuur.

Wat moet u doen?

 1. Log in op Uw pensioenadministratie en ga naar 'Factuur bekijken'. Heeft u openstaande facturen? Dan ziet u onder uw facturen een button met de tekst Betalingsregeling aanvragen.
 2. Wenst u een terugbetaaltermijn van 4,5 of 6 maanden? Dan hebben wij meer informatie nodig om uw aanvraag te beoordelen.

  Bent u werkgever?
  Stuur dan een Winst- en verliesrekening en een actueel Kasstroomoverzicht als bijlagen mee in pdf-formaat.

  Bent u ondernemer?
  Stuur dan een inkomsten- en uitgavenoverzicht in pdf-formaat mee.

Wanneer krijgt u antwoord?

Wij beoordelen uw aanvraag zorgvuldig. Binnen 5 werkdagen ontvangt u per e-mail bericht van ons.

Is uw achterstallige premie (gedeeltelijk) overgedragen aan een incassobureau?

Dan kunnen wij geen betalingsregeling treffen voor het gehele openstaande saldo. Voor de betaling van de bedragen die al zijn overgedragen aan een incassobureau, kunt u contact opnemen met het incassobureau.

Download de Rekenwijzer

De factuurberekening vindt plaats op basis van rekenregels en de loongegevens van uw werknemers. In de rekenwijzer die wij jaarlijks aanpassen, vindt u een toelichting en de rekenregels per regeling. 

Download de rekenwijzer


Vul de machtiging 'Automatische incasso' online in


Download de machtiging 'Automatische incasso'

Heeft u een wijziging in de bestaande machtiging van de premie? Download dan het onderstaande formulier:

Download het formulier 'Wijziging bestaande machtiging automatische incasso'