Looncontrole

Jaarlijks bezoeken onze adviseurs een aantal bedrijven voor een looncontrole. Maar waarom doen ze dit en welk belang hebben uw werknemers hier bij?

Waarom deze controle?

Het is belangrijk dat de bedrijfstak gezond is. Een gezonde bedrijfstak voorkomt oneerlijke concurrentie. Hiervoor is onder andere een juiste aanlevering van gegevens van belang zodat er voor werknemers een juiste pensioenopbouw plaats vindt.

Komt u in aanmerking voor een controle?

Wanneer u in aanmerking komt voor een controle wordt u hierover per post geïnformeerd.

Waarop wordt gecontroleerd?

De controle vindt plaats op de ingediende loonopgaven. De adviseur BPF Schilders bekijkt samen met u de loonopgaven en indien nodig worden deze aangepast. De administratie die voor deze controle beschikbaar moet zijn is:

  • de volledige loonadministratie over de laatste vijf jaar
  • alle arbeidsovereenkomsten
  • de jaarrekening van het laatste jaar, inclusief kolommenbalans
  • in- en verkoopfacturen

Extra controles vanwege lager pensioenloon dan minimum cao-loon

Er worden jaarlijks extra controles uitgevoerd bij werknemers met een lager pensioenloon dan het minimum cao-loon. Dit doen we om te voorkomen dat een werknemer te weinig pensioen opbouwt.

In sommige situaties is het gerechtvaardigd dat er een loon wordt opgegeven lager dan het minimum cao-loon. Het betreft de volgende situaties:

  • Uw werknemer heeft een Wajong uitkering. Is dat het geval? Stuurt u dan een kopie van het meest recente bewijs (waarin de einddatum vermeld wordt) van de loondispensatie van het UWV;
  • Uw werknemer is WSW-er. Is dat het geval? Stuurt u ons dan een kopie het bewijs van de banenafspraak met de gemeente in. Het loon moet wel altijd boven het wettelijk minimumloon liggen;
  • Uw werknemer is leerling/ aspirant en is ingedeeld in de aanloopschaal/ leerlingschaal. Wil u ons in dat geval een kopie van de arbeidsovereenkomst en een kopie van de laatste loonstrook sturen ? Het loon van een 22-jarige of ouder moet wel altijd boven het wettelijk minimumloon liggen.
  • De cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is niet van toepassing op uw werknemer. Is dat het geval? Neem dan contact met ons op om te bepalen welke bewijsstukken u moet opsturen.

Is uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan bent u verplicht het hogere loon op te geven maar dan met een verminderd aantal gewerkte uren. Ook hierbij geldt minimaal het minimum cao-loon.