Pensioenpremie

Het bestuur van BPF Schilders stelt de hoogte van de pensioenpremie jaarlijks vast. In 2022 is de premie die u aan BPF Schilders betaalt 30,1% van de pensioengrondslag.

De meeste werknemers in Nederland bouwen via hun werkgever pensioen op. Vaak is deelname aan zo’n pensioenregeling verplicht. Werknemers van 16 jaar en ouder die werkzaam zijn in de sector Schilders-, Afwerkings- of Glaszetbedrijf, nemen verplicht deel aan de pensioenregeling van BPF Schilders.

Is het uurloon van uw werknemer lager dan het franchisebedrag?

Uw werknemer gaat pensioenpremie betalen en pensioen opbouwen, zodra hij meer dan het franchisebedrag per uur  verdient. Daarbij houden wij rekening met de wettelijke regels omtrent het minimumloon en de geldende cao-bepalingen. Zolang het uurloon lager is dan het franchisebedrag betaalt hij geen pensioenpremie. Wel is uw werknemer verzekerd tegen het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Wie betaalt de pensioenpremie?

U en uw werknemer betalen samen de premie. In de cao SAVG is te vinden wie welk deel betaalt. 

Welk bedrag uw werknemer aan pensioenpremie betaalt, vindt hij terug op zijn loonstrook. U houdt als werkgever het deel dat uw medewerker betaalt automatisch in op zijn brutosalaris. U draagt de totale premie af aan BPF Schilders.

Wat gebeurt er met de ingelegde premie?

Elke maand bouwt uw werknemer een stukje van zijn eigen pensioen op met de premie die hij en u als werkgever betaalt. Dat reserveren wij voor het pensioen van uw werknemer. Binnen het grote geheel heeft uw werknemer dus een persoonlijk pensioenpotje.

De premie die u voor uw werknemer bij BPF Schilders inlegt, reserveren wij voor zijn eigen pensioen. Gemiddeld krijgt uw werknemer twee keer zoveel pensioen als aan premie voor ouderdomspensioen wordt ingelegd.

Wij beleggen de premie die u en uw werknemer betalen. Hierover leest u meer op de pagina Beleggen.

Wat is het voordeel van een gezamenlijke pensioenregeling?

Bijvoorbeeld dat de kosten met elkaar worden gedeeld. En hoe lager de kosten zijn, hoe meer geld er over blijft voor pensioen.

Soms gaat het wat minder goed met bijvoorbeeld de beleggingen. Ook dan is het goed om samen in een pensioenfonds te zitten. Slechte beleggingsresultaten kunnen dan beter worden opgevangen. Het principe van lief en leed (oftewel: successen en tegenslagen) met elkaar delen heet ook wel ‘solidariteit’.

Waar of niet waar: “Het pensioen dat uw werknemer krijgt, is minder dan de betaalde premie”

Uw werknemer betaalt premie voor zijn pensioen. Misschien denkt de werknemer: “Het pensioen dat ik later krijg is vast minder dan wat ik nu aan premie betaal.” Die uitspraak klopt niet.

Als uw werknemer op AOW-leeftijd met pensioen gaat, geniet hij er gemiddeld nog 20 jaar van. Dat is ook voor schilders de gemiddelde levensverwachting.


Pensioenpremie en -variabelen

De verschillende premiepercentages en -variabelen worden in principe 1 x per jaar vastgesteld. Het kan echter voorkomen dat er in de loop van het jaar een wijziging plaatsvindt. 

Bekijk de verschillende premiepercentages en -variabelen