Wezenpensioen

Wezenpensioen is de uitkering die de kinderen van uw werknemer krijgen na zijn overlijden. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Wanneer hebben de kinderen van uw werknemer recht op het wezenpensioen?

  • Zijn kinderen zijn niet ouder dan 23 jaar.
  • Zijn kinderen zijn zijn eigen kinderen.
  • Zijn stiefkinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.
  • Zijn geadopteerde kinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.
  • Zijn pleegkinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.

Hoeveel wezenpensioen ontvangen zijn kinderen?

De hoogte van het wezenpensioen is afhankelijk van het moment dat hij overlijdt. 

Hij overlijdt voor  zijn pensioendatum en werkt op dat moment in de schildersbranche.

Wezen ontvangen 0,2625% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar. Het wezenpensioen bij overlijden van de deelnemer wordt vastgesteld als som van het al opgebouwde en nog op te bouwen wezenpensioen. Dit gebeurt op basis van de fictieve toekomstige diensttijd van de deelnemer tot aan de pensioendatum. Ieder kind tot 23 jaar ontvangt een wezenpensioen. Het bedrag vindt hij op zijn pensioenoverzicht.

Hij overlijdt voor  zijn pensioendatum en werkt op dat moment niet in de schildersbranche of hij komt te overlijden na zijn pensioendatum.

Het wezenpensioen is gelijk aan het opgebouwde wezenpensioen tijdens deelnemerschap tot aan de datum van overlijden. Ieder kind tot 23 jaar ontvangt een wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als de tweede ouder ook overlijdt.