Loongegevens

U geeft iedere vier weken de actuele loongegevens van uw werknemers en hun gewerkte uren aan ons door. Dit doet u via de Periodieke Loon Opgave (PLO).

Hoe en wanneer levert u de Periodieke Loon Opgave (PLO) aan?

Dit kan uitsluitend digitaal via uw pensioenadministratie. Dit biedt u verschillende voordelen:

  • Uw pensioenadministratie controleert automatisch de gegevens die u invult. Dit verkleint de kans op fouten.
  • Uw gegevens worden direct verwerkt.
  • U kunt uw gegevens direct online inzien en wijzigen.
  • Uw pensioenadministratie werkt eenvoudig.

Uploaden zelf aangemaakt bestand
U kunt een zelf aangemaakt bestand vanuit uw (loon)administratie indienen via 'uw pensioenadministratie. Na ontvangst worden uw gegevens automatisch gecontroleerd en ingevoerd in onze administratie.

Download de digitale handleiding aanleveren gegevens

Download de aanleverdata

Welke gegevens levert u aan? De handleiding informeert u over het digitaal aanleveren van de Periodieke Loonopgave (PLO) en de Aan- en Afmelding Dienstbetrekking (AAD) aan PGGM, via zelf aangemaakte bestanden vanuit uw (loon)administratie. Na ontvangst worden uw gegevens automatisch gecontroleerd en ingevoerd in onze administratie, waardoor de verwerkingstijd wordt verkort. 

Salarispakket

Maakt u gebruik van een salarissoftwarepakket voor uw loonadministratie? Dit doet u via 'uw pensioenadministratie'.

Wat levert u aan?

Bij fulltime werken levert u aan: 20 dagen en 150 uren. Dat betekent dat u ook atv-, verlof- en feestdagen doorgeeft. 

Opgenomen verlof betaalt dus door en om deze reden geeft u dit ook aan ons door.

Er zijn een paar uitzonderingen:

  • Parttimers: voor hen geeft u de uren en dagen door die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken.
  • Nul-uren contracten en oproepkrachten: voor hen geeft u ook het feitelijk aantal gewerkte dagen en uren door.
  • Onbetaald verlof: heeft een werknemer onbetaald verlof opgenomen? Dan hoeft u deze dag(en) niet door te geven.

Hoe levert u de Periodieke Loon Opgave (PLO) aan als uw werknemer (een) seniordag(en) opneemt?

Bij opname van een seniorendag kan het zo zijn dat uw werknemer een ander pensioengevend loon heeft dan normaal.

Volgens de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf krijgt uw werknemer een seniorendag uitbetaald tegen € 10,00 per uur (maximaal € 75,00 bruto per dag).

In de PLO moet het daadwerkelijk betaalde loon worden doorgegeven. Dit betekent dus dat u een gesplitste loonregel moet indienen. Per loonregel geeft u dagen, uren, uurloon of salaris door. 

Indien u een deel van de periode aanlevert dan wordt de loonregel nadat u heeft opgeslagen automatisch gesplitst. U kunt daarna alsnog de seniorendag invullen.

Waarom voert BPF Schilders looncontroles uit en welk belang hebben uw werknemers hier bij?

Kijk bij Looncontrole voor meer informatie.

Wilt u uren opgeven voor verkoper of winkelpersoneel?

Voor de UTA beroepencodes 318 (winkelpersoneel) en 319 (verkoper) werd in het verleden wel eens 160 uur opgegeven bij een 40-urige werkweek. Dit is volgens het pensioenreglement niet toegestaan.

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst van meer dan 37,5 uur per week en worden er structureel meer uren gewerkt?

Dan dient u over deze meer-uren premies af te dragen. Uw werknemer bouwt over deze meer-uren pensioen op..

In het voorbeeld hieronder ziet u hoe u het uurloon verhoogt:

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst waarin is afgesproken dat hij structureel 40 uren per week werkt. Zijn vaste 4-wekenloon is € 2.880,00 (uurloon is € 18,00).

Vaste 4-wekenloon:

4 x 40 uur x € 18,00 = € 2.880,00

Het pensioenuurloon op de loonopgave aan BPF schilders wordt dan:

€ 2.880,00 / 4 X 37,5 uur = € 19,20

U dient dan het uurloon te verhogen en in de rubriek ‘verloonde uren’ maximaal 150 uur op te geven.

Heeft u toch nog vragen over de manier van verhogen van het uurloon? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice voor het maken van een berekening.

Aanmelden stagiair

Ook een stagiair/practicant (beroepencode 333) valt onder de pensioenregeling en moet worden aangemeld bij het Pensioenfonds. Alleen als er sprake is van een onkostenvergoeding (dit moet blijken uit de stageovereenkomst) valt hij niet onder de verplichtstelling en is er geen premieplicht.

Levert u niets of niet volledige loongegevens aan?

Zorgt u ervoor dat de loongegevens binnen 14 dagen na afloop van een loonperiode bij ons binnen zijn. Levert u de loongegevens niet op tijd aan? Dan ontvangt u van ons een herinnering.
Reageert u daar niet tijdig op? Dan worden de gegevens door ons vastgesteld. Dit gebeurt op basis van het maximum uurloon (zie de tabel bij Pensioenpremie en –variabelen) en het maximaal aantal uren en dagen in die periode. De factuur voor de desbetreffende werknemer is meestal hoger dan een reguliere factuur die is gebaseerd op werkelijke gegevens. Dit kunt u voorkomen door de loongegevens tijdig bij ons aan te leveren.

Download hier de aanleverdata

Hoe kunt u correcties doorvoeren op een ingediende Periodieke Loon Opgave?

U kunt dit corrigeren in uw pensioenadministratie. Daar corrigeert u de betreffende loonregel. Als u in de loonregel op het potloodje klikt dan kunt u de loongegevens corrigeren.

Hoe machtig ik mijn administratiekantoor?

Uw administratiekantoor verzorgt uw loonadministratie en kan na uw machtiging ook periodiek de loongegevens aanleveren. U blijft de factuur ontvangen en betaalt deze zelf. U kunt uw administratiekantoor machtigen via uw pensioenadministratie.

Wat moet u doen als u tijdelijk geen personeel meer heeft?

Meld uw werknemer(s) af via 'Afmelden medewerker' in uw pensioenadministratie. Heeft u uw werknemers afgemeld en heeft u geen personeel meer? Dan hoeft u geen periodieke loonopgave meer in te dienen.

Wat moet u doen als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord voor uw pensioenadministratie bent vergeten?

Kijk bij 'Over inloggen' bij de veelgestelde vragen.

Download de aanleverdata 2021