Muhittin Elvan nieuw bestuurslid BPF Schilders

30 april 2021

De heer Muhittin Elvan is per 22 april 2021 benoemd als bestuurslid van BPF Schilders. Hij volgt André van den Berg op, die het bestuur in november 2020 heeft verlaten.

Het bestuur van BPF Schilders bestaat uit een vertegenwoordiging van een aantal werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche. Het bestuur is aangevuld met een bestuurslid namens de zzp’ers, een bestuurslid namens de gepensioneerden en twee onafhankelijke deskundigen op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer. De heer Elvan is één van de twee onafhankelijke deskundigen.

De heer Elvan heeft ruim 20 jaar gewerkt in institutioneel vermogensbeheer bij een aantal grote pensioenuitvoeringsorganisaties. Hij heeft daarbij veel kennis en internationale ervaring opgedaan op vrijwel alle onderdelen die een rol spelen in de uitvoering bij een pensioenfonds.

Zijn drijfveer: “Ik zet mij in voor een goed en betaalbaar pensioen dat toekomstbestendig is en waar voldoende draagvlak voor is bij iedereen die pensioen opbouwt bij BPF Schilders. Ik wil bijdragen aan een beheerste en efficiënte uitvoering van de pensioenregeling, voor nu en in de toekomst.”