Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de pensioenverplichtingen (alle pensioenen die nu en in de toekomst worden uitgekeerd) en het vermogen dat het pensioenfonds in kas heeft. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. Hieronder leggen wij uit wat de verschillen zijn.

Wat betekent de actuele dekkingsgraad?

De actuele dekkingsgraad wordt elke maand bepaald. Hierdoor kan hij behoorlijk schommelen. Het laat heel goed de effecten zien van financieel-economische ontwikkelingen. Als de rente bijvoorbeeld daalt, heeft dit direct een negatief effect op de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is van belang voor het eventueel moeten verlagen van pensioen. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder een bepaalde grens komt, moeten we de pensioenen in het jaar daarop direct verlagen. Deze kritische grens is bij BPF Schilders sinds begin 2020 92%.

Rekenvoorbeeld

Stel dat onze dekkingsgraad 100% is, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Is de dekkingsgraad 110%, dan hebben we voldoende geld in kas én een buffer om financiële tegenvallers op te vangen. Maar als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 96% is, dan hebben we niet genoeg geld om aan onze verplichtingen te voldoen.​

Wat betekent de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het maken van pensioenbeleid. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (toeslagverlening). Maar als de beleidsdekkingsgraad te lang op een laag niveau zit, bepaalt die ook of we de pensioenen moeten verlagen. Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager is dan 104,1%.​


Dekkingsgraad 2021

Hieronder ziet u alle dekkingsgraden van de afgelopen maanden. Wij publiceren iedere maand de dekkingsgraad van de voorgaande maand.

December 2021 - Beleidsdekkingraad 112,8% - Actuele dekkingsgraad 120,7%

De rente is in december gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in december toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad van 113,5% naar 120,7%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 111,3% naar 112,8%.

November 2021 - Beleidsdekkingsgraad 111,3% - Actuele dekkingsgraad 113,5%

De rente is in november gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in november toegenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad per saldo van 115,1% naar 113,5%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 110,4% naar 111,3%.

Oktober 2021 - Beleidsdekkingsgraad 110,4% - Actuele dekkingsgraad 115,1%

De rente is in oktober gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in oktober toegenomen. Als gevolg hiervan bleef de actuele dekkingsgraad per saldo 115,1%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van  108,6 naar 110,4%.

September 2021 - Beleidsdekkingsgraad 108,6% - Actuele dekkingsgraad 115,1%

De rente is in september gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in september afgenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 113,9% naar 115,1%. 

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 106,9% naar 108,6.

Augustus 2021 - Beleidsdekkingsgraad 106,9% - Actuele dekkingsgraad 113,9%

De rente is in augustus gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in augustus toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad van 111,9% naar 113,9%. 

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 105,6% naar 106,9%.

Juli 2021 - Beleidsdekkingsgraad 105,6% - Actuele dekkingsgraaad: 111,9%

De rente is in juli gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in juli toegenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad per saldo van 114,7% naar 111,9%.


De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 104,2% naar 105,6%.

Juni 2021 - Beleidsdekkingsgraad 104,2% - Actuele dekkingsgraad 114,7%

De rente is in juni gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in juni toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 113,5% naar 114,7%.
 

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 102,5% naar 104,2%.

Mei 2021 - Beleidsdekkingsgraad 102,5% - Actuele dekkingsgraad 113,5%

De rente is in mei gedaald, de waarde van de verplichtingen is gestegen. De waarde van het vermogen is in mei toegenomen. Als gevolg hiervan daalde de actuele dekkingsgraad per saldo van 114,0% naar 113,5%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 100,8% naar 102,5%.

April 2021 - Beleidsdekkingsgraad 100,8% - Actuele dekkingsgraad 114,0%

De rente is in april gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in april toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad van 111,3% naar 114,0%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 99,0% naar 100,8%.

Maart 2021 - Beleidsdekkingsgraad 99,0% - Actuele dekkingsgraad 111,3%

De rente is in maart gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in maart toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad van 107,2% naar 111,3%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 97,2% naar 99,0%.

Februari 2021 - Beleidsdekkingsgraad 97,2% - Actuele dekkingsgraad 107,2%

De rente is in februari gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in februari afgenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 103,1% naar 107,2%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 96,3% naar 97,2%.

Januari 2021 - Beleidsdekkingsgraad 96,3% - Actuele dekkingsgraad 103,1%

De rente is in januari gestegen, de waarde van de verplichtingen is gedaald. De waarde van het vermogen is in januari afgenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 102,7% naar 103,1%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 96,4% naar 96,3%.


Bekijk de dekkingsgraden van voorgaande jaren:

Dekkingsgraad 2020

Dekkingsgraad 2019

Dekkingsgraad 2018

Dekkingsgraad 2017

Dekkingsgraad 2016

Dekkingsgraad 2015

Dekkingsgraad 2014​

Dekkingsgraad 2013​