Wilt u zich bij ons aansluiten?

Vallen de werkzaamheden van uw bedrijf voor minder dan 50% onder de werkingssfeer van BPF Schilders? Dan kunt u er toch voor kiezen dat uw werknemers pensioen opbouwen bij BPF Schilders. Voorwaarde is dat de activiteiten van uw bedrijf(s)onderdeel) passen bij de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetsector. Dat is bijvoorbeeld bij uitzendbureaus of payrollbedrijven het geval.

Wanneer bent u een contractueel aangesloten werkgever of ondernemer?

 1. Verricht u schilders-, afwerkings- of glaszetwerkzaamheden? En bent u geen verplicht aangesloten werkgever of ondernemer? Maar voldoet u aan de volgende voorwaarden:
  - U volgt de loonontwikkeling van de SAG-sector en neemt deel in de sociale fondsen als deze aanwezig zijn; of
  - u bent onderdeel van een groep; of
  - u sluit zich vrijwillig aan na een periode waarin u wel onder de werkingssfeer van BPF Schilders viel.  
  Dan kunt u  een uitvoeringsovereenkomst sluiten met het fonds over de deelneming in de pensioenregeling. Heeft u deze uitvoeringsovereenkomst gesloten? Dan bent u op grond daarvan verplicht om de statuten en reglementen van het fonds na te leven.
 2. De periode van de contractuele aansluiting is voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 jaar.
 3. Het fonds kan in de uitvoeringsovereenkomst aanvullende en/of afwijkende voorwaarden opnemen over de contractuele aansluiting.
 4. De uitvoeringsovereenkomst bevat regels over de beëindiging van de contractuele aansluiting en de gevolgen daarvan.

Zo sluit u zich in twee stappen aan bij BPF Schilders

Stap 1: Vul het formulier in

Ga naar het online contactformulier en typ bij het onderwerp in: inschrijving werkgever BPF Schilders. Vul 00000 in bij 'Klantnummer'.
Vul bij ‘Vraag’ ook uw
• Bedrijfsnaam
• inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
• uw vestigingsnummer en
• de datum van indiensttreding van uw werknemer(s) in.
Aan de hand hiervan beoordelen wij of uw bedrijf zich mag aansluiten bij BPF Schilders. U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie op uw aanvraag.

Stap 2: Uw werknemers gaan wel/niet pensioen opbouwen bij BPF Schilders
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u schriftelijk een bevestiging dat u bent aangesloten bij BPF Schilders. Ook krijgt u inloggegevens waarmee u online uw pensioenadministratie kunt doen. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, laten wij u dat weten.