Uitstel invoering mogelijkheid eenmalige uitkering deel pensioen

26 januari 2023

Er is een voorstel voor een wetswijziging ingediend bij de Tweede Kamer. Als deze wetswijziging ingaat, kan uw werknemer ervoor kiezen een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer te laten uitbetalen op het moment dat hij met pensioen gaat. De ingangsdatum van deze wettelijke mogelijkheid is uitgesteld naar 1 januari in 2024.

Wet bedrag ineens

De Wet bedrag ineens geeft uw werknemer het recht om eenmalig maximaal 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer te laten uitbetalen. Uw werknemer kan natuurlijk ook kiezen voor minder dan 10%. Deze keuze maakt hij op het moment dat hij met pensioen wilt gaan. Uw werknemer mag zelf weten waar hij dit geld aan uitgeeft.

Is uw werknemer van plan om eerder met pensioen te gaan dan op uw AOW-leeftijd? Dan kan het voor hem interessant zijn om toch later met pensioen te gaan, zodat hij gebruik kan maken van deze nieuwe wet.

Soms kan het onvoordelig zijn om een bedrag in één keer te laten uitbetalen. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw werknemer meer belasting moet betalen. Of dat eventuele toeslagen die hij ontvangt, lager worden of komen te vervallen. Het is belangrijk dat uw werknemer zich goed laat informeren voordat hij de keuze maakt om een bedrag in één keer te laten uitbetalen.

De invoering van de wet is opnieuw uitgesteld naar 1 januari in 2024. Of dit gehaald wordt weten we nog niet 100% zeker. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen wij u en uw werknemers hiervan op de hoogte.

Pensioenakkoord

De Wet bedrag ineens komt voort uit het pensioenakkoord. Daarin staan nieuwe afspraken over pensioen en de Algemene Ouderdomswet (AOW). Als gevolg van het pensioenakkoord wordt er ook gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat zorgt ervoor dat pensioenregelingen bij pensioenfondsen duidelijker en persoonlijker worden.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel en wat dit voor u betekent.