Nieuws

Blijf op de hoogte. Lees hier het laatste nieuws rond BPF Schilders.

Nieuwsberichten 2020

30-12-2020 - Interview OnderhoudNL met Dick Vis

De schilders- en onderhoudsbranche kent al jaren een eigen pensioenregeling. Sociale partners maken daarover afspraken in de cao voor de bedrijfstak. BPF Schilders verzorgt het pensioen voor alle (ex)werknemers en ondernemers in de sector. Maar hoe gaat zoiets eigenlijk? Ondernemer Geert-Jan Derks stelt zijn vragen aan voorzitter Dick Vis van het BPF-bestuur.

Lees meer

23-12-2020 - Update: Uitspraak in hoger beroep Zelfstandigen Bouw

Het Hof heeft uitspraak gedaan in de hoger beroepzaak die door Zelfstandigen Bouw was aangespannen. De aanleiding hiervoor was de eerdere uitspraak in de rechtszaak tegen de verplichtstelling. Het Hof stelde Zelfstandigen Bouw niet in het gelijk.

Lees meer

15-12-2020 - Update: Inkoopregeling stopt per 31 december 2020

De pensioenregeling van BPF Schilders kent een tijdelijke inkoopregeling voor werknemers. Deze stopt op 31 december van dit jaar. Wat zijn de gevolgen?

Lees meer

15-12-2020 - Geen toeslag pensioenen in 2021

BPF Schilders streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Helaas was de beleidsdekkingsgraad dit jaar op het peilmoment 30 september niet hoog genoeg om de pensioenen in 2021 te kunnen verhogen.

Lees meer

27-11-2020 - Pensioenpremie in 2021 omhoog - kosten premie inkoopregeling vervallen

Periodiek bepalen de werkgevers- en werknemersorganisaties in overleg met het bestuur van het pensioenfonds de hoogte van de pensioenpremie. Helaas is het opbouwen van pensioen duurder geworden. Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?

Lees meer

12-10-2020 - Inkoopregeling stopt per 31 december 2020

De pensioenregeling van BPF Schilders kent een tijdelijke inkoopregeling voor werknemers. Deze stopt op 31 december van dit jaar. Wat zijn de gevolgen?

Lees meer

09-10-2020 - Interview Onderhoud NL Mieke van Veldhuizen

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een nieuw pensioenakkoord bereikt. Dit betekent dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in gang kan worden gezet. Wat gaat er veranderen? Amy Oerlemans, directeur van Kloet Onderhoud, legt haar vragen voor aan Mieke van Veldhuizen, voorzitter van ons pensioenfonds namens de werknemers.

Lees het interview

08-10-2020 - Pensioenpremie 2021 mogelijk duurder

Het opbouwen van pensioen wordt vanaf 2021 mogelijk duurder. Dit heeft te maken met de huidige economische omstandigheden waarbij de rente- en rendementsverwachtingen lager zijn.

Lees meer

10-07-2020 - Wat is wet WIEG?

Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan. WIEG moet zorgen voor een betere balans tussen werk en privé door onder andere langer geboorteverlof voor partners. In deze wet staat dat de werknemer naast het gewone geboorteverlof (vijf doorbetaalde verlofdagen) ook recht heeft op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof.

Lees meer

06-07-2020 - Update pensioenakkoord

Vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet hebben in juli 2019 een nieuw pensioenakkoord bereikt. Regelmatig houden wij u op de hoogte. Wat is de status van de uitwerking van het pensioenakkoord?

Lees meer

06-07-2020 - Interview ondernemer met bestuurslid Jochem Dijckmeester

BPF Schilders belegt de premie die u inlegt om zo voor iedere deelnemer een goed pensioen te realiseren. Welke keuzes worden gemaakt? Hoe zit het met het nieuwe pensioenakkoord? En hoe krijgen we jongeren meer betrokken? Jos Hania heeft zijn eigen vastgoedonderhoudsbedrijf en legt zijn vragen voor aan bestuurslid Jochem Dijckmeester.

Lees het interview

26-06-2020 - Uw pensioenfonds in 2019

Het jaar 2019 was er een van groei. Niet alleen steeg het aantal aangesloten werkgevers, ook het totale aantal mensen dat pensioen opbouwt bij BPF Schilders nam toe. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen uit ons jaarverslag van 2019 voor u op een rijtje gezet.

Lees meer

18-05-2020 - Vertrouwen in BPF Schilders gestegen

BPF Schilders heeft onlangs een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder enerzijds werknemers, ondernemers en gepensioneerden die deelnemen aan de pensioenregeling of pensioen krijgen en anderzijds onder werkgevers in de schilderssector. De algemene tevredenheid is bij alle groepen deelnemers gestegen. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. Gemiddeld geven deelnemers ons een 7,0. 

Lees meer

13-05-2020 - Animatiefilmpje Uw pensioenadministratie ‘helder en overzichtelijk’

Voor ondernemers, werkgevers en medewerkers administratie hebben wij de animatie ‘Uw pensioenadministratie’. De animatie wordt onder andere verzonden via e-mail en is ook te vinden op onze website. Wij vroegen aan ons klantpanel wat zij van de animatie vinden.

Lees meer

17-04-2020 - Update: Gevolgen coronavirus en het pensioen van uw werknemers

Wij blijven de onzekere situatie nauwlettend volgen en beoordelen tijdig wat de crisis betekent voor het pensioen van uw werknemers in 2021.

Overal lezen we over de invloed die het coronavirus heeft op de wereldeconomie. En daarmee ook op de dekkingsgraad van BPF Schilders. Eind maart daalde de actuele dekkingsgraad onder de kritische grens van ongeveer 93%. Wat betekent dit voor het pensioen van uw werknemers?

Lees meer

06-04-2020 - Update: Leidt het coronavirus voor u tot financiële problemen?

Veel ondernemers hebben het momenteel moeilijk. Door het coronavirus ligt het bedrijfsleven en het gewone leven vrijwel stil. Dit kan bij u als ondernemer leiden tot financiële onzekerheid. En sommige van u dreigen hierdoor mogelijk in betalingsproblemen te komen. Dat begrijpen wij en daarom helpen wij u graag om grotere problemen te voorkomen.

Lees meer

30-03-2020 - Interview ondernemer met bestuurslid Mark Rosenberg over vermogensbeheer

BPF Schilders belegt de premie die u inlegt om zo voor iedere deelnemer een goed pensioen te realiseren. Welke keuzes worden gemaakt? En welke rendementen worden behaald? Gian Ernes heeft zijn eigen schildersbedrijf en legt zijn vragen voor aan bestuurslid Mark Rosenberg. Hij heeft vermogensbeheer in zijn portefeuille.

Lees het interview

12-03-2020 - Invloed coronavirus op het pensioen van uw werknemers

De afgelopen dagen hebben we overal kunnen lezen over de invloed die het coronavirus heeft op de wereldeconomie. En daarmee ook op de dekkingsgraad van BPF Schilders. Wat zijn de gevolgen voor het pensioen van uw werknemers?

Lees meer

17-02-2020 - Hoezo arbeidskrapte? Terugblik op de Werkgeversworkshop

Op dinsdag 11 februari kwamen werkgevers uit onze sector bij elkaar. Op het programma stond een pensioeninhoudelijke update vanuit het fonds en een werkinhoudelijke sessie rondom arbeidskrapte. Een korte terugblik op een geslaagde ochtend.

Lees meer

16-01-2020 - Definitief geen verlaging pensioenen in 2020

De actuele dekkingsgraad per 31 december 2019 is 107,8%. Dit is ruim boven de kritische grens van ongeveer 95%. Dit is goed nieuws. We hoeven de pensioenen in 2020 niet te verlagen.

Lees meer

08-01-2020 - Geen verlaging in 2020 voor pensioenen BPF Schilders

Goed nieuws aan het begin van het nieuwe jaar. We kunnen nu alvast melden dat het niet nodig is om de pensioenen in 2020 te verlagen. Eind november 2019 was de actuele dekkingsgraad 104,4%. Dit is ruim boven de kritische grens van ongeveer 95%. De actuele dekkingsgraad eind december 2019 is nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze ruim boven de 95% is gebleven.

Lees meer

Nieuwsberichten 2019

Nieuwsberichten 2018