Verplichte pensioenopbouw met vijf jaar verlengd

1 juni 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verplicht opbouwen van pensioen bij BPF Schilders met vijf jaar verlengd. Een meerderheid van de schilderssector staat achter de verplichte deelname aan het pensioenfonds.

Elke vijf jaar moet BPF Schilders met een zogenoemde representativiteitstoets aantonen dat een belangrijke meerderheid van de schilderssector achter de verplichte deelname aan ons pensioenfonds staat.

Meerderheid deelnemers positief

De werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigen nog steeds een belangrijke meerderheid in onze sector - waaronder ook zelfstandig ondernemers - en staan achter het verplicht opbouwen van pensioen. Dit blijkt ook uit de uitkomst van de toets. Daar zijn wij als pensioenfonds blij mee.

Voordelen samen pensioen opbouwen

Juist door met zijn allen in de schilderssector pensioen op te bouwen, heeft iedereen meer zekerheid, blijven de kosten relatief laag en is er minder risico. Wij behaalden de afgelopen 10 jaar een gemiddeld rendement van 8%. Gemiddeld wordt twee keer zoveel pensioen uitgekeerd als dat er aan premie voor ouderdomspensioen is ingelegd.

Nu meer rust. Straks meer ruimte

Wat kunt u zoal doen met uw pensioen? Laat u inspireren door uw collega-schilders.