Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de pensioenverplichtingen (alle pensioenen die nu en in de toekomst worden uitgekeerd) en het vermogen dat het pensioenfonds in kas heeft. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. Hieronder leggen wij uit wat de verschillen zijn.

Wat betekent de actuele dekkingsgraad?

De actuele dekkingsgraad wordt elke maand bepaald. Hierdoor kan hij behoorlijk schommelen. Het laat heel goed de effecten zien van financieel-economische ontwikkelingen. Als de rente bijvoorbeeld daalt, heeft dit direct een negatief effect op de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is van belang voor het eventueel moeten verlagen van pensioen. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder een bepaalde grens komt, moeten we de pensioenen in het jaar daarop direct verlagen. Deze kritische grens is bij BPF Schilders sinds begin 2020 92%.

Rekenvoorbeeld

Stel dat onze dekkingsgraad 100% is, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Is de dekkingsgraad 110%, dan hebben we voldoende geld in kas én een buffer om financiële tegenvallers op te vangen. Maar als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 96% is, dan hebben we niet genoeg geld om aan onze verplichtingen te voldoen.​

Wat betekent de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het maken van pensioenbeleid. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (toeslagverlening). Maar als de beleidsdekkingsgraad te lang op een laag niveau zit, bepaalt die ook of we de pensioenen moeten verlagen. Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager is dan 104,1%.​

Wanneer kunnen wij de pensioenen verhogen?

Wij begrijpen dat u in deze tijden van hoge inflatie en crisis op crisis graag wilt dat BPF Schilders de pensioenen verhoogt. Het is onze ambitie om uw pensioen jaarlijks te verhogen. Of dit mogelijk is, is echter afhankelijk van verschillende factoren. ​BPF Schilders moet zich bij het verlenen van toeslag (toeslagverlening) namelijk houden aan regels die de overheid aan pensioenfondsen heeft opgelegd.

Bekijk de handige infographic wanneer wij uw pensioen kunnen aanpassen aan de gestegen prijzen.

Kan door het nieuwe pensioenstelsel het pensioen sneller worden verhoogd?

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel met nieuwe regels voor pensioen. Die nieuwe regels maken het voor pensioenfondsen mogelijk om pensioenuitkeringen en het geld in uw pensioenpot sneller (gedeeltelijk) te verhogen. Of BPF Schilders gebruik kan maken van die nieuwe regels, hangt af van de voorwaarden en van de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Daarbij maakt het bestuur altijd de afweging of het verhogen van het pensioen in balans is voor alle deelnemers in ons fonds. Dus zowel voor gepensioneerden als voor onze deelnemers die werken of gewerkt hebben in de sector.


Dekkingsgraad 2022

Hieronder ziet u alle dekkingsgraden van de afgelopen maanden. Wij publiceren iedere maand de dekkingsgraad van de voorgaande maand.

December 2022 - Beleidsdekkingsgraad 129,1% - Actuele dekkingsgraad 122,5%

De rente is in december gestegen, de waarde van de verplichtingen is daardoor gedaald. De waarde van het vermogen is in december afgenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 122,4% naar 122,5%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 129,0% naar 129,1%.

November 2022 - Beleidsdekkingsgraad 129,0% - Actuele dekkingsgraad 122,4%

De rente is in november gedaald, de waarde van de verplichtingen is daardoor gestegen. Ook is door de toeslagverlening van 9,44% vanaf 1 januari 2023 de waarde van de verplichtingen gestegen. De waarde van het vermogen is in november toegenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad per saldo van 138,6% naar 122,4%. 

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 128,3% naar 129,0%.

Oktober 2022 - Beleidsdekkingsgraad 128,3% - Actuele dekkingsgraad 138,6%

De rente is in oktober gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in oktober toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad van 134,8% naar 138,6%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 126,3% naar 128,3%.

September 2022 - Beleidsdekkingsgraad 126,3% - Actuele dekkingsgraad 134,8%

De rente is in september gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in september afgenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad per saldo van 136,4% naar 134,8%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 124,7% naar 126,3%.

Augustus 2022 - Beleidsdekkingsgraad 124,7% - Actuele dekkingsgraad 136,4%

De rente is in augustus gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in augustus afgenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 129,8% naar 136,4%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 122,8% naar 124,7%.

Juli 2022 - Beleidsdekkingsgraad 122,8% - Actuele dekkingsgraad 129,8%

De rente is in juli gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in juli toegenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad per saldo van 131,7% naar 129,8%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 121,3% naar 122,8%.

Juni 2022 - Beleidsdekkingsgraad 121,3% - Actuele dekkingsgraad 131,7%

De rente is in juni gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. Door het verwerken van een toeslag van 2,57% is de waarde van de verplichtingen gestegen. De waarde van het vermogen is in juni afgenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad per saldo van 135,7% naar 131,7%. 

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 119,9% naar 121,3%.

Mei 2022 - Beleidsdekkingsgraad 119,9% - Actuele dekkingsgraad 135,7%

De rente is in mei gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in mei afgenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 132,5% naar 135,7%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 118,0% naar 119,9%.

April 2022 - Beleidsdekkingsgraad 118,0% - Actuele dekkingsgraad 132,5%

De rente is in april gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in april afgenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 127,2% naar 132,5%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 116,5% naar 118,0%.

Maart 2022 - Beleidsdekkingsgraad 116,5% - Actuele dekkingsgraad 127,2%

De rente is in maart gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in maart toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad van 120,3% naar 127,2%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 115,2% naar 116,5%.

Februari 2022 - Beleidsdekkingsgraad 115,2% - Actuele dekkingsgraad 120,3%

De rente is in februari gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in februari afgenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 117,8% naar 120,3%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 114,1% naar 115,2%.

Januari 2022 - Beleidsdekkingsgraad 114,1% - Actuele dekkingsgraad 117,8%

De rente is in januari gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in januari afgenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad van 121,0% naar 117,8%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 112,8% naar 114,1%.


Bekijk de dekkingsgraden van voorgaande jaren:

Dekkingsgraad 2022

Dekkingsgraad 2021

Dekkingsgraad 2020

Dekkingsgraad 2019

Dekkingsgraad 2018