Arbeidsongeschiktheid

Wanneer uw werknemer ziek wordt, betaalt u de eerste twee jaren het loon door. Uw werknemer bouwt dus ook pensioen op. Samen met uw werknemer betaalt u het eerste jaar de premie. In het tweede ziektejaar betaalt BPF Schilders de premie.

Is uw werknemer na twee jaar nog steeds ziek?

Als uw werknemer na twee jaar nog steeds ziek is, bepaalt UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) de mate van arbeidsongeschiktheid en of hij recht heeft op een WIA-uitkering.

Lees ook Langdurig zieke werknemer

Premievrije voortzetting

Ontvangt uw werknemer een WIA-uitkering? Dan kan hij recht hebben op premievrije voortzetting van zijn pensioenopbouw. Hij hoeft dan, zolang hij arbeidsongeschikt is, geen of minder premie te betalen. Terwijl hij wel gedeeltelijk of volledig pensioen opbouwt. BPF Schilders betaalt namelijk de premie.

Wel of geen WIA-uitkering?

Is uw werknemer na twee jaar nog steeds ziek? Dan bepaalt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid.

  • Wordt uw werknemer door UWV voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard?
    Dan ontvangt hij een WIA-uitkering.

  • Wordt uw werknemer door UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard?
    Dan ontvangt hij geen WIA-uitkering.

Wijziging per 1 juli 2021 premievrije voortzetting bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Per 1 juli 2021 geldt de volgende wijziging in het pensioenreglement van BPF Schilders: wordt uw werknemer op of na 1 juli 2021 ziek of arbeidsongeschikt? Dan geldt er een algemene wachtperiode van 52 weken. Dit betekent dat de premievrije voortzetting niet eerder in kan gaan dan de 53e week na de eerste ziektedag. Dit geldt ook als de IVA uitkering al start in het eerste ziektejaar.

Hierbij geldt de volgende uitzondering
De loondoorbetalingsverplichting aan uw werknemer eindigt in de wachtperiode, bijvoorbeeld bij faillissement of einde van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. In dat geval gaat de premievrije voortzetting aansluitend in op de dag dat de arbeidsverhouding is geëindigd.

Heeft uw werknemer een IVA-uitkering die start in het tweede ziektejaar?
Dan heeft uw werknemer vanaf de 53e week tot de ingang van de IVA-uitkering recht op premievrije voortzetting bij ziekte en vanaf de ingang van de IVA-uitkering recht op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

Heeft uw werknemer een IVA- of WGA-uitkering** die start na 105 weken na de eerste ziektedag?
Dan heeft uw werknemer pas in het tweede ziektejaar recht heeft op premievrije voortzetting bij ziekte en vanaf het derde ziektejaar recht op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

*inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten
**werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Voortzetting van het pensioen tijdens WIA-uitkering.

Is uw werknemer arbeidsongeschikt en ontvangt hij een WIA-uitkering?

Dan heeft uw werknemer misschien recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Hij betaalt dan geen of minder premie terwijl hij wel (gedeeltelijk) pensioen opbouwt. BPF Schilders betaalt dan de pensioenpremie. Hoeveel premie BPF Schilders gaat betalen, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

In onderstaande tabel ziet u welk deel van de pensioenpremie wordt betaald door BPF Schilders.

Uitkeringspercentage
volgens de WIA

Fictieve mate van arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting pensioenopbouw

70% of 75%  80-100% 100%
50,75%  65-80% 72,5%
42%  55-65% 60%
35%  45-55% 50%
28%  35-45% 40%
21%  25-35% 0%


Werkt uw werknemer gedeeltelijk en is hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Dan bouwt hij over het deel dat hij werkt zelf pensioen op. Over dat deel betaalt uw werknemer ook zelf de premie.

De premievrije voortzetting wordt automatisch geregeld. Hier hoeft uw werknemer niets voor te doen.

WIA of WAO?

Is uw werknemer na 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden? Dan ontvangt hij een WIA-uitkering. Is hij voor 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden? Dan ontvangt hij een WAO-uitkering en heeft uw werknemer eventueel recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U leest hier meer over in het pensioenreglement.

Geef wijzigingen in arbeidsongeschiktheid aan ons door.

Uw werknemer ontvangt een brief van UWV met daarin zijn arbeidsongeschiktheidsgegevens. Zijn deze niet juist of gewijzigd? Zoals arbeidsongeschiktheidsklasse, loondervingsuitkering WAO en/of vervolguitkering WAO? Dan moet hij contact opnemen met UWV voor de laatste beslissing over zijn arbeidsongeschiktheidsgegevens en een kopie van deze beslissing sturen naar:

BPF Schilders
Postbus 702
3700 AS ZEIST
THE NETHERLANDS

De premievrije voortzetting van de pensioenopbouw en het eventuele arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigen dan namelijk ook. Uw werknemer is daarom verplicht om alle wijzigingen in zijn arbeidsongeschiktheid aan ons door te geven.


Wat gebeurt er met het pensioen van uw werknemer als hij arbeidsongeschikt raakt?

Klik op onderstaande afbeelding voor een duidelijk overzicht.