Wijziging in pensioenreglement BPF Schilders

Het pensioenreglement van BPF Schilders is gewijzigd. U leest in het pensioenreglement belangrijke regels en afspraken voor het pensioen. Er zijn vier belangrijke wijzigingen.

1. Klachtenregeling

Is uw werknemer niet tevreden met onze reactie op zijn klacht? Dan heeft hij een geschil. Hij kan zijn geschil vanaf 1 januari voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). De Ombudsman Pensioenen maakt deel uit van deze commissie. Als u als werkgever een geschil heeft, kunt u uw geschil voorleggen aan de rechter.

2. Pensioen vervroegen

Uw werknemer kunt vanaf 1 januari 2024 binnen 10 jaar voor zijn AOW-leeftijd zonder voorwaarden met pensioen gaan. Uw werknemer kan ook een deel van zijn pensioen alvast in laten gaan. De afspraak dat hij vanaf zijn 55ste met pensioen kan, vervalt.

3. Vrijwillig doorgaan met pensioenopbouw

Eindigt de deelname van uw werknemer aan het pensioen van BPF Schilders? Dan kan hij ervoor kiezen om zijn deelname nog maximaal drie jaar te verlengen. Dat noemen we vrijwillige voortzetting. Ook als zijn deelname binnen drie jaar voor zijn AOW-datum stopt, kan dat.

4. Rekenmethode toeslag

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat het pensioen van uw werknemer zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken is het onze ambitie het pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Het bestuur besluit elk jaar of dat ook kan. Daarvoor kijkt het bestuur of er genoeg financiële ruimte is.

Voor de verhoging van het pensioen vanaf 1 januari 2024, rekenden we met een gemiddelde van de prijsstijging over iedere periode van één jaar (in de periode oktober jaar (t-1) tot en met september jaar (t)). We noemen het gemiddelde waarmee we rekenden de beleidsprijsindex. Voorheen berekenden we een verhoging van uw pensioen over de periode 30 september (t-1) tot en met 30 september (t). Dit noemen wij de prijsindex.

Wat is het pensioenreglement?

In het pensioenreglement leest u de regels en afspraken voor uw pensioen. Bijvoorbeeld wat BPF Schilders voor u doet, maar ook wat u zelf moet regelen.

Lees het volledige pensioenreglement