Looncontrole

Jaarlijks bezoeken onze adviseurs een aantal bedrijven voor een looncontrole. Maar waarom doen ze dit en welk belang hebben uw werknemers hier bij?

Waarom deze controle?

Het is belangrijk dat de bedrijfstak gezond is. Een gezonde bedrijfstak voorkomt oneerlijke concurrentie. Hiervoor is onder andere een juiste aanlevering van gegevens van belang zodat er voor werknemers een juiste pensioenopbouw plaats vindt.

Komt u in aanmerking voor een controle?

Wanneer u in aanmerking komt voor een controle wordt u hierover per post of per e-mail geïnformeerd.

Waarop wordt gecontroleerd?

De controle vindt plaats op de ingediende loonopgaven. De adviseur BPF Schilders bekijkt samen met u de loonopgaven en indien nodig worden deze aangepast. De administratie die voor deze controle beschikbaar moet zijn is:

  • de volledige loonadministratie over de laatste vijf jaar
  • alle arbeidsovereenkomsten
  • de jaarrekening van het laatste jaar, inclusief kolommenbalans