Nieuwe werknemer

Uw nieuwe werknemer bouwt ook pensioen op bij BPF Schilders. Welke informatie over pensioen kunt u uw nieuwe werknemer geven en waar kunnen wij u bij helpen?

Lees meer

Verlof

Gaat uw werknemer met onbetaald verlof? Dan ontvangt hij geen salaris en bouwt hij dus ook geen pensioen op.

Lees meer

Ontslag

Uw werknemer neemt of krijgt ontslag en gaat uit dienst. Wat zijn de gevolgen voor de opbouw van het pensioen?

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid

U betaalt de eerste twee ziektejaren het loon door. Na twee jaar ziekte bepaalt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Maar wat gebeurt er met de pensioenopbouw?

Lees meer

Verandering privesituatie werknemer

Verandert er iets in de privésituatie van uw werknemer? Dan kan dit invloed hebben op het pensioen.

Lees meer

Overlijden

Overlijdt uw werknemer? Dan geeft de gemeente waar uw werknemer woont, aan ons door op welke dag uw werknemer is overleden.

Lees meer

Klant worden

Wordt u werkgever in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf? Dan bouwen uw werknemers pensioen op bij BPF Schilders. U wordt als werkgever klant bij BPF Schilders.

Lees meer

Informeren werknemers

Als werkgever heeft u de taak om uw werknemers te informeren over hun pensioen. Uiteraard helpen wij u hierbij.

Lees meer

(Langdurig) zieke werknemer

Meldt uw werknemer zich ziek? Dan geeft u dit door aan uw arbodienstverlener en/of verzuimverzekeraar. Wat moet u doen als uw medewerker 260 dagen (gelijk aan 1 jaar) ziek is?

Lees meer

Met pensioen gaan

Uw werknemer gaat met pensioen of stopt (gedeeltelijk) met werken. Wat moet u aan ons doorgeven?

Lees meer

Waardeoverdracht

Heeft uw nieuwe werknemer bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? Dan kan hij dat pensioen meenemen naar BPF Schilders.

Lees meer

Uitzendkracht

Uitzendkrachten kunnen kiezen of ze bij StiPP of BPF Schilders pensioen op willen bouwen.

Lees meer

Aan- of afmelden als werkgever

Wat moet u doen als u werknemers in dienst neemt? Wijzigt de rechtsvorm van uw bedrijf of wilt u zich uitschrijven?

Lees meer