Inkoopregeling stopt per 31 december 2020

12 oktober 2020

De pensioenregeling van BPF Schilders kent een tijdelijke inkoopregeling voor werknemers. Deze stopt op 31 december van dit jaar. Wat zijn de gevolgen?

De inkoopregeling is een cao-overgangsregeling voor de schilderssector. Via de inkoopregeling wordt het ouderdomspensioen van een specifieke groep werknemers onder bepaalde voorwaarden aangevuld. De premie hiervoor bedraagt 7,69%. De helft van deze premie mogen werkgevers inhouden op het loon van hun werknemers.

Nu de inkoopregeling op 31 december stopt, hoeven werkgevers over een deel van het salaris van hun werknemers in de 13e PRIS-periode geen premie voor de overgangsregeling (OVOP-premie) meer in te houden.

Tegelijkertijd wordt het opbouwen van pensioen vanaf 2021 mogelijk duurder. Dit heeft te maken met de huidige economische omstandigheden waarbij de rente- en rendementsverwachtingen lager zijn. Hierover informeren wij u op korte termijn.

Berekening netto loon
De laatste dag van de 13e PRIS-periode is 3 januari 2021. Over het deel van het salaris van de periode 1 januari 2021 tot 3 januari 2021 mag geen OVOP-premie meer worden ingehouden. Bij het berekenen van het netto loon moet hiermee rekening worden houden.