Nieuwe interessante regelingen voor 60-plus werknemers

26 januari 2022

Heeft u werknemers van 60 jaar of ouder? Zij kunnen vanaf 3 januari 2022 misschien gebruikmaken van een van de Zwaarwerkregelingen die zijn opgenomen in de nieuwe cao SAVG. Het gaat om de Regeling Generatiepact (80/90/100% regeling) en de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). In dit bericht leest u wat deze regelingen inhouden.

Een nieuwe cao met Zwaarwerkregelingen

Onlangs zijn cao-partijen tot een nieuwe cao SAVG gekomen. De cao SAVG is de collectieve arbeidsovereenkomst waarin afspraken staan over arbeidsvoorwaarden voor de sector Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf. Per 3 januari 2022 is de nieuwe cao ingegaan en zijn de twee nieuwe Zwaarwerkregelingen van kracht. Deze regelingen worden Zwaarwerkregelingen genoemd, omdat werken in de schilderssector op den duur voor lichamelijke klachten kan zorgen.

De Regeling Generatiepact voor pensioenbehoud bij minder werken

De Generatiepact wordt ook wel de 80/90/100% regeling genoemd. Werknemers kunnen vanaf 60 jaar onder voorwaarden gebruikmaken van deze regeling. Wat houdt dit precies in? Met de Regeling Generatiepact krijgen werknemers de mogelijkheid om

  • 80% van het huidige aantal uren te werken,
  • waarbij de werkgever 90% van het huidige loon uitbetaalt en
  • de werknemer 100% pensioen blijft opbouwen.

Het 20% minder werken en het 10% lagere loon hebben dus geen gevolgen voor de pensioenopbouw.

De RVU voor eerder stoppen met werken

Wil een werknemer misschien een beroep doen op de Regeling Vervroegd Uittreden? Dan kan hij maximaal 3 jaar voor de AOW-datum eerder stoppen met werken, waarbij hij tijdens die maximaal 3 jaar een maandelijkse RVU-uitkering krijgt. Als aanvulling op de RVU-uitkering, kan hij mogelijk het pensioen vervroegd in laten gaan. Het pensioen wordt dan wel lager. Dat komt omdat de werknemer minder pensioen opbouwt en hij het ouderdomspensioen langer ontvangt.

Meer informatie

Meer informatie over deze regelingen vindt u op de website van de Stichting Uitvoeringsregelingen SAG.