Pensioenpremie

Het bestuur van BPF Schilders stelt de hoogte van de pensioenpremie jaarlijks vast. In 2022 is de premie die u aan BPF Schilders betaalt 30,1% van de pensioengrondslag.

De meeste werknemers in Nederland bouwen via hun werkgever pensioen op. Vaak is deelname aan zo’n pensioenregeling verplicht. Werknemers van 16 jaar en ouder die werkzaam zijn in de sector Schilders-, Afwerkings- of Glaszetbedrijf, nemen verplicht deel aan de pensioenregeling van BPF Schilders.

Is het uurloon van uw werknemer lager dan het franchisebedrag?

Uw werknemer gaat pensioenpremie betalen en pensioen opbouwen, zodra hij meer dan het franchisebedrag per uur  verdient. Daarbij houden wij rekening met de wettelijke regels omtrent het minimumloon en de geldende cao-bepalingen. Zolang het uurloon lager is dan het franchisebedrag betaalt hij geen pensioenpremie. Wel is uw werknemer verzekerd tegen het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Wie betaalt de pensioenpremie?

U en uw werknemer betalen samen de premie. In de cao SAVG is te vinden wie welk deel betaalt. 

Welk bedrag uw werknemer aan pensioenpremie betaalt, vindt hij terug op zijn loonstrook. U houdt als werkgever het deel dat uw medewerker betaalt automatisch in op zijn brutosalaris. U draagt de totale premie af aan BPF Schilders.

Wat gebeurt er met de ingelegde premie?

De premie die u voor uw werknemer bij BPF Schilders inlegt, reserveren wij voor zijn eigen pensioen. Gemiddeld krijgt uw werknemer twee keer zoveel pensioen als aan premie voor ouderdomspensioen wordt ingelegd.

Wij beleggen de premie die u betaalt. Hierover leest u meer op de pagina Beleggen.

Wat is het voordeel van een gezamenlijke pensioenregeling?

Bijvoorbeeld dat de kosten met elkaar worden gedeeld. En hoe lager de kosten zijn, hoe meer geld er over blijft voor pensioen.

Soms gaat het wat minder goed met bijvoorbeeld de beleggingen. Ook dan is het goed om samen in een pensioenfonds te zitten. Slechte beleggingsresultaten kunnen dan beter worden opgevangen. Het principe van lief en leed (oftewel: successen en tegenslagen) met elkaar delen heet ook wel ‘solidariteit’.


Pensioenpremie en -variabelen

De verschillende premiepercentages en -variabelen worden in principe 1 x per jaar vastgesteld. Het kan echter voorkomen dat er in de loop van het jaar een wijziging plaatsvindt. 

Bekijk de verschillende premiepercentages en -variabelen