Verhoging AOW-leeftijd

28 november 2022


De AOW-leeftijd gaat in 2028 met drie maanden omhoog. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat 65-jarigen in 2028 nog 21 jaar leven, ook als u schilder bent geweest. De AOW-leeftijd stijgt daarom mee naar 67 jaar en drie maanden.

Het CBS berekent jaarlijks wat de levensverwachting is van 65-jarigen. In de wet staat dat voor iedere 4,5 maand dat Nederlanders naar verwachting langer leven, de AOW-leeftijd automatisch met 3 maanden omhooggaat. De AOW-leeftijd gaat omhoog omdat Nederlanders steeds langer leven. Voor 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.

Pensioenleeftijd

De AOW-leeftijd is de datum waarop uw werknemer een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Maar die hoeft niet hetzelfde te zijn als de pensioenleeftijd bij BPF Schilders. Het ouderdomspensioen bij BPF Schilders gaat in zodra uw werknemer AOW van de overheid ontvangt. Maar uw werknemer kan het ook eerder in laten gaan. Dat kan op z’n vroegst vanaf zijn/haar 55e.

Meer weten over met pensioen gaan van uw werknemer?

Op Met pensioen gaan leest u er alles over.