Loongegevens

U geeft iedere vier weken de actuele loongegevens van uw werknemers en hun gewerkte uren aan ons door. Dit doet u via de Periodieke Loon Opgave (PLO).

Hoe en wanneer levert u de Periodieke Loon Opgave (PLO) aan?

Dit kan uitsluitend digitaal via Uw pensioenadministratie. Dit biedt u verschillende voordelen:

 • Uw pensioenadministratie controleert automatisch de gegevens die u invult. Dit verkleint de kans op fouten.
 • Uw gegevens worden direct verwerkt.
 • U kunt uw gegevens direct online inzien en wijzigen.
 • Uw pensioenadministratie werkt eenvoudig.

Uploaden zelf aangemaakt bestand
U kunt een zelf aangemaakt bestand indienen via 'Uw pensioenadministratie'. Na ontvangst worden uw gegevens automatisch gecontroleerd en ingevoerd in onze administratie.

Welke gegevens levert u aan?
De handleiding informeert u over het digitaal aanleveren van de Periodieke Loonopgave (PLO) en de Aan- en Afmelding Dienstbetrekking (AAD) aan PGGM. 

Download de handleiding Digitale aanlevering

Download de aanlever- en factuurdata

Salarispakket

Maakt u gebruik van een salarissoftwarepakket voor uw loonadministratie? Dit doet u via 'Uw pensioenadministratie'.

Wat levert u aan?

Bij fulltime werken levert u aan: 20 dagen en 150 uren. Dat betekent dat u ook atv-, verlof- en feestdagen doorgeeft. 

Opgenomen verlof betaalt u dus door en om deze reden geeft u dit ook aan ons door.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Parttimers: voor hen geeft u de uren en dagen door die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken.
 • Nul-uren contracten en oproepkrachten: voor hen geeft u het aantal verloonde dagen en uren door.
 • Onbetaald verlof: heeft een werknemer onbetaald verlof opgenomen? Dan hoeft u deze dag(en) niet door te geven.

 

Seniorenuren opgeven in de Periodieke Loon Opgave (PLO)

Volgens de cao krijgt uw werknemer een seniorendag uitbetaald tegen € 10,00 per uur (maximaal € 75,00 bruto per dag). Wanneer een werknemer een seniorendag opneemt, mag u voor deze dag dit uurloon (€ 10,00) opgeven. Dit is dan het uurloon waarover de pensioenpremie wordt berekend voor de seniorendag.

Voor de loonaanlevering betekent dit dat u dan een gesplitste loonregel moet indienen. Per loonregel geeft u de bijbehorende dagen, uren, uurloon of salaris door. De opgenomen seniorendag moet dus in een aparte loonregel worden opgegeven wanneer het uurloon/salaris afwijkt van het normale uurloon/salaris.

Hoe splitst u een loonregel (direct in werkgeversportaal)?

 • Selecteer in het werkgeversportaal de betreffende periode
 • Klik bij de betreffende werknemer op het potloodje achter de loonregel
 • Heeft de werknemer 1 seniorendag opgenomen? Dan past u de datum van ‘periode t/m’ aan naar de laatste donderdag in deze periode
 • Klik op opslaan en sluiten

Door bovenstaande actie wordt er een nieuwe (deel-)periode aangemaakt. Hier kunt u dan 7,50 uur opgeven met een uurloon van € 10,00

U kunt natuurlijk ook een gesplitste loonregel (dus twee regels in één periode) opgeven in het digitale bestand.

Waarom voert BPF Schilders looncontroles uit en welk belang hebben uw werknemers hier bij?

Kijk bij Looncontrole voor meer informatie.

Werkt uw werknemer structureel meer dan 37,5 uur per week?

Voor de UTA beroepencodes 318 (winkelpersoneel) en 319 (verkoper) werd in het verleden wel eens 160 uur opgegeven bij een 40-urige werkweek. Dit is volgens het pensioenreglement niet toegestaan.

Werkt uw werknemer meer dan 7,5 uur per dag? Of heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst van meer dan 37,5 uur per week?

Dan wordt er afgeweken van de cao. Over deze meer-uren moet u namelijk meer premies afdragen. Uw werknemer bouwt over deze meer-uren pensioen op, omdat hij structureel meer uren werkt.

In het voorbeeld hieronder ziet u hoe u het uurloon verhoogt:

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst waarin is afgesproken dat hij structureel 40 uren per week werkt. Zijn vaste 4-wekenloon is € 2.880,00 (uurloon is € 18,00).

Vaste 4-wekenloon:

4 x 40 uur x € 18,00 = € 2.880,00

Het pensioenuurloon op de loonopgave aan BPF schilders wordt dan:

€ 2.880,00 / 4 X 37,5 uur = € 19,20

U dient dan het uurloon te verhogen en in de rubriek ‘verloonde uren’ maximaal 150 uur op te geven.

Heeft u toch nog vragen over de manier van verhogen van het uurloon? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice voor het maken van een berekening.

Is er sprake van incidenteel meer uren werken?

Dit zijn overuren en daarover wordt geen premie afgedragen. Hierover wordt ook geen pensioen opgebouwd. Het valt immers niet onder het afgesproken loon. De pensioenopbouw vindt plaats op basis van de contracturen.

Regeling Generatiepact (80/90/100% regeling)

Onlangs zijn cao-partijen zijn tot een nieuwe cao SAVG gekomen. Onderdeel van de cao is de Regeling Generatiepact. Met ingang van 1 januari 2022 kunnen werknemers vanaf 60 jaar (waarbij de leeftijd jaarlijks wordt aangepast op basis van de ontwikkeling van de AOW-gerechtigde leeftijd) onder voorwaarden daarvan gebruik maken, gebaseerd op 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. Voor de pensioenopbouw hebben het minder werken en het lagere loon geen gevolgen. De pensioenpremie wordt dan nog steeds gebaseerd op het aantal uren en het PRIS-uurloon dat de werknemer werkte vóór ingang van de Regeling Generatiepact.

Voorbeeld 

 

Arbeidsduur per week vóór Regeling Generatiepact:                 

37,5 uur (150 uur PRIS-periode)

Arbeidsduur per week tijdens Regeling Generatiepact:               

30,0 uur (120 uur PRIS-periode)

PRIS-uurloon vóór Regeling Generatiepact:                               

€ 17,50 (100%)

PRIS-uurloon tijdens Regeling Generatiepact:                            

€ 15,75 (90% van € 17,50) 

Door te geven gegevens:

 

Gewerkte uren (= arbeidsduur vóór Regeling Generatiepact):     

37,5 uur (150 uur PRIS-periode)

PRIS-uurloon (= uurloon vóór Regeling Generatiepact):             

€ 17,50 (100%)

Aanmelden stagiair

Ook een stagiair/practicant (beroepencode 333) valt onder de pensioenregeling en moet worden aangemeld bij het Pensioenfonds. Alleen als er sprake is van een onkostenvergoeding (dit moet blijken uit de stageovereenkomst) valt hij niet onder de verplichtstelling en is er geen premieplicht.

Levert u niets of niet volledige loongegevens aan?

Zorgt u ervoor dat de loongegevens binnen 14 dagen na afloop van een loonperiode bij ons binnen zijn. Levert u de loongegevens niet op tijd aan? Dan ontvangt u van ons een herinnering.
Reageert u daar niet tijdig op? Dan worden de gegevens door ons vastgesteld. Dit gebeurt op basis van het maximum uurloon (zie de tabel bij Pensioenpremie en –variabelen) en het maximaal aantal uren en dagen in die periode. De factuur voor de desbetreffende werknemer is meestal hoger dan een reguliere factuur die is gebaseerd op werkelijke gegevens. Dit kunt u voorkomen door de loongegevens tijdig bij ons aan te leveren.

Download hier de aanlever- en factuurdata

Hoe kunt u correcties doorvoeren op een ingediende Periodieke Loon Opgave?

U kunt dit corrigeren in Uw pensioenadministratie. Daar corrigeert u de betreffende loonregel. Als u in de loonregel op het potloodje klikt dan kunt u de loongegevens corrigeren.

Ook kunt u een correctie indienen via een digitaal bestand. De loonregel die eerder is aangeleverd wordt hierdoor vervangen.

Wat moet u doen bij het opnemen van zorgverlof en geboorteverlof (Wet Wieg)?

Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan. WIEG moet zorgen voor een betere balans tussen werk en privé door onder andere langer geboorteverlof voor partners van vrouwen die net bevallen zijn. In deze wet staat dat de werknemer naast het gewone geboorteverlof (vijf doorbetaalde verlofdagen) ook recht heeft op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Deze vijf weken moeten binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Ook mag uw werknemer naar wens het verlof uitspreiden over deze zes maanden. Het recht op dit extra verlof ontstaat als het kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt. Tijdens het aanvullend verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Er zijn hierbij drie mogelijkheden:

 • De uitkering* wordt direct door het UWV aan uw werknemer betaald.
  In dit geval hoeft u over de opgenomen uren geen loongegevens aan BPF Schilders aan te leveren. Uw werknemer bouwt geen pensioen op.
 • U betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV.
  U levert BPF Schilders over de opgenomen uren 70% van het uurloon en 100% van het aantal uren aan. Uw werknemer bouwt gedeeltelijk pensioen op.
 • U betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV. Ook vult u het loon van uw werknemer aan tot 100%.
  U levert BPF Schilders over de opgenomen uren 100% van het uurloon en 100% van het aantal uren aan. Uw werknemer bouwt het reguliere pensioen op.

*De UWV-uitkering bedraagt maximaal 70% van het uurloon (met een vastgesteld maximumuurloon).

Wanneer uw werknemer met geboorteverlof gaat, vraagt u een uitkering aan bij het UWV. Afhankelijk van de keuze die u maakt, wordt de uitkering aan u of direct aan uw werknemer betaald. Wanneer u zelf uw werknemer uitkeert, betaalt u over dit loon pensioenpremie. Hierdoor blijft uw werknemer pensioen opbouwen. Wanneer uw werknemer de uitkering via het UWV ontvangt, is dit niet het geval. Dit heeft gevolgen voor het uiteindelijke pensioenkapitaal van uw werknemer. Wilt u meer weten over WIEG? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.

Wat moet u doen als u tijdelijk geen personeel meer heeft?

Meld uw werknemer(s) af via 'Afmelden medewerker' in Uw pensioenadministratie. Heeft u uw werknemers afgemeld en heeft u geen personeel meer? Dan hoeft u geen periodieke loonopgave meer in te dienen.

Wat moet u doen als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord voor Uw pensioenadministratie bent vergeten?

Kijk bij 'Over inloggen' bij de veelgestelde vragen.

Hoe machtig ik mijn administratiekantoor?

Uw administratiekantoor verzorgt uw loonadministratie en kan na uw machtiging ook periodiek de loongegevens aanleveren. U blijft de factuur ontvangen en betaalt deze zelf. U kunt uw administratiekantoor machtigen via Uw pensioenadministratie.

 

Download

Aanlever- en factuurdata

Handleiding Digitale aanlevering