(Langdurig) zieke werknemer

Wanneer uw werknemer zich ziek meldt dan geeft u dit door aan uw arbodienstverlener en/of verzuimverzekeraar. U hoeft de ziekmelding niet aan ons door te geven. Onder ziektedagen verstaan wij werkdagen waarop door ziekte niet wordt gewerkt. Is uw medewerker 260 dagen (gelijk aan 1 jaar) ziek? Lees hieronder wat u moet doen.

Is uw werknemer 260 dagen ziek? Vul dit formulier dan in.

Heeft uw werknemer de 260e ziektedag bereikt? Dan geeft u dit met het onderstaande formulier aan ons door. Na de 260e ziektedag betaalt u geen premie meer voor het pensioenfonds. De 260 dagen ziekte zijn gelijk aan 1 jaar.

Formulier bereiken 260e ziektedag

Aanvullende loonopgave: vul dit in als uw werknemer weer gedeeltelijk gaat werken.

Gaat uw werknemer weer gedeeltelijk werken? Dan vult u een aanvullende loonopgave in. Over deze gewerkte uren worden de normale premies in rekening gebracht. Het formulier vindt u hieronder.

Formulier 'Aanvullende Loonopgave'

Uw werknemer is hersteld. Wat moet u doen als uw werknemer weer volledig gaat werken?

Gaat uw werknemer weer volledig werken? Dan geeft u dit met onderstaand formulier aan ons door.

Formulier 'Hersteldmelding'


Uw werknemer wordt ziek. Wat moet u doen?

Download het overzicht

Lees meer bij Arbeidsongeschiktheid

Ziekte bij einde tijdelijk dienstverband

Heeft u een werknemer met een tijdelijk dienstverband? En is hij/zij aan het einde van dit dienstverband ziek? Dan heeft uw werknemer mogelijk recht op het premievrij voortzetten van zijn pensioenopbouw.

Voorwaarden

  • Uw werknemer neemt deel aan de pensioenregeling van BPF Schilders.
  • De eerste ziektedag van uw werknemer ligt vóór de dag waarop het
    tijdelijk dienstverband eindigt.
  • Uw werknemer is nog geen 53 weken (260 werkdagen) ziek.
  • Uw werknemer heeft op de eerste werkloosheidsdag recht op een Ziektewetuitkering in plaats van een WW-uitkering. Het maakt daarbij niet
    uit of UWV de ziektewetuitkering betaalt of u als eigenrisicodrager.

Wat moet uw werknemer doen?

Voldoet uw werknemer aan de voorwaarden? Dan dient hij/zij digitaal of schriftelijk een verzoek in bij BPF Schilders om de pensioenopbouw premievrij voort te zetten. Bij het verzoek moeten de volgende bewijsmiddelen worden meegestuurd:

  • Bewijs van einde tijdelijk dienstverband.
  • Bewijs dat vanaf de eerste werkloosheidsdag een Ziektewetuitkering van UWV of werkgever wordt ontvangen in plaats van Werkloosheidsuitkering.