(Langdurig) zieke werknemer

Wanneer uw werknemer zich ziek meldt dan geeft u dit door aan uw arbodienstverlener en/of verzuimverzekeraar. U hoeft de ziekmelding niet aan ons door te geven. Onder ziektedagen verstaan wij werkdagen waarop door ziekte niet wordt gewerkt. Is uw medewerker 260 dagen (gelijk aan 1 jaar) ziek? Lees hieronder wat u moet doen.

Wat moet u doen als uw werknemer 260 dagen ziek is.

​​Heeft uw werknemer de 260e ziektedag bereikt? Dan geeft u dit met het onderstaande formulier aan ons door. Na de 260e ziektedag betaalt u geen premie meer voor het pensioenfonds. De 260 dagen ziekte zijn gelijk aan 1 jaar.

Formulier bereiken 260e ziektedag

Wat moet u doen als uw werknemer weer gedeeltelijk gaat werken.

Gaat uw werknemer weer gedeeltelijk werken? Dan vult u een aanvullende loonopgave in. Over deze gewerkte uren worden de normale premies geheven. Het formulier vindt u hieronder.

Formulier 'Aanvullende Loonopgave'

Wat moet u doen als uw werknemer weer volledig gaat werken.

Gaat uw werknemer weer volledig werken? Dan geeft u dit met onderstaand formulier aan ons door.

Formulier 'Hersteldmelding' 


Uw werknemer wordt ziek. Wat moet u doen?

Download het  overzicht