Ontslag

Uw werknemer neemt of krijgt ontslag en gaat uit dienst. Dan stopt de pensioenopbouw bij BPF Schilders. Uitdiensttreding heeft verschillende gevolgen voor de opbouw van het pensioen. Het is goed om uw werknemer te informeren over de gevolgen.

Uw werknemer afmelden bij BPF Schilders via Uw pensioenadministratie

Bij uitdiensttreding van uw werknemer, stopt zijn pensioenopbouw. Het is nodig om uw werknemer af te melden en de datum van uitdiensttreding door te geven. Dit doet u via Uw pensioenadministratie.​​​​

Wilt u hulp bij het aanleveren van gegevens?
Verwacht u de werknemer na een korte werkloosheidsperiode weer in dienst te nemen?

Bijvoorbeeld als er sprake is van winter- of crisiswerkloosheid? U kunt dan overwegen om uw werknemer aan u te binden door met hem af te spreken (een deel van) de premie te vergoeden als hij voor vrijwillige voortzetting kiest. Vaak wordt een ontslag vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die u met de werknemer sluit. In deze vaststellingsovereenkomst kunt u dan ook een vergoeding voor de voortzetting van de pensioenopbouw opnemen. Uw accountant of een adviseur van uw werkgeversorganisatie kan u daar meer over vertellen.  

Ook pensioen in het laagseizoen.

Uw werknemer mag in het hoogseizoen in overleg met u, meer uren werken dan contractueel is afgesproken. De cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf (SAVG) biedt via het jaarmodel die mogelijkheid. Daardoor kan hij sparen voor doorbetaald verlof in het laagseizoen. U hoeft hem dan niet te ontslaan als gevolg van minder werkzaamheden in het laagseizoen. In de cao leest u meer over de toetsingstermijn van het jaarmodel.​

Wat gebeurt er als mijn werknemer na zijn ontslag uitzendkracht wordt?

Uitzendkrachten* vallen in principe onder het pensioenfonds voor de uitzendbranche StiPP. Maar uitzendkrachten kunnen ook pensioen opbouwen bij BPF Schilders. Het uitzendbureau dient dan schriftelijk bij StiPP vrijstelling te verzoeken van deelneming in StiPP.

* Tot uitzendkracht wordt ook gerekend de medewerker die tijdelijk vanuit een uitzendbureau gedetacheerd is.

Meer informatie.

Vrijwillig voortzetten van de pensioenopbouw op eigen kosten: wat houdt dat in?

Bij uitdiensttreding stopt de pensioenopbouw bij BPF Schilders. Uw werknemer kan ervoor kiezen om zijn pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Ook als hij gebruik maakt van een bijzonder verlof. Uw werknemer betaalt dan de volledige premie: het werkgeversdeel en het werknemersdeel. Wel mag u afspraken maken met uw werknemer om (een deel van) de premie te vergoeden als hij/zij kiest voor vrijwillige voortzetting. Binnen negen maanden na zijn uitdiensttreding kan hij hiervoor een offerte aanvragen. Uw werknemer kan maximaal drie jaar lang vrijwillig pensioen opbouwen. De vrijwillige voortzetting gaat in met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de dienstbetrekking van uw werknemer is geëindigd.​ De vrijwillige voortzetting mag niet aanvangen in de periode van drie jaar voorafgaand aan de pensioendatum.


Meld uw werknemer af via Uw pensioenadministratie