Wijziging premievrije voortzetting bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor werknemers

29 juni 2021

Per 1 juli geldt de volgende wijziging in het pensioenreglement van BPF Schilders: wordt uw werknemer op of na 1 juli 2021 ziek of arbeidsongeschikt? Dan geldt er een algemene wachtperiode van 52 weken. Dit betekent dat de premievrije voortzetting niet eerder in kan gaan dan de 53e week na de eerste ziektedag. Dit geldt ook als de IVA-uitkering al start in het eerste ziektejaar.

Hierbij geldt de volgende uitzondering
De loondoorbetalingsverplichting aan uw werknemer eindigt in de wachtperiode, bijvoorbeeld bij faillissement of einde van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. In dat geval gaat de premievrije voortzetting aansluitend in op de dag dat de arbeidsverhouding is geƫindigd.

Heeft uw werknemer een IVA-uitkering die start in het tweede ziektejaar?
Dan heeft uw werknemer vanaf de 53e week tot de ingang van de IVA-uitkering recht op premievrije voortzetting bij ziekte en vanaf de ingang van de IVA-uitkering recht op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

Heeft uw werknemer een IVA- of WGA-uitkering** die start na 105 weken na de eerste ziektedag?
Dan heeft uw werknemer pas in het tweede ziektejaar recht heeft op premievrije voortzetting bij ziekte en vanaf het derde ziektejaar recht op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

*inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten
**werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten