Pensioenpremie in 2021 omhoog - kosten premie inkoopregeling vervallen

27 november 2020

Periodiek bepalen de werkgevers- en werknemersorganisaties in overleg met het bestuur van het pensioenfonds de hoogte van de pensioenpremie. Helaas is het opbouwen van pensioen duurder geworden. Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?

Oorzaak duurdere pensioenopbouw

Het opbouwen van pensioen is duurder geworden vanwege de (huidige) economische omstandigheden. Daarbij komt dat we wettelijk moeten rekenen met een zeer lage rente en met lagere verwachte rendementen dan waarmee we eerder hebben gerekend.

Verhogen pensioenpremie

Om de pensioenopbouw van iedereen in de schilderssector in stand te houden, zijn  maatregelen nodig. Daarom zijn wij genoodzaakt, in overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties, om per 4 januari 2021 de premie voor uw pensioen te verhogen. Op deze wijze kunnen wij nu en in de toekomst de pensioenen blijven betalen.

De premie wordt verhoogd van 25,2% naar 30,1% in 2021. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen bieden, leggen wij deze premie in principe voor vijf jaar vast (2021 - 2025). Blijkt echter uit de jaarlijkse toets dat de premie onvoldoende is, dan gaan wij in overleg met onze opdrachtgevers om tot een oplossing te komen.

Als werkgever betaalt u 50% van de premie en uw werknemer betaalt ook 50%. Deze verdeling blijft gelijk.

Tegelijkertijd komt per 31 december 2020 de inkoopregeling te vervallen. Deze premie van 7,69%, waarvan u als werkgever 50% betaalt en 50% door uw werknemer wordt betaald, wordt vanaf het premiejaar 2021 niet meer in rekening gebracht. Hierover hebben wij u rond 16 oktober 2020 geïnformeerd.

In onderstaande tabel ziet u het totaal dat u in 2021 samen met uw werknemer aan pensioenpremie betaalt.

Pensioenpremie

2020

2021

Basisregeling

25,2%

30,1%

Inkoopregeling

7,69%

 

Totaal

32,89%

30,1%


Bovenstaande wijzigingen hebben overigens geen effect op de toekomstige AOW-uitkering van uw werknemers.

Bij de loonberekening kan uw werknemer de premiewijziging opmerken. Door het vervallen van de inkoopregeling zal het verschil gering zijn. Vanzelfsprekend informeren wij ook uw werknemers over deze wijzigingen.

Hier vindt u een rekenvoorbeeld. Daarin ziet uw werknemer het gevolg van de premieverhoging en het vervallen van de inkoopregeling.

Wij doen er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de kosten. Maar we blijven ook afhankelijk van economische factoren en opgelegde rekenregels over het verwachte rendement.