Uw werknemer gaat met onbetaald verlof

Gaat uw werknemer met onbetaald verlof? Dan ontvangt hij geen salaris en bouwt hij dus ook geen pensioen op. Hij betaalt tijdens de verlofperiode ook geen pensioenpremie over de uren die hij niet werkt.

Onbetaald verlof kan zijn:

  • Ouderschapsverlof
  • Langdurig zorgverlof
  • Adoptie- of pleegzorgverlof
  • Sabbatsverlof
  • Levensloopverlof
  • Studieverlof

Kijk hier voor meer informatie over zorg- en geboorteverlof (wet Wieg).

Wat houdt de Wet betaald ouderschapsverlof in?

De Wet betaald ouderschapsverlof trad op 2 augustus 2022 in werking. Ouders hebben dan recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Op grond van deze wet zijn er twee mogelijkheden:

  • De uitkering* wordt direct door UWV aan de werknemer betaald. Er is dan sprake van onbetaald verlof. De werknemer heeft wél recht op vrijwillig voortzetten van de pensioenopbouw, maar dan voor eigen rekening.
  • De werkgever betaalt de werknemer (deels) zijn salaris door en krijgt de uitkering van UWV. Er is dan sprake van betaald verlof voor het deel van het salaris dat de werkgever doorbetaalt. Over het deel van het verlof waarover de werkgever geen salaris betaalt, bouwt de werknemer geen pensioen op. Voor dat deel heeft de werknemer wél recht op vrijwillig voortzetten van de pensioenopbouw, maar dan voor eigen rekening.

*De UWV-uitkering bedraagt maximaal 70% van het dagloon (met een vastgesteld maximumdagloon).

Is kraamverlof betaald of onbetaald verlof?

Kraamverlof is geen vorm van onbetaald verlof. Tijdens dit verlof is de werkgever wettelijk verplicht het salaris van de deelnemer volledig door te betalen. De werknemer bouwt hier dus ook pensioen over op.

Partnerpensioen bij onbetaald verlof: download het formulier

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat ontvangt hij geen salaris en bouwt hij geen pensioen op. Dit geldt ook voor het partnerpensioen.

Wij vragen uw werknemer het onbetaald verlof vooraf bij ons te melden. Er bestaat namelijk een speciale regeling wanneer uw werknemer overlijdt tijdens onbetaald verlof.

Komt uw werknemer te overlijden terwijl hij nog geen 18 maanden met onbetaald verlof is? Dan stellen wij de hoogte van het partnerpensioen vast alsof uw werknemer ook tijdens zijn verlof heeft gewerkt.

Uw werknemer maakt hiervoor gebruik van het formulier ‘Bescherming bij onbetaald verlof’. Wij vragen u als werkgever om het formulier ook te ondertekenen. Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend per e-mail naar info@bpfschilders.nl.

Download het formulier 'Bescherming bij onbetaald verlof'

Wilt u werknemer zijn pensioen vrijwillig voortzetten?

Uw werknemer kan (onder voorwaarden) bij ons op eigen kosten pensioen opbouwen tijdens zijn verlof. Wij noemen dit een vrijwillige voortzetting. Dit kan vanaf de datum dat zijn onbetaald verlof is ingegaan. Hij moet de vrijwillige voortzetting zelf bij ons aanvragen binnen negen maanden nadat hij met onbetaald verlof is gegaan. Uw werknemer doet dit door ons een brief te sturen. Hij ontvangt daarna van ons een offerte. Gaat hij akkoord met de offerte? Dan is hij zelf verantwoordelijk voor het betalen van de volledige pensioenpremie.

Lees meer over vrijwillige voortzetting