Voordelen collectief pensioen

Een collectief pensioen staat voor solidariteit en delen van risico’s. Hieraan zitten veel voordelen.

Alle voordelen van de pensioenregeling van BPF Schilders leest u op deze pagina. Of bekijk het filmpje. In nog geen 2 minuten bent u helemaal op de hoogte.

Lage kosten

Bij BPF Schilders bouwt iedereen voor een vaste premie pensioen op, met al de collega-schilders samen. Het risico’s wordt dus met de collega’s gedeeld. Daardoor en omdat BPF Schilders voor veel mensen tegelijk pensioen regelt, kan dat tegen relatief lage kosten. Daar komt bij dat BPF Schilders geen winstdoelstelling heeft. Kortom, iedereen krijgt een goed pensioen voor een relatief lage premie.

Pensioen voor de partner zolang die leeft

Als er sprake is van overlijden, is er een groot verschil tussen de pensioenregeling van BPF Schilders en andere pensioenoplossingen. Bij BPF Schilders heeft- de partner na het overlijden van uw medewerker mogelijk recht op een levenslang partnerpensioen.  De hoogte van het partnerpensioen wordt dan berekend alsof uw medewerker tot de AOW-leeftijd pensioenpremie had betaald.

Stel: uw medewerker overlijdt op zijn 40ste. BPF Schilders doet dan alsof hij tot zijn AOW-leeftijd pensioen heeft opgebouwd. Dat hogere bedrag telt mee om te berekenen hoeveel partnerpensioen de partner krijgt. Bij veel andere pensioenoplossingen krijgt de partner na zijn overlijden een bedrag in één keer. Dat kan een flinke som geld zijn. Maar bedenk wel dat het niet meer is dan dat hij tot zijn overlijden bij elkaar heeft gespaard.

Bij arbeidsongeschiktheid: geen premie, wel pensioenopbouw

Als uw medewerker arbeidsongeschikt is, kan hij niet meer werken en verdient hij minder of niets. Maar de pensioenopbouw hoeft dan niet te stoppen. Als hij aan de voorwaarden voldoet, bouwt hij bij BPF Schilders namelijk pensioen op zonder dat hij daarvoor premie betaalt. Dit heet premievrije pensioenopbouw. Andere pensioenoplossingen kennen dit meestal niet.

 

Wilt u zich bij ons aansluiten?

Vallen de werkzaamheden van uw bedrijf voor minder dan 50% onder de werkingssfeer van BPF Schilders? Dan kunt u er toch voor kiezen dat uw werknemers pensioen opbouwen bij BPF Schilders. Voorwaarde is dat de activiteiten van uw werknemer passen bij de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetsector. Dat is bijvoorbeeld bij uitzendbureaus het geval.

Lees meer over vrijwillige (contractuele) aansluiting