Arbeidsongeschiktheid

Wanneer uw werknemer ziek wordt, betaalt u de eerste twee jaren het loon door. Uw werknemer bouwt dus ook pensioen op. Samen met uw werknemer betaalt u het eerste jaar de premie. In het tweede ziektejaar betaalt BPF Schilders de premie.

Is uw werknemer na twee jaar nog steeds ziek?

Als uw werknemer na twee jaar nog steeds ziek is, bepaalt UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) de mate van arbeidsongeschiktheid en of hij recht heeft op een WIA-uitkering.

Premievrije voortzetting

Ontvangt uw werknemer een WIA-uitkering? Dan kan hij recht hebben op premievrije voortzetting van zijn pensioenopbouw. Hij hoeft dan, zolang hij arbeidsongeschikt is, geen of minder premie te betalen. Terwijl hij wel gedeeltelijk of volledig pensioen opbouwt. BPF Schilders betaalt namelijk de premie.

Wel of geen WIA-uitkering?

Is uw werknemer na twee jaar nog steeds ziek? Dan bepaalt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid.

  • Wordt uw werknemer door UWV voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard?
    Dan ontvangt hij een WIA-uitkering.

  • Wordt uw werknemer door UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard?
    Dan ontvangt hij geen WIA-uitkering.

Voortzetting van het pensioen tijdens WIA-uitkering.

Is uw werknemer arbeidsongeschikt en ontvangt hij een WIA-uitkering?

Dan heeft uw werknemer misschien recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Hij betaalt dan geen of minder premie terwijl hij wel (gedeeltelijk) pensioen opbouwt. BPF Schilders betaalt dan de pensioenpremie. Hoeveel premie BPF Schilders gaat betalen, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

In onderstaande tabel ziet u welk deel van de pensioenpremie wordt betaald door BPF Schilders.

Uitkeringspercentage
volgens de WIA

Fictieve mate van arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting pensioenopbouw

70% of 75%  80-100% 100%
50,75%  65-80% 72,5%
42%  55-65% 60%
35%  45-55% 50%
28%  35-45% 40%
21%  25-35% 0%


Werkt uw werknemer gedeeltelijk en is hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Dan bouwt hij over het deel dat hij werkt zelf pensioen op. Over dat deel betaalt uw werknemer ook zelf de premie.

De premievrije voortzetting wordt automatisch geregeld. Hier hoeft uw werknemer niets voor te doen.

WIA of WAO.

Is uw werknemer na 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden? Dan ontvangt hij een WIA-uitkering. Is hij voor 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden? Dan ontvangt hij een WAO-uitkering en heeft uw werknemer eventueel recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U leest hier meer over in het pensioenreglement.

Geef wijzigingen in arbeidsongeschiktheid aan ons door.

Uw werknemer ontvangt een brief van UWV met daarin zijn arbeidsongeschiktheidsgegevens. Zijn deze niet juist of gewijzigd? Zoals arbeidsongeschiktheidsklasse, loondervingsuitkering WAO en/of vervolguitkering WAO? Dan moet hij contact opnemen met UWV voor de laatste beslissing over zijn arbeidsongeschiktheidsgegevens en een kopie van deze beslissing sturen naar:

BPF Schilders
T.a.v. Institutioneel Pensioenbeheer
Antwoordnummer 5534
3700 VB  ZEIST

De premievrije voortzetting van de pensioenopbouw en het eventuele arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigen dan namelijk ook. Uw werknemer is daarom verplicht om alle wijzigingen in zijn arbeidsongeschiktheid aan ons door te geven.


Wat gebeurt er met het pensioen van uw werknemer als hij arbeidsongeschikt raakt?

Klik op onderstaande afbeelding voor een duidelijk overzicht.