Pensioenpakket

De meeste werknemers in Nederland bouwen via hun werkgever pensioen op. Vaak is deelname aan zo'n regeling verplicht. Graag vertellen wij meer over de pensioenregeling van BPF Schilders. Bij BPF Schilders bouwen uw werknemers ouderdomspensioen en partner- en wezenpensioen op. Dit is automatisch geregeld. Lees hier alles over het pensioenpakket.

Ouderdomspensioen

Wanneer uw werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt hij ouderdomspensioen. Waar bestaat het pensioen uit en wat zijn de keuzemogelijkheden voor vervroegd pensioen?

Lees meer

Partnerpensioen

Wanneer uw werknemer overlijdt, ontvangt de partner een pensioenuitkering. Hoe kan de partner aangemeld worden en wat is de hoogte van het partnerpensioen?

Lees meer

Wezenpensioen

Wanneer uw werknemer overlijdt, ontvangen zijn kinderen, tot 23 jaar, een wezenpensioen. Wat zijn de voorwaarden en hoeveel ontvangen zij?

Lees meer

Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Bij ontslag of wanneer uw werknemer tijdelijk minder gaat werken of verdienen, is het mogelijk om de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Hoe werkt dit en onder welke voorwaarden kan hij dit doen?

Lees meer 

Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid

Is uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en ontvangt hij een WIA-uitkering? Dan kan hij recht hebben op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Hij betaalt dan geen of minder premie terwijl hij wel (gedeeltelijk) pensioen opbouwt.

Lees meer

Stijging van het pensioen

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat het pensioen van uw werknemers zijn waarde houdt. Wat is toeslagverlening en houdt het pensioen zijn waarde?

Lees meer

Pensioenpremie

De pensioenpremie van uw werknemer betaalt u samen. Wat gebeurt er met de ingelegde premie en wat zijn de verschillende premiepercentages en –variabelen? 

Lees meer

Voordelen collectief pensioen

Alle werknemers in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf zijn verplicht om pensioen op te bouwen bij BPF Schilders. Maar wat zijn nu de voordelen?

Lees meer