Nieuws

Blijf op de hoogte. Lees hier het laatste nieuws rond BPF Schilders.

Nieuwsberichten 2022

24-12-2022 - Interview "Hoe zeker is mijn pensioenuitkering?”

Kort voor de zomervakantie ging Klaas Verbeek met pensioen. Hij werkte maar liefst 51 jaar bij Schildersbedrijf Gabriël in Eerbeek. Als kersverse gepensioneerde legt hij graag zijn vragen voor aan Mark Rosenberg van het bestuur van BPF Schilders.

Lees het interview

22-12-2023 - Actuele rekenwijzer 2023 beschikbaar

De actuele rekenwijzer 2023 is beschikbaar.

Lees meer

28-11-2022 - Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in 2028 met drie maanden omhoog. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat 65-jarigen in 2028 nog 21 jaar leven, ook als u schilder bent geweest. De AOW-leeftijd stijgt daarom mee naar 67 jaar en drie maanden.

Lees meer

25-11-2022 - Verhoging pensioen met 9,44% in 2023

BPF Schilders verhoogt in 2023 de pensioenen met 9,44%. Deze verhoging, die wij ook wel toeslagverlening noemen, gaat in per 1 januari 2023.

Lees meer

22-11-2022 - Meer vertrouwen in BPF Schilders dan in Nederlands pensioenstelsel

Deelnemers en werkgevers hebben meer vertrouwen in BPF Schilders dan in het Nederlandse pensioenstelsel in het algemeen. Het vertrouwen is het hoogst onder de pensioengerechtigden. Dat blijkt uit ons tevredenheidsonderzoek van 2022.

Lees meer

31-10-2022 - Hoeveel risico willen deelnemers nemen voor hun pensioen?

Deelnemers van BPF Schilders denken verschillend over het beleggingsrisico dat zij willen lopen voor hun pensioen. Dit noemen we ook wel ‘risicobereidheid’. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 2.350 deelnemers. De ene deelnemer is bereid om meer risico te lopen dan de ander.

Lees meer

12-10-2022 - Geef aanpassingen tijdelijke inkoopregeling werknemers door

Heeft u aanpassingen op de tijdelijke inkoopregeling voor werknemers tot en met 2020? Geef deze dan vóór 1 december 2022 door via 'Uw pensioenadministratie'.

Lees meer

29-09-2022 - BPF Schilders kiest voor Kempen Capital Management

BPF Schilders besteedt zijn fiduciaire vermogensbeheer uit aan Kempen Capital Management (onderdeel van Van Lanschot Kempen).

Lees meer

20-09-2022 - Klantenpanel beoordeelt pensioenfilmpje

Eén van de doelen van BPF Schilders is om uw werknemers zo goed mogelijk te informeren over hun pensioen. Daarom laten wij onze communicatie-uitingen regelmatig beoordelen door een klantenpanel. Dit keer keek het klantenpanel mee met het filmpje over het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer

20-07-2022 - Actuele rekenwijzer beschikbaar

Vanwege de reglementswijziging per 1 juli, is de rekenwijzer opnieuw aangepast.

Lees meer

08-07-2022 - BPF Schilders kiest voor solidaire premieregeling

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel met nieuwe regels voor pensioen. Op de achtergrond treft BPF Schilders voorbereidingen voor het nieuwe pensioenstelsel. Sociale partners moeten onder andere een keuze maken tussen twee pensioenregelingen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Zij hebben onlangs een principebesluit genomen voor de solidaire premieregeling.

Lees meer

08-07-2022 - Ons jaarverslag 2021 in beeld

BPF Schilders vindt het belangrijk om transparant te zijn in wat we doen en wat dat oplevert. Daar verantwoorden we ons over in het jaarverslag. In nog geen 3 minuten nemen wij u mee in dit filmpje waar we ons in 2021 mee bezig hebben gehouden en wat we voor u hebben bereikt.

Bekijk het filmpje

06-07-2022 - Reglementswijziging eigen Seniorenregeling

Vanaf 2022 zijn de seniorendagen in de cao komen te vervallen. Vanaf 2022 kent de cao de Regeling Generatiepact (80/90/100% regeling). Wordt er niet voldaan aan de eisen die de cao aan de regeling Generatiepact stelt? Dan kunnen werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2022 een eigen seniorenregeling overeenkomen.

Lees meer

01-07-2022 - Verhoging pensioen 2022

We hebben goed nieuws: BPF Schilders verhoogt in 2022 alsnog de pensioenen met 2,57%. Per 1 juli 2022 is er nieuwe regelgeving ingegaan. Hierdoor kunnen pensioenfondsen, als zij voldoen aan de voorwaarden, pensioenen eerder verhogen.

Lees meer

27-06-2022 - "Ons pensioen is goed geregeld!"

Jeffrey Hazeleger (34) zit al vanaf zijn 16de in het schildersvak. Met zijn pensioen is hij nog niet erg bezig, maar hij wil zich er wel eens in verdiepen. Zijn vragen stelt hij aan Muhittin Elvan, onafhankelijk bestuurslid bij BPF Schilders.

Lees het interview

 

04-04-2022 - Interview: Jong en oud spaart mee aan een goed pensioen

BPF Schilders spant zich in om alle werkenden in de sector een goed pensioen te bieden. Meer dan 32.000 deelnemers leggen daarvoor maandelijks een deel van hun inkomen in. Onder hen ook leerling-schilders, zoals de achttienjarige Michael Klein. Hoewel zijn pensioenleeftijd nog ver weg is, gaat hij er graag over in gesprek met Willem Jan Boot. Willem Jan is sinds kort werknemersvoorzitter van het bestuur van BPF Schilders.

Lees het interview

10-03-2022 - Statement BPF Schilders over beleggingen Rusland

BPF Schilders is geschokt door de inval van Rusland in Oekraïne en het geweld dat daarbij wordt gebruikt. BPF Schilders onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om afstand te doen van deze Russische beleggingen en houdt daarbij de belangen van de deelnemers zorgvuldig in het oog.

Lees meer

01-02-2022 - Terugkijken: webinar over 4 belangrijke pensioenonderwerpen

Onlangs organiseerde BPF Schilders een webinar waarin 4 belangrijke pensioenonderwerpen centraal stonden. Heeft u het gemist? U kunt het webinar terugkijken. 

Lees meer

26-01-2022 - Nieuwe interessante regelingen voor 60-plus werknemers

Heeft uw werknemers van 60 jaar of ouder? Zij kunnen vanaf 3 januari 2022 misschien gebruikmaken van een van de Zwaarwerkregelingen die zijn opgenomen in de nieuwe cao SAVG.

Lees meer

03-01-2022 - Actuele rekenwijzer beschikbaar

In de rekenwijzer die wij jaarlijks aanpassen, vindt u een toelichting en de rekenregels per regeling. Wat is er zoal in de rekenwijzer van 2022 aangepast? 

Lees meer

2022 - Pensioenreglement gewijzigd

Het pensioenreglement is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. Er was sprake van één belangrijke wijziging. 

Lees meer