Actuele rekenwijzer beschikbaar

20 juli 2022

Vanwege de reglementswijziging per 1 juli, is de rekenwijzer opnieuw aangepast.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen met toelichting:

  • 2.4     Premie-uren
  • 2.11   Onbetaald verlof
  • 2.11.2 - Wet ouderschapsverlof
  • 2.12   Seniorenregeling
  • 2.12.2 - Eigen seniorenregeling

U kunt de aangepaste rekenwijzer hier downloaden.