Nieuws

Blijf op de hoogte. Lees hier het laatste nieuws rond BPF Schilders.

Nieuwsberichten 2021

23-12-2021 Interview: BPF Schilders doet het goed in haar beleggingen

BPF Schilders doet het goed in haar beleggingen. In 2020 werd een rendement behaald van 6,34%. Totaal is de pensioenpot ruim 9 miljard euro waard. Hoe doet BPF Schilders dat? Ondernemer Rob Hagemans legde deze vraag - en nog een paar andere - voor aan Evalinde Eelens. Zij is bestuurslid namens OnderhoudNL met expertise op het gebied van vermogensbeheer.

Lees het interview

22-12-2021 - Continue aandacht voor verbetering dienstverlening

Als pensioenfonds doen wij ons best om zo goed mogelijk in uw behoeften te voorzien en om u de beste dienstverlening te bieden. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met ons handelen of met een beslissing die is genomen over uw pensioen. Daarom hebben we een klachtenprocedure waar u gebruik van kunt maken.

Lees meer

06-12-2021 - Pensioenpremie in 2022 ongewijzigd

Periodiek bepalen de werkgevers- en werknemersorganisaties in overleg met het bestuur van het pensioenfonds de hoogte van de pensioenpremie. In 2022 verandert de pensioenpremie niet.

Lees meer

06-12-2021 - Geen verhoging pensioenen in 2022

BPF Schilders streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Helaas was de beleidsdekkingsgraad dit jaar op het peilmoment 30 september niet hoog genoeg om de pensioenen in 2022 te kunnen verhogen.

Lees meer

02-12-2021 - Aankondiging webinar: 4 belangrijke pensioenonderwerpen die u niet mag missen

Op dinsdag 25 januari 2022 van 15.30 tot 16.30 uur organiseren wij een online webinar. Het webinar staat in het teken van vier onderwerpen die belangrijk zijn voor u als werkgever in de schilderssector.

Lees meer

30-11-2021 - Dit vindt u van ons pensioenfonds

Twee keer per jaar voert BPF Schilders een tevredenheidsonderzoek uit onder werkgevers in de schilderssector. In dit nieuwbericht leest u meer over de uitkomsten van het onderzoek en vertellen wij wat we doen met de resultaten.

Lees meer

11-10-2021 - Uitkomsten onderzoek naar informatiebehoefte

Onlangs deden wij een onderzoek in welke vorm en over welke onderwerpen werkgevers het liefst worden geïnformeerd door BPF Schilders. Wat zijn de uitkomsten?

Lees meer

04-10-2021 - Interview Onderhoud NL met bestuurslid Muhittin Elvan

Om aan alle deelnemers een goed pensioen te kunnen uitbetalen, beleggen wij de pensioenpremies. Beleggen is niet zonder risico’s. Daarom doet BPF Schilders aan risicomanagement. Ons nieuwe bestuurslid Muhittin Elvan weet alles van. Ellert Janssen - werkgever en bestuurder van OnderhoudNL met ‘pensioen’ in zijn portefeuille - ging erover met hem in gesprek.

Lees meer

02-07-2021 - Aangepaste rekenwijzer

Vanwege de reglementswijziging per 1 juli, is de rekenwijzer opnieuw aangepast.

Lees meer

29-06-2021 - Wijziging premievrije voortzetting bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor werknemers

Per 1 juli geldt de volgende wijziging in het pensioenreglement van BPF Schilders: wordt uw werknemer op of na 1 juli 2021 ziek of arbeidsongeschikt? Dan geldt er een algemene wachtperiode van 52 weken. Dit betekent dat de premievrije voortzetting niet eerder in kan gaan dan de 53e week na de eerste ziektedag. Dit geldt ook als de IVA-uitkering al start in het eerste ziektejaar.

Lees meer

28-06-2021 - Interview: "Hoe brengen we pensioen dichter bij de jongeren?"

Pensioen is voor veel jongeren in de branche een ver-van-mijn-bedshow. Bovendien leven er misvattingen over wat er straks voor hen overblijft in de pensioenpot. Hoe
betrekken we deze groep meer bij hun pensioen? En wat doet BPF Schilders aan voorlichting? Met die vragen ging werkgever Peter Wiering, directeur bij Helder Vastgoed Schilderwerken het gesprek aan met BPF Schilders-bestuurslid Ronald van Oostrom.

Lees meer

03-05-2021 - Actuele rekenwijzer beschikbaar

Wat is er zoal in de rekenwijzer van 2021 aangepast?

Lees meer

25-06-2021 - Uw pensioenfonds in 2020

In 2020 hield het coronavirus ons in de greep. Overal lazen we over de invloed die het coronavirus heeft op de wereldeconomie. En daarmee op de dekkingsgraad van alle pensioenfondsen, ook die van BPF Schilders. De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Eind 2020 stond de beleidsdekkingsgraad op 96,4%, eind 2019 was dit 105,8%.

Lees meer

01-06-2021 - Verplichte pensioenopbouw met vijf jaar verlengd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verplicht opbouwen van pensioen bij BPF Schilders met vijf jaar verlengd. Een meerderheid van de schilderssector staat achter de verplichte deelname aan het pensioenfonds.

Lees meer

30-04-2021 - Muhittin Elvan nieuw bestuurslid BPF Schilders

De heer Muhittin Elvan is per 22 april 2021 benoemd als bestuurslid van BPF Schilders. Hij volgt André van den Berg op, die het bestuur in november 2020 heeft verlaten.

Lees meer

02-04-2021 - 'Pensioen is vaak een onzichtbare arbeidsvoorwaarde’

Voor 2026 moet het nieuwe pensioenstelsel van kracht zijn. Grote vraag is natuurlijk
welke veranderingen dit met zich meebrengt. BPF Schilders geeft daar graag antwoord op. Niet alleen op de website, ook in persoonlijke gesprekken. Zo ging Michiel Kranendonk, directeur van Kranendonk Vastgoedonderhoud, langs bij Jochem Dijckmeester. Jochem is lid van het bestuur van BPF Schilders namens de pensioengerechtigden.

Lees het interview

15-01-2021 - Definitief geen verlaging pensioenen in 2021

​De actuele dekkingsgraad per 31 december 2020 is 102,4%. Dit is ruim boven onze kritische grens. Dit is goed nieuws. We hoeven de pensioenen in 2021 niet te verlagen.

Lees meer

05-01-2021 - Geen verlaging pensioenen in 2021

Goed nieuws aan het begin van het nieuwe jaar. Zoals het er nu naar uit ziet, is het niet nodig om de pensioenen in 2021 te verlagen. Eind november 2020 was de actuele dekkingsgraad 101,8%. Dit is ruim boven onze kritische grens.

Lees meer

2021 - Pensioenreglement

Het pensioenreglement is gewijzigd. Ten opzichte van vorig jaar zijn er drie belangrijke wijzigingen. Deze hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Lees meer

 

Nieuwsberichten 2020

Nieuwsberichten 2019

Nieuwsberichten 2018