Aanvullende loonopgave

Hier geeft u de gewerkte uren op van uw werknemer die gedeeltelijk ziek is. Over de gewerkte uren berekenen wij de normale premies.

Geef op de reguliere periodieke loonopgave altijd de totale 20 dagen en 150 uur op. Voor gewerkte uren vult u deze aanvullende loonopgave in. Valt de begin- of de einddatum van het tweede ziektejaar in de periode die u opgeeft? Dan vult u voor deze periode de gewerkte dagen en uren in die alleen betrekking hebben op het tweede ziektejaar.