Looncontrole

Jaarlijks bezoeken onze adviseurs een aantal bedrijven* voor een looncontrole. Maar waarom doen ze dit en welk belang hebben uw werknemers hier bij?

Waarom deze controle?

Het is belangrijk dat de bedrijfstak gezond is. Een gezonde bedrijfstak voorkomt oneerlijke concurrentie. Hiervoor is onder andere een juiste aanlevering van gegevens van belang zodat er voor werknemers een juiste pensioenopbouw plaats vindt.

Komt u in aanmerking voor een controle?

Wanneer u in aanmerking komt voor een controle wordt u hierover per post of per e-mail geïnformeerd.

Waarop wordt gecontroleerd?

De controle vindt plaats op de ingediende loonopgaven. De adviseur BPF Schilders bekijkt samen met u de loonopgaven en indien nodig worden deze aangepast. De administratie die voor deze controle beschikbaar moet zijn is:

  • de volledige loonadministratie over de laatste vijf jaar
  • alle arbeidsovereenkomsten
  • de jaarrekening van het laatste jaar, inclusief kolommenbalans

Vanwege het coronavirus leggen wij momenteel minimaal bedrijfsbezoeken af. Dat betekent dat we de meeste looncontroles nog  ‘op afstand’ zullen uitvoeren. Wanneer u in aanmerking komt voor een controle, informeren wij u per post of per e-mail.

Om de controle voor u zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij om alle benodigde gegevens per e-mail toe te sturen. U kunt uw gegevens veilig toesturen door gebruik te maken van de beveiligde ‘securemail’ die u van ons ontvangt.