Met pensioen gaan

Uw werknemer gaat met pensioen en stopt (gedeeltelijk) met werken. Hier leest u wat u moet doen. Ook leest u hier meer over de pensioenpresentaties die BPF Schilders jaarlijks op verschillende plaatsen geeft.

Wat moet u doen als uw werknemer met pensioen gaat en stopt met werken?

U hoeft alleen de datum uit dienst aan ons door te geven.

Meld uw werknemer af

Wat moet u doen als uw werknemer gedeeltelijk met pensioen gaat en gedeeltelijk blijft werken?

Als uw werknemer gedeeltelijk met pensioen gaat, gaat hij minder werken. Hij bouwt dan alleen nog pensioen op over de uren die hij werkt.

Wat moet u doen? Geef in Uw pensioenadministratie de minder verloonde uren op.

Geef wijziging door in Uw pensioenadministratie

Wat moet u doen als uw werknemer volledig met vervroegd pensioen gaat en blijft werken?

Als uw werknemer volledig met vervroegd pensioen gaat, maar bij u blijft werken of op een later moment weer bij u gaat werken, dan bouwt hij gewoon pensioen op over de uren die hij werkt. De pensioenregeling blijft van toepassing totdat uw werknemer zijn AOW-leeftijd heeft bereikt. 

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling)

Voor u als werkgever is het nu mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden. Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW-uitkering. Voorwaarde hiervoor is dat uittreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd van uw werknemer. Werknemers krijgen dan als het ware eerder een AOW-uitkering, betaald door u als werkgever.

Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over:

Let op: de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling) is geen pensioen
De RVU is geen onderdeel van de pensioenregeling van BPF Schilders, het is geen pensioen. Als uw werknemer vragen heeft over de RVU, dan moet hij deze aan u voorleggen. Wil uw werknemer een RVU aanvullen met pensioen? Dan kan hij ervoor kiezen om zijn ouderdomspensioen van BPF Schilders eerder in te laten gaan.

Hulp nodig bij het aanleveren van gegevens?

Welke gegevens levert u aan?

Download de handleiding Aanleveren gegevens

 

Onze specialist komt graag bij u langs

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Als werkgever heeft u daarin een informatieve taak. Heeft uw bedrijf circa 10 geïnteresseerde werknemers die meer willen weten over wat er mogelijk is binnen de pensioenregeling? Dan komt een van onze specialisten graag bij u langs om een pensioenbijeenkomst voor u en uw werknemers te verzorgen. 

Lees meer

Pensioenbijeenkomsten en pensioenspreekuren

Elk jaar organiseren wij pensioenbijeenkomsten en -spreekuren. Wij vinden het belangrijk om uw werknemers persoonlijk te informeren over hun pensioenmogelijkheden. Wij houden pensioenbijeenkomsten en spreekuren. Als uw werknemer dit jaar 55 is of 55 wordt of hij/zij is ouder, dan krijgt uw werknemer hiervoor persoonlijk een uitnodiging.