Reglementswijziging eigen Seniorenregeling

6 juli 2022

Tot en met 2021 kon een werknemer een seniorendag uitbetaald krijgen tegen € 10,00 per uur. Vanaf 2022 zijn de seniorendagen in de cao komen te vervallen. Vanaf 2022 kent de cao de Regeling Generatiepact (80/90/100% regeling).

Regeling Generatiepact (80%/90%/100%)

Vanaf 1 januari 2022 kan uw werknemer onder voorwaarden aan de regeling Generatiepact deelnemen. Deze regeling is gebaseerd op 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. Kortom: minder werken heeft geen gevolgen voor de hoogte van de pensioenopbouw van uw werknemer.

Eigen Seniorenregeling

Wordt er niet voldaan aan de eisen die de cao aan de regeling Generatiepact stelt? Dan kunnen werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2022 een eigen seniorenregeling overeenkomen. Werkgever en werknemer kunnen daarin dan bepalen dat het minder werken geen of minder gevolgen heeft voor de hoogte van de pensioenopbouw.

Lees meer