Uw werknemer gaat met onbetaald verlof

Gaat uw werknemer met onbetaald verlof? Dan ontvangt hij geen salaris en bouwt hij dus ook geen pensioen op. Hij betaalt tijdens de verlofperiode ook geen pensioenpremie over de uren die hij niet werkt.

Onbetaald verlof kan zijn:

  • Ouderschapsverlof
  • Langdurig zorgverlof
  • Adoptie- of pleegzorgverlof
  • Sabbatsverlof
  • Levensloopverlof
  • Studieverlof

Kijk hier voor meer informatie over zorg- en geboorteverlof (wet Wieg).

Wilt u werknemer zijn pensioen vrijwillig voortzetten?

Uw werknemer kan (onder voorwaarden) bij ons op eigen kosten pensioen opbouwen tijdens zijn verlof. Wij noemen dit een vrijwillige voortzetting. Dit kan vanaf de datum dat zijn onbetaald verlof is ingegaan. Hij moet de vrijwillige voortzetting zelf bij ons aanvragen binnen negen maanden nadat hij met onbetaald verlof is gegaan. Uw werknemer doet dit door ons een brief te sturen. Hij ontvangt daarna van ons een offerte. Gaat hij akkoord met de offerte? Dan is hij zelf verantwoordelijk voor het betalen van de volledige pensioenpremie.

Lees meer over vrijwillige voortzetting

Partnerpensioen bij onbetaald verlof: download het formulier

Tijdens onbetaald verlof ontvangt uw werknemer geen salaris en bouwt hij dus ook geen pensioen op. Dit geldt ook voor het partnerpensioen. Komt uw werknemer te overlijden terwijl hij nog geen 18 maanden met onbetaald verlof is? Dan geldt een speciale regeling. Wij stellen de hoogte van het partnerpensioen dan vast alsof uw werknemer ook tijdens zijn verlof heeft gewerkt. Wij vragen uw werknemer het onbetaald verlof vooraf bij ons te melden. Wij vragen u om het formulier mede te ondertekenen. Uw werknemer maakt hiervoor gebruik van het formulier Bescherming bij onbetaald verlof.

Download het formulier 'Bescherming bij onbetaald verlof'